منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری علوم زمین به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری علوم زمین

شرح :
توضیحات :

منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 


منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع زبان تخصصی زمین شناسی

منبع 1: کتاب زبان تخصصی زمین شناسی، تالیف مرتضی پیروز، انتشارات آدنا.

منبع 2: کتاب زبان تخصصی: ویژه دانشجویان رشته زمین شناسی، تالیف حبیب ملائی و رضا شریفیان عطار، انتشارات سخن گستر.

منبع 3: کتاب زبان تخصصی زمین شناسی، تالیف کورش محمودی ده بیگلو، اسماعیل ایران نژاد و هما صامت حسن آبادی، انتشارات گسترش علوم پایه.

منبع 4: کتاب طلایی زبان تخصصی (رشته ی زمین شناسی)، تالیف ناهید شیخی، انتشارات پویندگان دانشگاه.

منبع 5: جزوه زبان تخصصی زمین شناسی، دانشگاه تهران.

منبع 6: جزوه زبان تخصصی زمین شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 7: جزوه زبان تخصصی زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی

منبع 1: کتاب رسوب شناسی (جلد ۱ و ۲)، تالیف دکتر احمد معتمد، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب رسوب شناسی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات آستان قدس رضوی.

منبع 3: کتاب رسوب شناسی (رشته زمین شناسی)، تالیف حسین پروین، دانشگاه پیام نور.

منبع 4: کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی، تالیف گروه مولفان، انتشارات پردازش.

منبع 5: کتاب مبانی زمین شناسی، تالیف ادوارد.جی. تاربوک و فردریک. ک. لوتگنس، مترجم رسول اخروی، انتشارات مدرسه.

منبع 6: کتاب زمین شناسی کاربردی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات مشهد.

منبع 7: کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف موریس. ای. تاکر، مترجم موسوی حرمی و اسدا… محبوبی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 8: جزوه رسوب شناسی، مهندس اهری پور دانشگاه علوم پایه دامغان.

منبع 9: جزوه رسوب شناسی و محیط رسوبی دکتر عبدالحسین امینی، دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 11: جزوه رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی، دانشگاه شهید بهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع آب های زیرزمینی

منبع 1: کتاب اصول شناخت آبهای زیرزمینی، تالیف اصغر اصغری مقدم، انتشارات دانشگاه تبریز.

منبع 2: کتاب هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی، تالیف مک ورتر و دانیل کی سواناوا، مترجم محمود شریعتمدار طالقانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 3: کتاب هیدرولوژی زیرزمینی، تالیف پرویزی ترابی تهرانی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

منبع 4: کتاب زمین و منابع آب (آب های زیرزمینی)، تالیف محمود صداقت، انتشارات پیام نور.

منبع 5: کتاب هیدرولوژی آب های زیرزمینی، تالیف هرمان باوئر، مترجم احمد لطفی، انتشارات دانشگاه صنعتی سهند.

منبع 6: کتاب هیدرولوژی آب های زیرزمینی، تالیف دیوید کیث تاد، مترجم عبدالرزاق رزاقی و قهرمان قدرت نما، انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی.

منبع 7: کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی، تالیف علیزاده، انتشارات آستان قدس.

منبع 8: کتاب مقدمه ای بر آبهای زیرزمینی، تالیف محمد نخعی، انتشارات موسسه انتشاراتی آرادکتاب.

منبع 9: کتاب آبهای زیرزمینی ویژه آزمون کارشناسی ارشد زمین شناسی، تالیف علیرضا نسیمی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 10: جزوه آب های زیرزمینی دکتر اشجاری و دکتر محمد مهدوی، دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه آب های زیرزمینی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 12: جزوه آب های زیرزمینی، دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع زمین شناسی ایران

منبع 1: کتاب زمین شناسی ایران، تالیف علی درویش زاده، انتشارات امیرکبیر.

منبع 2: کتاب زمین شناسی ایران، تالیف سیدعلی آقانباتی، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

منبع 3: کتاب زمین شناسی ایران، تالیف علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

منبع 4: کتاب زمین شناسی ایران، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 5: کتاب زمین شناسی ایران (رشته زمین شناسی)، تالیف رحیم شعبانیان، مهناز پروانه نژادشیرازی، جمشید احمدیان و محمدرضا کبریایی زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 6: جزوه زمین شناسی ایران، دانشگاه تهران.

منبع 7: جزوه زمین شناسی ایران، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 8: جزوه زمین شناسی ایران، دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع زمین شناسی نفت

منبع 1: کتاب زمین شناسی نفت، تالیف ریچارد سلی، مترجم سروش مدبری، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 2: کتاب زمین شناسی نفت، تالیف محمدرضا رضایی و محمد لنکرانی، انتشارات علوی.

منبع 3: کتاب زمین شناسی نفت، تألیف علی صیرفیان، انتشارات سمر.

منبع 4: کتاب زمین شناسی نفت، تالیف فریدون سحابی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب زمین شناسی نفت تالیف محمدرضا رضایی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب زمین شناسی نفت، تالیف جان هانت، مترجم علی اکبر رحمانی، انتشارات سفیراردهال.

منبع 7: کتاب زمین شناسی نفت، تالیف افشار حرب، انتشارات پیام نور.

منبع 8: جزوه زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز.

منبع 10: جزوه زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 11: جزوه زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید بهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع ژئوشیمی

منبع 1: کتاب ژئوشیمی،تالیف محمد پورمعافی،انتشارات آرین زمین.

منبع 2: کتاب اصول ژئوشیمی، تالیف برایان هرولد میسن، کارلتن مور، مترجمان فرید مر و علی اصغر شرفی، انتشارات دانشگاه شیراز.

منبع 3: کتاب ژئوشیمی رسوبی، تالیف محمد حسین آدابی، انتشارات آرین زمین.

منبع 4: کتاب ژئوشیمی، پترولوژی سنگهای آذرین و کانسارهای ماگمایی،تالیف محمدحسن کریم پور، سیدمسعود همام ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 5: جزوه ژئوشیمی دانشگاه تهران.

منبع 6: جزوه ژئوشیمی دانشگاه شهید چمران اهواز.

منبع 7: جزوه ژئوشیمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 8: جزوه ژئوشیمی دانشگاه شهید بهشتی.

 

منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع سنگ شناسی

منبع 1: کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف موریس. ای .تاکر، مترجمان سیدرضا موسوی حرمی و اسدالله محبوبی انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد.

منبع 2: کتاب پترولوژی کاربردی، تالیف دکتر علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب سنگ های آذرین (پتروگرافی و پتروژنز)، تالیف سپاهی، انتشارات نورعلم.

منبع 4: کتاب سنگ شناسی دگرگونی، تالیف دکتر علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 5: کتاب سنگ شناسی آذرین، تالیف معین وزیری، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

منبع 6:  کتاب پترولوژی، تالیف دکتر علی درویش زاده، انتشارات پیام نور.

منبع 7: کتاب سنگ شناسی آذرین، تالیف سید مسعود همام، دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 8: کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات آستان قدس.

منبع 9: کتاب پتروگرافی و پترولوژی سنگ های آذرین، تالیف حسین معین وزیری و علی احمدی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

منبع 10: کتاب سنگ شناسی رسوبی، تالیف فریدون سحابی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 11: کتاب رسوب شناسی، تالیف رضا موسوی حرمی، انتشارات به نشر.

منبع 12: کتاب سنگ شناسی آذرین، تالیف زرعیان، فریدون سرابی و علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 13: جزوه سنگ شناسی دکتر علی کنعانیان دانشگاه تهران.

منبع 14: جزوه سنگ شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 15: جزوه سنگ شناسی دانشگاه شهید بهشتی.


منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع دیرینه شناسی

منبع 1: کتاب مبانی ریز دیرینه شناسی، تالیف ژرار بینو، مترجم ابراهیم قاسمی نژاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 2: کتاب دیرینه شناسی، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب دیرینه شناسی کاربردی، ماکروفسیل های بی مهرگان، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات کلیدر.

منبع 4: کتاب اصول دیرینه شناسی، تالیف رونا بلک، مترجم سیداحمد بابازاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 5: کتاب دیرینه شناسی، تالیف غلامعلی شایگان، علی میثمی و علی بابا چهرازی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 6: کتاب مبانی دیرینه شناسی، میکروفسیل ها، تالیف محمد داستانپور، محمدرضا وزیری و وحیده ناظری، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.

منبع 7: کتاب دیرینه شناسی (۱)، ماکروفسیل ها، رشته زمین شناسی، تالیف غلامعلی شایگان، محمد رضا شهیدا، جلال فصل بهار، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: جزوه ماکروفسیل و میکروفسیل دکتر عزیز الله طاهری دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه میکروفسیل و ماکروفسیل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 10: جزوه دیرینه شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع زمین شناسی مهندسی

منبع 1: کتاب زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، تالیف حسین معماریان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، تالیف غلامرضا خانلری، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

منبع 3: کتاب مبانی زمین شناسی مهندسی، تالیف محمدحسین قبادی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

منبع 4: کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک، تالیف براجا ام داس، مترجم شاپور طاحونی، انتشارات پارس آئین.

منبع 5: کتاب زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، تالیف غلامرضا خانلری، علی اکبر مومنی و یاسین عبدلی لر، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

منبع 6: کتاب زمین شناسی مهندسی، تالیف بهنیا و طباطبایی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب درآمدی بر مکانیک سنگ، تالیف کاتسویاما وتوکوری، مترجم محمد فاروق حسینی، انتشارات کتاب دانشگاهی.

منبع 8: جزوه زمین شناسی مهندسی محمد ذوالفقاری دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 10: جزوه زمین شناسی مهندسی دانشگاه شهید بهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع زمین شناسی ساختمان

منبع 1: کتاب زمین شناسی ساختمانی، تالیف محسن پورکرمانی، انتشارات علوی.

منبع 2: کتاب زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک)، تالیف اسدالله ایران پناه، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب زمین شناسی ساختمانی، تالیف دکتر مهدی علوی، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور.

منبع 4: کتاب زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، تالیف احمد ادیب، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

منبع 5: کتاب زمین شناسی ساختمانی، تالیف حسن مدنی، انتشارات جهاد دانشگاهی.

منبع 6: کتاب زمین شناسی ساختمانی کاربردی، تالیف محسن پورکرمانی و آرین، انتشارات یکان.

منبع 7: کتاب زمین شناسی ساختمانی، تالیف محسن پورکرمانی و احمد ادیب، انتشارات پیام نور.

منبع 8: کتاب پایه های زمین شناسی ساختمانی، تالیف محمدرضا قاسمی، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور.

منبع 9: جزوه زمین شناسی ساختمانی دکتر الیاسی دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه زمین شناسی ساختمانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 11: جزوه زمین شناسی ساختمانی دانشگاه شهید بهشتی.


منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع چینه شناسی

منبع 1: کتاب اصول چینه نگاری، تالیف عزیزالله طاهری، حسین وزیری مقدم و مسعود کیمیاگر، انتشارات دانشگاه اصفهان.

منبع 2: کتاب چینه نگاری، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب چینه شناسی، تالیف شمیرانی، انتشارات شهید بهشتی.

منبع 4: کتاب چینه شناسی، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب اصول چینه شناسی، تالیف ایرج مغفوری مقدم و امیر پازوکی، انتشارات فرهنگ زبان.

منبع 6: کتاب مبانی چینه نگاری، تالیف عبدالحسین امینی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب چینه شناسی، تالیف علی بابا چهرازی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: جزوه چینه شناسی دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه چینه شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 10:  جزوه چینه شناسی دکتر شمیرانی دانشگاه شهید بهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع زمین شناسی اقتصادی

منبع 1: کتاب مبانی زمین شناسی اقتصادی، تالیف عبدالمجید یعقوب پور، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 2: کتاب زمین شناسی اقتصادی، تالیف جمشید شهاب پور، انتشارات دانشگاه باهنر کرمان.

منبع 3: کتاب زمین شناسی اقتصادی، تالیف فرید مر، انتشارات دانشگاه شیراز.

منبع 4: کتاب زمین شناسی اقتصادی، تالیف ناهید ربانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 5: کتاب زمین شناسی اقتصادی کاربردی، تالیف محمدحسن کریم پور، سعید سعادت و مصطفی کدکنی، انتشارات دانشگاه مشهد.

منبع 6: کتاب زمین شناسی اقتصادی کاربردی، تالیف سعید سعادت و محمدحسن کریم پور، انتشارات ارسلان.

منبع 7: مقدمه ای بر زمین شناسی کانسنگها، تالیف آنتونی ام اوانز، مترجمان فرید مر و جواد مقدسی، انتشارات دانشگاه شیراز.

منبع 8: جزوه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 10: جزوه زمین شناسی اقتصادی دکتر شمیرانی دانشگاه شهید بهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد زمین شناسی – منابع زمین شناسی زیست محیطی

منبع 1: کتاب زمین شناسی زیست محیطی (زمین شناسی و محیط زیست انسان)، تالیف احمد هرمزی، مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 2: کتاب زمین شناسی زیست محیطی، احمد عباس نژاد و علیرضا نجف زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 3: کتاب زمین شناسی زیست محیطی، تالیف فریدون غضبان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب مبانی محیط زیست، تالیف جعفر نوری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 5: کتاب زمین شناسی زیست محیطی، تالیف محمد غفوری و ناصر حافظی مقدس، انتشارات دانشگاه شاهرود.

منبع 6: جزوه زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه تهران.

منبع 7: جزوه زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 8: جزوه زمین شناسی زیست محیطی دکتر شمیرانی دانشگاه شهید بهشتی.


تاریخ : 1398-03-23