منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری فلسفه و کلام اسلامی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری فلسفه و کلام اسلامی

شرح :
توضیحات :

منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی – منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 


منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی – منابع زبان انگلیسی تخصصی الهیات

منبع 1: کتاب ترجمه و راهنمای زبان تخصصی (۱) : ویژه دانشجویان رشته الهیات، تالیف علیرضا جلالی، مترجم حسن جهانبان اسفهلان، انتشارات پیام دانشگاهی.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی، تالیف محمودرضا عطایی و حسین وحید دستجردی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب تحلیلی زبان تخصصی الهیات، تالیف مسعود غلامعلی فرد، انتشارات راه.

منبع 4: کتاب زبان تخصصی الهیات، تالیف فیضعلی مداح، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 5: کتاب راهنمای کامل زبان تخصصی (۱) الهیات، تالیف نعمت الله عواطف رستمی، انتشارات حقوق اسلامی.

منبع 6: جزوه زبان تخصصی الهیات دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 7: کتاب زبان تخصصی رشته الهیات، تالیف زهرا گواهی، انتشارات فرا انگیزش، پیام اندیش.

منبع 8: جزوه زبان تخصصی الهیات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه زبان تخصصی الهیات دانشگاه تهران.

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی – منابع زبان و ادبیات عربی

منبع 1: کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم.

منبع 2: کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر.

منبع 3: کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر.

منبع 4: کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز.

منبع 5: کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر.

منبع 6: کتاب مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن.

منبع 7: کتاب هزار و صد تست طبقه بندی شده صرف و نحو عربی (مبادی العربیه + جامع الدروس العربیه)، تالیف علی ضیغمی و حبیب کشاورز، انتشارات فقیهی.

منبع 8: مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صرف و نحو عربی، تالیف حمید عابدی فیروزجایی، انتشارات پردازشگران.

منبع 9: جزوه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 10: جزوه زبان عربی(صرف و نحو) دانشگاه تهران.

 

 


منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی – منابع فلسفه اسلامی ۱

منبع 1: کتاب شرح جدید منظومه سبزواری، تالیف منوچهر صدوقی سها، انتشارات آفرینش.

منبع 2: کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

منبع 3: کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، شارح یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم.

منبع 4: کتاب شرح منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.

منبع 5: کتاب ترجمه و شرح بدایه الحکمه، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

منبع 6: کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.

منبع 7: جزوه فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه فلسفه دانشگاه تهران.

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی – منابع فلسفه اسلامی ۲

منبع 1: کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه (جلد ۲ و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

منبع 2: کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه (جلد ۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء.

منبع 3: کتاب تاریخ فلسفه اسلامی، سیدحسین نصر و الیور لیمن، انتشارات حکمت.

منبع 4: کتاب مبانی فلسفه اسلامی، مختار امینیان و کریم جباری، انتشارات بوستان کتاب قم.

منبع 5: کتاب درآمدی بر فلسفه اسلامی، تالیف پریش کوششی، انتشارات راه نوین.

منبع 6: کتاب چیستی فلسفه اسلامی، تالیف یارعلی کردفیروزجایی، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

منبع 7: کتاب فلسفه اسلامی، تالیف عبدالحسین خسروپناه، انتشارات سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

منبع 8: کتاب تاریخ فلسفه اسلامی، تالیف هانری کورین، تالیف جواد طباطبایی، انتشارات کویر.

منبع 9: کتاب فلسفه اسلامی، تالیف رحمت الله قاضیان، انتشارات بوستان کتاب قم.

منبع 10: جزوه فلسفه اسلامی دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه فلسفه اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه فلسفه اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی – منابع کلام اسلامی

منبع 1: کتاب ترجمه و شرح کشف المراد، تالیف علی شیروانی، انتشارات دارالعلم.

منبع 2: کتاب کشف المراد، شرح تجرید الاعتقاد، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه محمد اکوان، انتشارات نور الثقلین.

منبع 3: کتاب شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی، انتشارات موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع).

منبع 4: کتاب گوهر مراد با تصحیح و تحقیق، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی، ترجمه زین العابدین قربانی لاهیجی، انتشارات جعفر پژوم (سایه).

منبع 5: کتاب شرح تجرید العقائد لنصیرالله و الدین محمدبن محمد الطوسی، تالیف علاءالدین علی بن محمد قوشجی، انتشارات رائد.

منبع 6: کتاب المعجم الموضوعی لشرح المقاصد: قسم زبده المطالب، تالیف مرکز پژوهشی دائره، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

منبع 7: کتاب شرح المواقف، تالیف ایجى- میر سید شریف ، شرح علی بن محمد بن علی گرگانی یا جرجانی، انتشارات الشریف الرضی .

منبع 8: کتاب کشف المراد: شرح تجرید الاعتقاد، تالیف محمدبن محمد نصیرالدین طوسی، ترجمه ابوالحسن شعرانی، شارح حسن بن یوسف علامه حلی، انتشارات هرمس.

منبع 9: کتاب تهذیب الکلام نوین در علم حکمت و عقائد، تالیف مسعودبن عمر تفتازانی، عبدالقادر تختی سنندجی و ابراهیم پارسا، انتشارات هیوا.

منبع 10: کتاب المطالب العالیه من العلم الالهی، تالیف فخر رازی، انتشارات دارالکتاب عربی.

منبع 11: کتاب تاریخ فرق اسلامی (۱ و ۲)، تالیف حسین صابری، انتشارات سمت.

منبع 12: جزوه کلام اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی.

منبع 13: جزوه کلام اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 14: جزوه کلام اسلامی دانشگاه تهران.

 

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی – منابع منطق

منبع 1: کتاب مبانی منطق جدید، مولف لطف الله نبوی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب منطق (جلد اول و دوم)، تالیف محمدرضا مظفر، ترجمه علی شیروانی، انتشارات دارالعلم.

منبع 3: کتاب درآمدی به منطق جدید، انتشارات ضیاء موحد، انتشارات علمی و فرهنگی.

منبع 4: کتاب منطق ۱و۲ ،تالیف احد فرامرزقراملکی، غلامحسین ابراهیمی دینانی ،انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 5: کتاب راهنما و بانک سوالات امتحانی منطق۱و۲ براساس کتاب احد فرامرز قراملکی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور ،تالیف مینا عربی ،انتشارات استادی.

منبع 6: کتاب جوهر النضید، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه منوچهر صانعی، انتشارات حکمت.

منبع 7: کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن، مولفان یوفنگ لین و شووینگ لین، مترجم عمید رسولیان، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 8: کتاب راهنما و مرجع کامل حل مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن، مولفان یوفنگ لین و شووینگ لین، مترجم شیوا رسولیان، ویراستار منوچهر وصال، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 9: کتاب راهنما و تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن، مولفان علیرضا احمدی و محمدرضا زمانی، انتشارات امید مهر.

منبع 10: کتاب آشنایی با منطق ریاضی، تالیف هربرت اندرتون، مترجمان غلامرضا برادران خسروشاهی و محمد رجبی طرخورانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 11: جزوه منطق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه منطق دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-03-26
دانلود فایل ضمیمه :
  • برای دریافت مدرک مربیگری بدنسازی به کجا باید مراجعه کنیم؟
    جواب: برای شرکت در دوره های مربیگری بدنسازی به سایت فدراسیون بدنسازی مراجعه نموده و دستورالعمل ثبت نام را ملاحظه نمایید.
  • راه موفقیت در آزمون های استخدامی چیست؟
    جواب: ابتدا کتب و منابع مرتبط را تهیه و مطالعه بفرمایید. در صورتی که فرصت کافی برای مطالعه منابع اصلی ندارید، مطالعه جزوات، نکات کلیدی و سوالات آزمون های برگزار شده سال های قبل می تواند کمک کننده باشد.