منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری فرش به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری فرش

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته فرش

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته فرش

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

4

3

2

1

4

3

2

2

1

پژوهش در فرش

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2-تاریخ فرش ایران و جهان

3- تولید فرش (مواد اولیه، بافت و رنگرزی)

4-شناخت فرش (طرح و نقش، اقتصاد و ارزیابی  

فرش

تولید

طراحی

مواد اولیه و رنگرزی

---------------

گرایش های درس های فرش: فرش (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.


منابع کارشناسی ارشد فرش – منابع زبان تخصصی فرش

منبع 1: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته فرش دستباف (English for the students of hand-woven carpet)، تالیف محمدرضا داوری، انتشارات عابد.

منبع 2: کتاب زبان تخصصی فرش، تالیف مجید خورسندرحیم‌زاده، زهرا زرنشان، طاهره نوری‌کوچی، سارا امین‌زاده و محسن جاجرمی‌زاده، انتشارات لوزا.

منبع 3: جزوه زبان تخصصی فرش دانشگاه هنر.

منبع 4: جزوه زبان تخصصی فرش دانشگاه کاشان.

منابع کارشناسی ارشد فرش – منابع تاریخ فرش ایران و جهان

منبع 1: کتاب تاریخ و هنر فرش بافی در ایران (بر اساس دایره المعارف ایرانیکا)، تالیف لعلی خمسه، انتشارات نیلوفر.

منبع 2: کتاب تاریخ فرش: سیر تحول و تطور فرش بافی ایران، تالیف فضل الله حشمتی رضوی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب پیش درآمدی بر تاریخ فرش جهان، تالیف سیدعلی مجابی، زهرا فنایی، انتشارات آران.

منبع 4: کتاب شناخت فرش: برخی مبانی نظری و زیرساخت‌های فکری، تالیف تورج ژوله، سونیا رضاپور، انتشارات فرهنگسرای یساولی.

منبع 5: کتاب فرهنگنامه تصویری آرایه و نقش فرش‌های ایرانی، تالیف صفرعلی شعبانی، انتشارات سپهراندیشه.

منبع 6: کتاب شناخت نمونه‌هایی از فرش ایران، تالیف تورج ژوله، انتشارات شرکت سهامی فرش.

منبع 7: کتاب فرش ایران، تالیف محمدجواد زمیری، انتشارات پرنگ.

منبع 8: کتاب غروب زرین فرش ساروق، تالیف شیرین صوراسرافیل، انتشارات صوراسرافیل.

منبع 9: کتاب قالی‌های تصویری، تالیف لیلا کارگر، اداره کل انتشارات تولیدات فرهنگی.

منبع 10: کتاب مقدمه‌ای بر شناخت قالی ایران، تالیف جواد یساولی، انتشارات فرهنگسرا.

منبع 11: کتاب شناخت گلیم، تالیف زهرا جزایری، انتشارات سروش.

منبع 12: کتاب مهارت قالی با نیازهای ویژه، تالیف فاطمه ایزانلو، انتشارات سالوک.

منبع 13: کتاب فرش دستباف ایران، تالیف علی منوری، اسمعیل اسدی و محمدرضا اسدی، انتشارات رشد اندیشه.

منبع 14: جزوه تاریخ فرش ایران و جهان دانشگاه کاشان.

منبع 15: جزوه تاریخ فرش ایران و جهان دانشگاه هنر.
منابع کارشناسی ارشد فرش – منابع تولید فرش (مواد اولیه)

منبع 1: مدیریت هنر و صنعت فرش ایران،تالیف فضل الله حشمتی رضوی،انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب آماده سازی مواد اولیه، تالیف ناهید جلالی و عبدالله احراری، انتشارات شقایق روستا.

منبع 3: کتاب ریسندگی سیستم پنبه‌ای، تالیف موسوی کیانی و رضا کشاورز و ابراهیم خلیلی، انتشارات آموزش و پرورش.

منبع 4: کتاب جامع فرش، تالیف فریال فلکی، انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات دروس قالیبافی، تالیف اصغر خداخواه امامچائی، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

منبع 6: جزوه مواد اولیه دانشگاه کاشان.

منبع 7: جزوه مواد اولیه فرش دانشگاه هنر.

منابع کارشناسی ارشد فرش – منابع تولید فرش (بافت و رنگرزی)

منبع 1: کتاب ریسندگی سیستم پنبه‌ای، تالیف موسوی کیانی و رضا کشاورز و ابراهیم خلیلی، انتشارات آموزش و پرورش.

منبع 2: کتاب مبانی شناخت رنگرزی سنتی فرش دستباف، تالیف رضا حیدری شکیب، الهام میر کمالی، انتشارات یسطرون.

منبع 3: کتاب شناخت نمونه‌هایی از فرش ایران، تالیف تورج ژوله، انتشارات شرکت سهامی.

منبع 4: کتاب بافت و شناسایی گلیم، تالیف آلسترهال و جوزه لوجیک و یووسکا، ترجمه شیرین همایونفر و نیلوفر الفت شایان، انتشارات کارنگ.

منبع 5: کتاب گلهای ختایی، تالیف پرویز اسکندر پورخرمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

منبع 6: کتاب رنگرزی طبیعی و استخراج رنگدانه از گیاه اسپرک، تالیف داوود امیری، انتشارات شباهنگ.

منبع 7: کتاب شیمی و تکنولوژی رنگ، تالیف نقی سعادتجو، انتشارات نیما.

منبع 8: کتاب شیمی تجربی رنگ، تالیف مومن هروی و احمد عظیمی، انتشارات امیرکبیر.

منبع 9: کتاب تکمیل فراورده‌های نساجی و رنگرزی، تالیف مرتضی سهی زاده ابیانه، انتشارات صفار.

منبع 10: کتاب مجموعه سوالات دروس قالیبافی و رنگرزی، تالیف اصغر خداخواه امامچائی، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

منبع 11: جزوه بافت و رنگرزی دانشگاه هنر.

منبع 12: جزوه بافت و رنگرزی دانشگاه کاشان.


منابع کارشناسی ارشد فرش – منابع شناخت فرش (طرح و نقش)

منبع 1: کتاب طرح‌های اسلامی، تالیف محمد ریاضی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب طراحان بزرگ فرش ایران، تالیف صوراسرافیل، انتشارات سروش.

منبع 3: کتاب مقدمه‌ای بر شناخت قالی ایران، تالیف جواد یساولی، انتشارات فرهنگسرا.

منبع 4: کتاب شناخت گلیم، تالیف زهرا جزایری، انتشارات سروش.

منبع 5: کتاب طراحی نقوش سنتی، تالیف منصور تامسن و دارا افشار قوچانی، انتشارات آموزشهای فنی و حرفه‌ای کار و دانش.

منبع 6: کتاب هندسه و نقوش، تالیف عبدالمجید شریف‌زاده، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

منبع 7: کتاب آزمون جامع طراحی فرش، تالیف محمد مبارکی، انتشارات آرتا.

منبع 8: کتاب طرح و نقش فرش ایران، تالیف محمدعلی رجبی، انتشارات فرهنگستان هنر.

منبع 9: کتاب مجموعه سوالات دروس قالیبافی و طراحی، تالیف اصغر خداخواه امامچائی، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

منبع 10: جزوه طرح و نقش دانشگاه کاشان.

منبع 11: جزوه طرح و نقش دانشگاه هنر.

منابع کارشناسی ارشد فرش – منابع شناخت فرش (اقتصاد و ارزیابی)

منبع 1: مقدمه ای بر اقتصاد فرش دست باف: تولید، اشتغال، صادرات،تالیف حسن صادقی،انتشارات پیام رسان.

منبع 2: کتاب مدیریت هنر و صنعت فرش ایران، تالیف فضل‌الله حشمتی رضوی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب شناخت نمونه‌هایی از فرش ایران، تالیف تورج ژوله، انتشارات شرکت سهامی.

منبع 4: کتاب عیب و نگه‌داری نقشه قالی، تالیف ابوالفضل وکیلی، انتشارات نقش هستی.

منبع 5: کتاب مرمت قالی و زیرانداز، تالیف بیژن اربابی، انتشارات دانشگاه هنر.

منبع 6: کتاب ترمیم و رفو، تالیف زهرا جزایری، انتشارات فنی و حرفه‌ای.

منبع 7: جزوه اقتصاد و ارزیابی دانشگاه کاشان.

منبع 8: جزوه اقتصاد و ارزیابی دانشگاه هنر.


تاریخ : 1398-03-08