منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری طراحی شهری به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری طراحی شهری

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته طراحی شهری

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

6

5

4

3

2

1

4

2

2

2

3

2

1

-

1-زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- مباحث عمومی شهرسازی ایران

3- مبانی نظری معماری و طراحی شهری

4-تاریخ معماری و شهرسازی

5- تحلیل فضاهای معماری و شهری

6- آزمون عملی اسکیس

 طراحی شهری(1

0

2

2

2

3

2

2

-

 طراحی فضاهای آموزشی(2

---------------

گرایش های رشته مجموعه طراحی شهری: طراحی شهری، طراحی فضاهای آموزشی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.
منابع کارشناسی ارشد طراحی شهری – منابع زبان تخصصی طراحی شهری

منبع 1: کتاب زبان تخصصی رشته شهرسازی، تالیف فرانک سعیدی فرد و مینا خندان، انتشارات رهام اندیشه.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی، تالیف حسین فرهادی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب زبان تخصصی رشته شهرسازی، تالیف فرانک سعیدی فرد و مینا خندان، انتشارات رهام اندیشه.

منبع 4: جزوه زبان تخصصی طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 5: جزوه زبان تخصصی طراحی شهری دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد طراحی شهری – منابع مباحث عمومی شهرسازی ایران

منبع 1: کتاب جامعه شناسی شهری، تالیف محمدتقی شیخی، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

منبع 2: کتاب شالوده آمایش سرزمین، تالیف مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب از شار تا شهر، تالیف سیدمحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب فرایند برنامه ریزی شهری در ایران، تالیف محمد رهنمایی و پروانه شاه حسینی، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب برنامه ریزی شهری در ایران، تالیف ناصر مشهدی زاده دهاقانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

منبع 6: کتاب مجموعه مباحث شهرسازی «اقتصاد»، تالیف مینو رفیعی، انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری ایران.

منبع 7:کتاب مجموعه مباحث و روش های شهرسازی مسکن، تالیف فیروز توفیق، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان.

منبع 8: کتاب مباحث و روش های شهرسازی (جمعیت)، تالیف حبیب اله زنجانی، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی.

منبع 9: کتاب مجموعه مباحث شهرسازی (جغرافیا)، تالیف محمدتقی رهنمایی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی.

منبع 10: کتاب سبز شهرداری (جلد ۱ـ شهرسازی)، تالیف احمد سمیرنیا، انتشارات سازمان دهیاری و شهرداری های کشور.

منبع 11: کتاب سبز شهرداری ( جلد ۱۱- مدیریت شهری)، تالیف احمد سمیرنیا، انتشارات سازمان دهیاری و شهرداری های کشور.

منبع 12: کتاب شهر، تالیف ژان باستیه و برنارد درز، ترجمه علی اشرفی، انتشارات دانشگاه هنر.

منبع 13:کتاب سیمای شهر، تالیف کوین لینچ، ترجمه منوچهر مرینی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 14: کتاب شهرسازی از نخستین سرچشمه های آن تا منشور آتن، تالیف واتسلاف اوستروفسکی، ترجمه لادن اعتضادی، انتشارات مرکز دانشگاهی تهران.

منبع 15: کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، تالیف اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

منبع 16:کتاب مقدمه ای بر شهرسازی معاصر ایران، تالیف سید محمدعلی کامروا، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 17: کتاب برنامه ریزی شهری در ایران، تالیف غلامحسین مجتهدزاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 18: کتاب با شهر و منطقه در ایران، تالیف اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

منبع 19:- کتاب سبز: (طرح های شهری در ایران – جلد ۵)، تالیف احمد سعیدنیا، انتشارات سازمان شهرداری و دهیاری های کشور.

منبع 20: جزوه مباحث عمومی شهرسازی ایران دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 21: جزوه مباحث عمومی شهرسازی ایران دانشگاه تهران.

منابع کارشناسی ارشد طراحی شهری – منابع مبانی نظری معماری

منبع 1: کتاب آفرینش مکان پایدار (تاملاتی در باب نظریه طراحی شهری)، تالیف کوروش گلکار، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 2: کتاب آفرینش مرکز شهری سرزنده، تالیف مصطفی بهزادفر و امیر شکیبا منش، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

منبع 3: کتاب آفرینش نظریه معماری، تالیف جان لنگ، ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب زیبایی شناسی در معماری، تالیف یورگ گروتز، ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 5: کتاب ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک، تالیف محمود توسلی، انتشارات پیوند.

منبع 6: کتاب سبک شناسی معماری ایرانی، تالیف محمدکریم پیرنیا، تدوین غلامحسین معماریان، انتشارات سروش دانش.

منبع 7:کتاب سیری در مبانی نظری معماری، تالیف غلامحسین معماریان، انتشارات سرود دانش.

منبع 8: کتاب فضا، زمان، معماری، تالیف زیگفرد گیدئون، ترجمه محمدتقی فرامرزی، انتشارات کاوش پرداز.

منبع 9: کتاب مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، تالیف وحید قبادیان، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

منبع 10: کتاب معماری اسلامی ایران، تالیف محمدکریم پیرنیا، تدوین غلامحسین معماریان، انتشارات سروش دانش.

منبع 11: جزوه مبانی نظری معماری دانشگاه هنر.

منبع 12: جزوه مبانی نظری معماری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه مبانی نظری معماری دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد طراحی شهری – منابع تاریخ معماری و شهرسازی

منبع 1: کتاب تئوری شکل شهر، تالیف کوین لینچ، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب شهر، تالیف ژان باستیه ـ برنارد درز، ترجمه علی اشرفی، انتشارات دانشگاه هنر.

منبع 3: کتاب از شار تا شهر، تالیف سیدمحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب شهرسازی از نخستین سرچشمه های آن تا منشور آتن، تالیف واتسلاف اوستروفسکی، ترجمه لادن اعتضادی، انتشارات مرکز دانشگاهی تهران.

منبع 5: کتاب شهرسازی، تخیلات و واقعیات، تالیف فرانسوا از شوای، ترجمه سید محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب تاریخ شکل شهر، تالیف جیمز موریس، ترجمه راضیه رضازاده، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

منبع 7: جزوه تاریخ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر.

منبع 8: جزوه تاریخ معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه تاریخ معماری و شهرسازی دانشگاه تهران.

منابع کارشناسی ارشد طراحی شهری – منابع تحلیل فضاهای معماری و شهری

منبع 1: کتاب طراحی فضای شهری: فضاهای شهری و جایگاه آنها در زندگی و سیمای شهر، تالیف محمود توسلی، انتشارات شهیدی.

منبع 2: کتاب فرآیند طراحی شهری، تالیف سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.
 
منبع 3: کتاب طراحی شهری به سوی یک شکل پایدارتر شهر، تالیف هیلدبراندفری، ترجمه حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب گزیده منظر شهری، تالیف گوردون کالن، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب فضاهای عمومی و خصوصی شهر، مترجم علی مدنی پور و فرشاد نوریان، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریز شهری.

منبع 6: جزوه تحلیل فضاهای معماری و شهری دانشگاه هنر.

منبع 7: جزوه تحلیل فضاهای معماری و شهری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه تحلیل فضاهای معماری و شهری دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-03-07