منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری حقوق به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری حقوق

شرح :
توضیحات :

منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق – منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 

منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق – منابع زبان تخصصی حقوق

منبع 1: کتاب زبان تخصصی انگلیسی، تالیف عباس نظیفی، انتشارات دادگستر.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان حقوق، تالیف فرهاد مشفقی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته حقوق، تالیف فراز فیروزی مندی، حسین بابایی، سمیره احمدی، انتشارات دانش پرور.

منبع 4: کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق، تالیف محمدکاظم حبیب زاده، انتشارات جنگل.

منبع 5: جزوه زبان تخصصی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 6: جزوه زبان تخصصی حقوق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 7: جزوه زبان تخصصی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق – منابع حقوق مدنی

منبع 1: کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 2: کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تالیف سید مرتضی قاسم زاده و سید حسین صفایی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی (قرارداد – ایقاع)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 4: کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

منبع 5: کتاب حقوق مدنی: مختصر حقوق خانواده، تالیف حسین صفایی، انتشارات میزان.

منبع 6: کتاب عقود معین (جلد ۱ و ۲)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 7: کتاب وصیت و ارث، اخذ به شفعه، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 8: کتاب ارث، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات سمت.

منبع 9: کتاب حقوق مدنی: اعمال حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

منبع 10: کتاب حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

منبع 11: کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 12: کتاب اثبات و دلیل اثبات (۲ جلدی)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 13: کتاب سقوط تعهدات، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

منبع 14: کتاب قواعد عمومی قراردادها (جلد ۱ و ۲)، تالیف حسین صفایی، انتشارات انتشارات میزان.

منبع 15: کتاب نظریه عمومی تعهدات، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 16: کتاب مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تالیف حسین صفایی و حبیب الله رحیمی، انتشارات سمت.

منبع 17: کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

منبع 18: کتاب حقوق مدنی (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف سیدحسن امامی، انتشارات اسلامیه.

منبع 19: کتاب حقوق مدنی، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

منبع 20: کتاب اصول قراردادها و تعهدات، تالیف مرتضی قاسم زاده، انتشارات دادگستر.

منبع 21: جزوه حقوق مدنی دکتر درودیان دانشگاه تهران.

منبع 22: جزوه حقوق مدنی دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 23: جزوه حقوق مدنی دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 24: جزوه حقوق مدنی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق – منابع حقوق تجارت

منبع 1: کتاب حقوق تجارت (دوره کامل)، تالیف محمود عرفانی، انتشارات میزان.

منبع 2: کتاب حقوق تجارت (۴ جلدی)، تالیف ربیعا اسکینی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب حقوق تجارت (۴ جلدی)، تالیف ستوده تهرانی، انتشارات دادگستر.

منبع 4: کتاب حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه)، تالیف قائم مقام فراهانی، انتشارات میزان.

منبع 5: کتاب قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، تالیف محمد دمیرچلی، علی حاتمی، محسن قرائتی، ناصر کاتوزیان و بهروز اخلاقی، انتشارات کتاب آوا.

منبع 6: کتاب حقوق شرکتهای تجاری، تالیف محمدرضا پاسبان، انتشارات سمت.

منبع 7: کتاب حقوق اسناد تجارتی، تالیف کوروش کاویانی، انتشارات میزان.

منبع 8: کتاب ورشکستگی، تالیف ربیعا اسکینی، انتشارات سمت.

منبع 9: کتاب مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق تجارت، تالیف مجید قربانی لاچوانی، انتشارات اخوان.

منبع 10: کتاب قانون صدور چک، تالیف سیدمهدی کمالان، انتشارات کمالان.

منبع 11: کتاب حقوق تجارت براساس کتاب حقوق تجارت دکتر حسن ستوده تهرانی (۴ جلدی)، تالیف سمیه تلیکانی، معصومه قربانی، رضا شهبازی راد و محبوبه علی بخشی، انتشارات سیمیا.

منبع 12: کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، فرشید فرحناکیان، انتشارات میزان.

منبع 13: کتاب ساده ساز حقوق تجارت، تالیف فرشید فرحناکیان، انتشارات میزان.

منبع 14: جزوه حقوق تجارت دانشگاه تهران.

منبع 15: جزوه حقوق تجارت دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 16: جزوه حقوق تجارت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 17: جزوه حقوق تجارت دانشگاه شهید بهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق – منابع آیین دادرسی مدنی

منبع 1: کتاب آیین دادرسی مدنی، تالیف قدرت الله واحدی، انتشارات میزان.

منبع 2: کتاب آیین دادرسی مدنی ( جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف عبدالله شمس، انتشارات میزان.

منبع 3: کتاب آیین دادرسی مدنی، تالیف سید محسن صدرزاده افشار، انتشارات جهاد دانشگاهی علامه.

منبع 4: کتاب قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی، تالیف جهانگیر منصور، انتشارات دیدار.

منبع 5: کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی، تالیف فرشید فرحناکیان، انتشارات میزان.

منبع 6: کتاب آئین دادرسی مدنی، تالیف حامد هوشیاران، اسماعیل کشاورز، عباس انصاری و امید یعقوبی فرد، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 7: متن قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مربوط به دادرسی مدنی از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب.

منبع 8: قوانین موجود در مورد شورای حل اختلاف و نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون اجرای احکام مدنی و قوانین دیوان عدالت.

منبع 9: جزوه آیین دادرسی مدنی دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 10: جزوه آیین دادرسی مدنی دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 11: جزوه آیین دادرسی مدنی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق – منابع متون فقه

منبع 1: کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تالیف زین الدین بن علی شهیدثانی، انتشارات مجد.

منبع 2: کتاب فقه استدلالی: ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه، تالیف علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، مترجم سیدمهدی دادمرزی، انتشارات کتاب طه.

منبع 3:کتاب ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، تالیف محمدبن مکی شهیداول و اسدالله لطفی، انتشارات مجد.

منبع 4: کتاب شرح لمعه، تالیف زین الدین بن علی شهیدثانی، مترجم علی شیروانی، انتشارات دارالعلم.

منبع 5: کتاب تحریر الروضه، تالیف علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، تالیف حسینی نیک، انتشارات میزان.

منبع 7: کتاب دادرسی در ترجمه لمعه، تالیف سید محمد صدری، انتشارات اندیشه های حقوقی.

منبع 8: کتاب گزیده متون فقه (۱ و ۲ و ۳ و ۴)، تالیف ابوالحسن محمدی، انتشارات میزان.

منبع 9: کتاب بایسته های متون فقه، تالیف ابوالحسن محمدی، انتشارات میزان.

منبع 10: کتاب خلاصه شرح لمعه شهید ثانی، تالیف رضا شکری، انتشارات پردازش.

منبع 11: کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تالیف زین الدین بن علی شهید ثانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

منبع 12: کتاب اللمعه الدمشقیه (جلد ۱ و ۲)، تالیف محمدبن مکی شهید اول، انتشارات دارالفکر.

منبع 13: کتاب ساده ساز: متون فقه، تالیف حمیدرضا کلانتری، مرتضی طبیبی، انتشارات میزان.

منبع 14: جزوه متون فقه دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 15: جزوه متون فقه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 16: جزوه متون فقه دکتر شکاری دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق – منابع حقوق بین الملل عمومی

منبع 1: کتاب بایسته های حقوق بین الملل عمومی (جلد ۱ و ۲)، تالیف رضا موسی زاده، انتشارات میزان.

منبع 2: کتاب حقوق بین الملل عمومی، تالیف محمدرضا ضیایی بیگدل، انتشارات گنج دانش.

منبع 3: کتاب حقوق بین الملل عمومی، تالیف هوشنگ مقتدر، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات.

منبع 4: کتاب حقوق بین الملل عمومی (جلد ۱ و ۲)، تالیف سید باقر میرعباسی، انتشارات میزان.

منبع 5: کتاب منشور سازمان ملل متحد، با اساسنامه دیوان دادگستری بین الملل، تالیف سیدمهدی کمالان، انتشارات کمالان.

منبع 6: کتاب حقوق بین الملل، تالیف ملکم شاو، ترجمه محمد حسین وقار، انتشارات اطلاعات.

منبع 7: کتاب حقوق معاهدات بین المللی، تالیف محمدرضا ضیایی بیگدل، انتشارات گنج دانش.

منبع 8: کتاب حقوق بین الملل در جهان معاصر و حقوق بین الملل عمومی، تالیف آنتونیو کاسسه، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، انتشارات میزان.

منبع 9: کتاب حقوق بین الملل عمومی، تالیف پرویز ذوالعین، انتشارات مرکز چاپ و انتشارات صحیفه (وزارت امور خارجه).

منبع 10: کتاب حقوق بین الملل، تالیف ربه کا والاس، انتشارات مهناز بهراملو و سیدقاسم زمانی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

منبع 11: کتاب حقوق بین الملل معاهدات، تالیف هدایت الله فلسفی، انتشارات آسیم، فرهنگ نشر نو.

منبع 12: کتاب حقوق بین الملل دریاها: کنوانسیون حقوق دریاها، تالیف رابرت چرچیل مترجم منصور پورنوری و محمد حبیبی، انتشارات مهدحقوق.

منبع 13: کتاب حقوق بین الملل عمومی، تالیف مصطفی تقی زاده انصاری، انتشارات قومس.

منبع 14: کتاب حقوق بین الملل دریاها، تالیف رابین و لوآلن چرچیل، مترجم بهمن آقایی، انتشارات گنج دانش.

منبع 15: کتاب حقوق بین الملل عمومی (جلد ۱ و ۲)، تالیف روسو شارل، مترجم محمد علی حکمت، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 16: کتاب حقوق بین الملل عمومی، تالیف محمد سهرابی، انتشارات گنج دانش.

منبع 17: کتاب حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، تالیف جلال الدین مدنی، انتشارات پایدار.

منبع 18: کتاب تعارض قوانین، تالیف نجادعلی الماسی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 19: کتاب مبانی حقوق بین الملل عمومی، تالیف پرویز ذوالعین، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

منبع 20: کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص حقوق دیپلماتیک و ۱۹۶۳ وین درخصوص حقوق کنسولی.

منبع 21: کنوانسیون حقوق معاهدات بین المللی ۱۹۶۹ وین.

منبع 22: جزوه حقوق بین الملل عمومی دکتر ابراهیم بیگ زاده، دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 23: جزوه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 24: جزوه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق – منابع حقوق اداری

منبع 1: کتاب حقوق اداری (۱ و ۲)، تالیف رضا موسی زاده، انتشارات میزان.

منبع 2: کتاب حقوق اداری، تالیف منوچهر طباطبائی موتمنی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب حقوق اداری ایران، تالیف عبدالحمید ابوالحمد، انتشارات توس.

منبع 4: کتاب حقوق اداری، تالیف بیژن عباسی، انتشارات دادگستر.

منبع 5: کتاب حقوق اداری، تالیف محمد امامی و کوروش استوار سنگری، انتشارات میزان.

منبع 6: کتاب حقوق اداری، تالیف محمد جواد رضائی زاده، انتشارات مجد.

منبع 7: کتاب کلیات حقوق اداری، تالیف ولی ا… انصاری، انتشارات میزان.

منبع 8: کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده (موضوعی) حقوق اداری، تالیف حسن باباخانی، انتشارات مجد.

منبع 9: قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین نامه ی اجرایی آن.

منبع 10: قانون دیوان عدالت اداری و آیین نامه ی اجرایی آن.

منبع 11: قانون منع تصدی بیش از یک شغل کارکنان دولت.

منبع 12: آیین نامه مرخصی ها و ماموریت و انتقالی و….

منبع 13: قانون خدمت نیمه وقت بانوان و آئین نامه.

منبع 14: قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

منبع 15: قانون مدیریت خدمات کشوری.

منبع 16: قانون نظام هماهنگ پرداخت.

منبع 17: قانون مسئولیت مدنی دولت.

منبع 18: قانون تقسیمات کشوری.

منبع 19: قانون استخدام کشوری.

منبع 20: قانون تعدیل نیرو.

منبع 21: قانون گزینش.

منبع 22: قانون شوراها.

منبع 23: جزوه ی حقوق اداری (۱) و (۲)، دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 24: جزوه حقوق اداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 25: جزوه حقوق اداری دکتر اردشیر امیر ارجمند دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق – منابع حقوق اساسی

منبع 1: کتاب بایسته های حقوق اساسی، تالیف سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، انتشارات میزان.

منبع 2: کتاب حقوق اساسی، تالیف منوچهر طباطبائی موتمنی، انتشارات میزان.

منبع 3: کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی، تالیف حسن باباخانی، انتشارات مجد.

منبع 4: کتاب قانون اساسی (همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان)، انتشارات ریاست جمهوری.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات حقوق اساسی، تالیف ولی اسلامی و محمود رمضانی، انتشارات نسل نیکان.

منبع 6: کتاب مجموعه سوالات حقوق اساسی، تالیف میثم اسعدی، انتشارات راه.

منبع 7: کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد ۱ و ۲)، تالیف سیدمحمد هاشمی، انتشارات میزان.

منبع 8: کتاب حقوق اساسی تألیف حسن خسروی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 9: کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تالیف ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، انتشارات میزان.

منبع 10: کتاب مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تالیف حسین مهرپور، انتشارات دادگستر.

منبع 11: کتاب حقوق اساسی، تالیف قاسم قاسم زاده، با پیش گفتار و تصحیح و تحشیه ی علی اکبر گرجی، انتشارات جنگل.

منبع 12: قانون اساسی و نظریات تفسیری شورای نگهبان و آیین نامه داخلی مجلس.

منبع 13: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.

منبع 14: آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

منبع 15: قانون اساسی در نظم کنونی.

منبع 16: قانون همه پرسی.

منبع 17: قانون انتخابات مجلس.

منبع 18: قانون انتخابات ریاست جمهوری.

منبع 19: جزوه حقوق اساسی دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 20: جزوه حقوق اساسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 21: جزوه حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق – منابع حقوق مدنی (تعهدات)

منبع 1: کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

منبع 2: کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی (قرارداد – ایقاع)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 3: کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

منبع 4: کتاب قواعد عمومی قراردادها (جلد ۱ و ۲)، تالیف حسین صفایی، انتشارات انتشارات میزان.

منبع 5: کتاب نظریه عمومی تعهدات، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 6: کتاب حقوق مدنی: اعمال حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

منبع 7: کتاب حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

منبع 8: کتاب اصول قراردادها و تعهدات، تالیف مرتضی قاسم زاده، انتشارات دادگستر.

منبع 9: کتاب عقود معین (جلد ۱ و ۲)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 10: کتاب مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تالیف حسین صفایی و حبیب الله رحیمی، انتشارات سمت.

منبع 11: کتاب سقوط تعهدات، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

منبع 12: کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 13: کتاب حقوق مدنی (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف سیدحسن امامی، انتشارات اسلامیه.

منبع 14: کتاب حقوق مدنی، تالیف مهدی شهیدی، انتشارات مجد.

منبع 15: کتاب اثبات و دلیل اثبات (۲ جلدی)، تالیف ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان.

منبع 16: جزوه حقوق مدنی دکتر درودیان دانشگاه تهران.

منبع 17: جزوه حقوق مدنی دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 18: جزوه حقوق مدنی (تعهدات) دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 19: جزوه حقوق مدنی (تعهدات) دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 


منابع کارشناسی ارشد مجموعه حقوق – منابع حقوق بین الملل خصوصی

منبع 1: کتاب تعارض قوانین، تالیف نجاد علی الماسی، انتشارات میزان.

منبع 2: کتاب حقوق بین الملل خصوصی (جلد ۱ و ۲)، تالیف مهشید ارفع نیا، انتشارات مهتاب.

منبع 3: کتاب بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (جلد ۱ و ۲)، تالیف محمود سلجوقی، انتشارات میزان.

منبع 4: کتاب حقوق بین الملل خصوصی، تالیف محمد نصیری، انتشارات آگه.

منبع 5: کتاب مجموعه سؤالات طبقه بندی شده موضوعی، حقوق بین الملل خصوصی، تالیف سیدعلی کاظمی، انتشارات نسل نیکان.

منبع 6: کتاب نکات مهم و کلیدی نموداری حقوق بین الملل خصوصی، تالیف محمود رمضانی، انتشارات بهنامی.

منبع 7: جزوه حقوق بین الملل خصوصی دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه حقوق بین الملل خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 9: جزوه حقوق بین الملل خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 10: جزوه حقوق بین الملل خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی.


تاریخ : 1398-03-21