منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1

مدیریت اطلاعات

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- مرجع شناسی عمومی و تخصصی

3- سازمان دهی منابع

4- مدیریت مجموعه سازی

5- آشنایی با مدیریت دانش

6- آشنایی با علم سنجی

7- مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

8- آمار و روش تحقیق و آیین نگارش و ویراستاری علمی

9- مبانی آرشیو

 

10- پایگاه داده و نرم افزارهای کتابخانه ای

(1 علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

مطالعات کتابخانه های عمومی

مدیریت کتابخانه های دیجیتال

3

1

3

1

4

3

1

3

3

3

2

-

 علم سنجی (2

2

3

2

1

1

1

2

2

2

3

3

-

 مطالعات آرشیوی(3

---------------

گرایش های رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی): علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، مطالعات آرشیوی، مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی، دانشنامه نگاری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5:کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
 
منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 

 

منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع زبان تخصصی کتابداری

منبع 1: کتاب خودآموز زبان تخصصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی، تالیف ناهید بنی اقبال، حمید پرویز، انتشارات گلدشت.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کتابداری، تالیف مسعود غلامعلی فرد، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب تحلیلی زبان تخصصی کتابداری (۱): ویژه دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی، تالیف مسعود غلامعلی فرد، انتشارات راه.

منبع 4: کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان کتابداری، تالیف نرگس بهرامی، فاطمه رمضانی، آرش غلامی صالح آبادی، انتشارات گویش نو.

منبع 5: جزوه زبان تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران.

منبع 6: جزوه زبان تخصصی کتابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 7: جزوه زبان تخصصی کتابداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه زبان تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی داشگاه شهیدبهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع مرجع شناسی عمومی و تخصصی

منبع 1: کتاب مرجع شناسی عمومی و تخصصی، تالیف ویلیام کتس، ترجمه آیدین آذری، محسن عزیزی، حمید محسنی، انتشارات کتابدار.

منبع 2: کتاب مرجع شناسی عمومی و تخصصی: شناخت و تدوین از آغاز تا امروز (مجلد کامل فارسی و عربی)، تالیف قاسم صافی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب اصول و خدمات مرجع، محمد حسین دیانی، انتشارات کتابخانه رایانه ای.

منبع 4: کتاب مصاحبه در بخش مرجع کتابخانه، تالیف الانین زارمبا جنریش و ادواردجی،ترجمه محمد حسین دیانی، انتشارات دانشگاه شهید چمران.

منبع 5: کتاب مرجع شناسی شناخت خدمات و کتابهای مرجع، تالیف نورالله مرادی، انتشارات فرهنگ معاصر.

منبع 6: کتاب مرجع شناسی اسلامی، تالیف احمر شعبانی، انتشارات هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور.

منبع 7: کتاب جستجوی اطلاعات علمی – پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی، تالیف محمدرضا داورپناه، انتشارات دبیزش.

منبع 8: کتاب مبانی مرجع، فنون پرسش کاوی و پاسخ یابی از منابع کتابخانه، تالیف محمدحسین دیانی و عبدالحمیدمعرف زاده، انتشارات موسسه انتشارات آستان قدس رضوی.

منبع 9: کتاب مرجع شناسی تخصصی (رشته کتابداری)، تالیف رحیم علیجانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 10: جزوه مرجع شناسی عمومی و تخصصی دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه مرجع شناسی عمومی و تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 12: جزوه مرجع شناسی عمومی و تخصصی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه مرجع شناسی عمومی و تخصصی داشگاه شهیدبهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع سازماندهی منابع

منبع 1: کتاب فهرست نویسی: اصول و روش ها، تالیف رحمت الله فتاحی، انتشارات کتابدار.

منبع 2: کتاب سازماندهی اطلاعات، تالیف آرلین. جی. تیلور، ترجمه محمد حسین دیانی، انتشارات کتابخانه رایانه ای.

منبع 3: کتاب فهرست نویسی و سازماندهی منابع دیجیتال، تالیف آن میچل و برایان ای سرت، ترجمه حیاتی و خاصه، انتشارات کتابدار.

منبع 4: کتاب فهرست نویسی و تکنولوژی های جدید اطلاع رسانی، تالیف عبدالرضا نوروزی چاکلی، انتشارات اطلاع رسانی و کتابداری «کتاب ماه کلیات».

منبع 5: کتاب فهرستهای رایانه ای: کابرد وتوسعه ، به کوشش رحمت ا… فتاحی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مرکز اطلاعات وخدمات علمی جهاد سازندگی

منبع 6: کتاب تحلیلی موضوعی و نمایه سازی، مبانی نظری و توصیه های عملی، تالیف پیتز فاگمن، ترجمه مزینانی، انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

منبع 7: کتاب دستنامه قواعد فهرستنویسی، تالیف ماندانا صدیق بهزادی، انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

منبع 8: کتاب مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی، تالیف عباس حری، انتشارات دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور.

منبع 9: کتاب کتابخانه های دیجیتالی، تالیف ویلیام آرمز، ترجمه فرزانه شکوری و دیگران، انتشارات قو.

منبع 10: کتاب کتابخانه دیجیتالی: مبانی نظری، محتوا، ساختار، سازماندهی، استانداردها و هزینه ها، تالیف نبوی و فتاحی، انتشارات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

منبع 11: جزوه سازماندهی منابع دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه سازماندهی اطلاعات دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع مدیریت مجموعه سازی

منبع 1: کتاب مجموعه سازی و فراهم آوری، تالیف محمد حسین دیانی، انتشارات دانشگاه شهید چمران.

منبع 2: کتاب مبانی مجموعه سازی و مدیریت مجموعه، تالیف پگی جانسون، ترجمه محسن شمس اژه ای، منصور کوهی رستمی، انتشارات چاپار.

منبع 3: کتاب درآمدی بر نمایه سازی و چکیده نویسی، تالیف کلیولند، دونالد بی؛ کلیولند، آنا دی، ترجمه مهدی حسینی، انتشارات چاپار.

منبع 4: کتاب نمایه سازی و چکیده نویسی، تالیف رولی ، ج . ای ، ترجمه جعفر مهرداد، انتشارات سازمان مدراک فرهنگی انقلاب اسلامی.

منبع 5: کتاب نظامهای رایانه ای یکپارچه رحمت الله فتاحی و ایرج راد، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران , انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی.

منبع 6: کتاب ارتباط شناسی و کتابداری، تالیف جان یاد، ترجمه محبوبه مهاجر و نوراالله مرادی، انتشارات سروش.

منبع 7: کتاب مجموعه سازی (جلد ۱ و ۲)، تالیف علی سینایی، انتشارات سمت.

منبع 8: کتاب مجموعه سازی و خدمات تحویل مدارک، تالیف حمید محسنی، انتشارات کتابدار.

منبع 9: کتاب مجموعه سازی، پیدایش، گزینش و گسترش مواد کتابخانه ای، تالیف ریچارد ک. گاردنر، ترجمه اسدالله آزاد، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی.

منبع 10: جزوه مدیریت مجموعه سازی دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه مدیریت مجموعه سازی دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 12: جزوه مدیریت مجموعه سازی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه مدیریت مجموعه سازی داشگاه شهیدبهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع آشنایی با مدیریت دانش

منبع 1: کتاب مدیریت دانش، تالیف علی اکبر احمدی و علی صالحی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 2: کتاب مدیریت دانش: مفاهیم و زیر ساخت ها، تالیف محمد حسن زاده، انتشارات کتابدار.

منبع 3: کتاب نقش مدیریت دانش در بهره وری علوم کتابداری و اطلاع رسانی، تالیف سمیه مردمی، انتشارات سخنوران.

منبع 4: کتاب خلاصه مباحث مدیریت دانش ویژه دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی ،تالیف سمیه قویدل ،انتشارات چاپار، اساطیر پارسی.

منبع 5: جزوه مدیریت دانش دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 6: جزوه مدیریت دانش سازمانی دانشگاه تهران

 


منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع آشنایی با علم سنجی

منبع 1: کتاب آشنایی با علم سنجی: (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها)، تالیف عبدالرضا نوروزی چاکلی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب دانشنامه ی علم سنجی، تالیف ویرجیل پاسکوئاله دیوداتو، ترجمه روح الله خادمی و غلامرضا حیدری، انتشارات کتابدار.

منبع 3: کتاب مطالعات سنجش کمی: علم سنجی، تالیف رحیم علیجانی، نورالله کرمی، انتشارات چاپار.

منبع 4: کتاب آشنایی با علم سنجی (رشته کتابداری و اطلاع رسانی)، تالیف رحیم علیجانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 5: جزوه آشنایی با علم سنجی دانشگاه تهران.

منبع 6: جزوه علم سنجی دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 7: جزوه علم سنجی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه آشنایی با علم سنجی داشگاه شهیدبهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

منبع 1: کتاب تاریخ و فلسفه کتابداری، تالیف توکهرجی، آجیت کومار، ترجمه علی مزینان، انتشارات آستان قدس رضوی.

منبع 2: کتاب کتابخانه و کتابداری، تالیف علی مزینانی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب آموزش سواد اطلاعاتی، مفاهیم، روش ها و برنامه ها، تالیف مهری پریرخ، انتشارات کتابدار.

منبع 4: کتاب تاریخ اصول کتابداری، تالیف جیمز تامپسون، ترجمه محمود حقیقی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 5: کتاب درآمدی بر کتابداری، تالیف حسین مختاری معماری، انتشارات قو.

منبع 6:کتاب فنون مدیریت برای کتابداران، تالیف ادوارد جی . اوانز، ترجمه فرشته ناصری، انتشارات نیاد پژوهشهای اسلامی.

منبع 7: کتاب مبانی فلسفه کتابداری آموزشی، تالیف جان. م. کرایست، ترجمه اسدالله آزاد، انتشارات آستان قدس رضوی.

منبع 8: کتاب تاریخ فلسفه کتابداری، تالیف موکهرجی، ترجمه اسدا… آزاد، انتشارات آستان قدس رضوی.

منبع 9: کتاب فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی، تالیف فاطمه رهادوست، انتشارات کتابدار.

منبع 10: کتاب مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطلاع رسانی، تالیف علیرضا بهمن آبادی، انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

منبع 11: کتاب مبانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی، تالیف رابین، ریچارد ای. ترجمه مهدی خادمیان، انتشارات کتابخانه رایانه ای.

منبع 12: کتاب خدمات کتابخانه در نظریه و عمل، تالیف مایکل باکلند، ترجمه مرتضی کوکبی، انتشارات چاپار.

منبع 13: کتاب اصول و روشهای جستجوی پیشرفته، تالیف آر.جی. هارتلی، ترجمه زاهد بیگدلی، انتشارات کتابخانه رایانه ای.

منبع 14: کتاب مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی، تالیف عباس حری، انتشارات دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه های عمومی.

منبع 15: کتاب آشنایی با بانکهای اطلاعاتی، تالیف آتش جعفرنژاد، انتشارات سمت.

منبع 16: کتاب شناختی از دانش شناسی (علوم کتابداری و دانش رسانی)، تالیف هوشنگ ابرامی، انتشارات کتابداری.

منبع 17: جزوه مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 18: جزوه مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع آمار

منبع 1: کتاب احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد.

منبع 2: کتاب آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی، تالیف علیرضا هویدا، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان.

منبع 5: کتاب آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 6: کتاب آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 7: جزوه آمار دانشگاه علامه طباطبائی.

منبع 8: جزوه آمار دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع روش تحقیق

منبع 1: کتاب روشهای اساسی پژوهش برای کتابداران، تالیف پاول، رونالد، ترجمه نجلا حریری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

منبع 2: کتاب روشهای تحقیق در کتابداری، تالیف محمدحسین دیانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 3: کتاب آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی، تالیف علیرضا هویدا، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی، تالیف محمد حسین دیانی، انتشارات کتابخانه رایانه ای.

منبع 5: کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازی، انتشارات آگه.

منبع 6: کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دوران.

منبع 7: کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تالیف دکتر حیدرعلی هومن، انتشارات سمت.

منبع 8: کتاب رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای، تالیف حسین افراخته، انتشارات پرهان نقش.

منبع 9: کتاب روش های تحقیق، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 10: کتاب روش تحقیق، تالیف مجتبی تیبا، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

منبع 11: کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف اسماعیل بیابانگرد، انتشارات دوران.

منبع 12: کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن.

منبع 13: کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف جرج اندرو فرگوسن و یوشیو تاکانه، مترجم دکتر علی دلاور و دکتر سیامک نقشبندی، انتشارات ارسباران.

منبع 14: کتاب روش های آماری در علوم رفتاری، تالیف دانکن کرامر و دنیس هویت، مترجم حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند و نسرین شریفی، انتشارات سخن.

منبع 15: جزوه روش تحقیق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 16: جزوه روش تحقیق دانشگاه تهران.

 

منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع آیین نگارش و ویراستاری علمی

منبع 1: کتاب آیین نگارش، تالیف احمد سمیعی گیلانی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی.

منبع 2: کتاب نویسندگی برای مطبوعات و رسانه های الکترونیک، تالیف برندن هنس، مترجم امیر حسن رئیس زاده و مرتضی محمدی، انتشارات سروش.

منبع 3: کتاب آیین نگارش علمی، تالیف عباس حری، انتشارات نهاد کتابخانه های عمومی کشور.

منبع 4: کتاب آیین نگارش و ویرایش برای متون علمی، اداری، مطبوعاتی، تالیف امیر چناری، انتشارات زوار.

منبع 5: کتاب آیین نگارش مقاله علمی – پژوهشی، تالیف محمود فتوحی، انتشارات سخن.

منبع 6: کتاب گزارش نویسی: آیین نگارش علمی (رشته کتابداری و اطلاع رسانی)، تالیف زهیر حیاتی، رحیم علیجانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 7: کتاب گزارش و نگارش در روابط عمومی، تالیف حسین عماد افشار، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 8: کتاب شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، تالیف حسین عماد افشار، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 9: کتاب غلط ننویسیم، ابوالحسن نجفی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 10: کتاب خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری، تالیف سید کاظم امینی، انتشارات مرکز مدیریت دولتی.

منبع 11: کتاب از فن نگارش تا هنر نویسندگی، تالیف حسن احمدی گیوی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.

منبع 12: جزوه آیین نگارش و ویراستاری علمی دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 13: جزوه آیین نگارش و ویراستاری علمی دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع مبانی آرشیو

منبع 1: کتاب مبانی آرشیو و اطلاع رسانی، تالیف یونس فروزان، حامد فروزان، انتشارات هویار.

منبع 2: کتاب آشنایی با مبانی آرشیو و اسناد، تالیف کیانوش کیانی هفت لنگ، انتشارات هزاره ققنوس.

منبع 3: کتاب دستور نامه مدیریت اسناد الکترونیکی برای آرشیو داران، تالیف شورای بین المللی آرشیو، ترجمه فاطمه زارع زاده، انتشارات چاپار.

منبع 4: کتاب آرشیو و آرشیوداری، تالیف غلامرضا عزیزی، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

منبع 5: کتاب مدیریت یادنامه ها (آرشیو)، تالیف غلامرضا فدایی عراقی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب آفت ها و آسیب های مواد کتابخانه و آرشیو (رشته کتابداری)، تالیف مهرداد نیکنام، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 7: جزوه مبانی آرشیو دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه مبانی آرشیو دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 9: جزوه مبانی آرشیو دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 10: جزوه مبانی آرشیو داشگاه شهیدبهشتی.

 

منابع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – منابع پایگاه داده و نرم افزارهای کتابخانه ای

منبع 1: کتاب فناوری اطلاعات: مفـاهیم و کاربردهـا،تالیف ،کنـت داودن، ترجمـه حمیـد محـسنی،انتشارات کتابدار.

منبع 2: کتاب آشنایی با بانک های اطلاعاتی( فصول مربوط به بخش های تاریخچه نسل های رایانه ساختار بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای کتابخانه ایی) ،تالیف آتش جعفر نژاد،انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب دستنامه پایگاه های اطلاعاتی،تالیف زهیر حیاتی، ویدا شهسواری، منصوره طباخان اصفهانی،انتشارات کتابدار.

منبع 4: کتاب ابزارهای کاوش در اینترنت، اصول، مهارتها و امکانات جستجو در وب،تالیف حمید محسنی، مریم پورثانی، کیوان کوشا، انتشارات کتابدار.

منبع 5: کتاب خلاصه مباحث کتابداری و اطلاع رسانی(فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات)،تالیف حمید محسنی،انتشارات کتابدار.

منبع 6: کتاب جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی(بخش معرفی پایگاه ها)،تالیف محمد رضا داور پناه؛ میراسته محمد حسین دیانی، انتشارات چاپار

منبع 7: کتاب آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای، تالیف داود محمدی فرد، انتشارات لنجوان.

منبع 8: کتاب نرم افزارهای کتابخانه ای در ایران، تالیف محسن حاجی زین العابدینی، فاطمه پازوکی، سیروس داودزاده سالستانی، انتشارات کتابدار.

منبع 9: کتاب راهنمای استفاده از انواع نرم افزارهای کتابخانه ای، تالیف فرشاد سلیمی، سوزان دانا، پروین چم چمالی، انتشارات اندیشه رفیع.

منبع 10: کتاب مبانی کامپیوتر و آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای، تالیف طاهره حسومی، بابک علیادونیقی، رسول عباسی، محمدرحیم رسولی آزاد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

منبع 11: کتاب مفاهیم بازیابی اطلاعات، تالیف پائو، میراندا لی، ترجمه اسدالله آزاد و رحمت الله فتاحی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 12: کتاب آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی، تالیف کیت بهان، دیانا هولمز، ترجمه جعفر مهراد و مجید آذرخش، انتشارات سمت.

منبع 13: کتاب نمایه سازی و چکیده نویسی: مبانی نظری و عملی لنکستر، اف. و. ترجمه عباس گیلوری، انتشارات چاپار.

منبع 14: کتاب درآمدی بر نمایه سازی و چکیده نویسی، تالیف کلیولند، دونالد بی؛ کلیولند، آنا دی. ترجمه مهدی حسینی، انتشارات چاپار.

منبع 15: جزوه پایگاه داده و نرم افزارهای کتابخانه ای دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 16: جزوه پایگاه داده و نرم افزارهای کتابخانه ای اطلاعات دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-03-23