منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری

شرح :
توضیحات :

منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی – منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.


منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی – منابع زبان تخصصی حشره شناسی کشاورزی

منبع 1: کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی، حشره شناسی کشاورزی، تالیف مرتضی اسماعیلی، کریم کمالی و ابراهیم باقری زنوز، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (English for the students of agriculture) (جلد ۱ و ۲)، مولفان بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، م. رحیم پور و ج. یغمایی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (۱ و ۲)، مولف فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.

منبع 4: کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۱ و ۲)، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.

منبع 5: جزوه زبان تخصصی حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 69: جزوه زبان تخصصی حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی – منابع جانورشناسی

منبع 1: کتاب جانور شناسی عمومی (جلد ۱ و ۲)، تالیف طلعت حبیبی و محمد مهدی راعی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب جانورشناسی: بی مهرگان، تالیف کلیولند هیکمن، لاری رابرتس و آلن لارسن، مترجم حسین دانش فر، انتشارات مدرسه.

منبع 3: کتاب جانورشناسی: مهره داران، تالیف کلیولند هیکمن، لاری رابرتس و آلن لارسن، مترجم حسین دانش فر، انتشارات مدرسه.

منبع 4: کتاب زیست شناسی مهره داران، تالیف رابرت تامس اور، مترجم محمد ابراهیم نژاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 5 کتاب جانورشناسی (۱): بی مهرگان، تالیف منیژه کرمی، انتشارات دانشگاه شاهد.

منبع 6: کتاب جانورشناسی (۲): مهره داران، تالیف منیژه کرمی، انتشارات دانشگاه شاهد.

منبع 7: کتاب جانور شناسی مهره داران، تالیف محمد درویش، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 8: کتاب بافت شناسی جانوری، تالیف دکتر مریم شمس لاهیجانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 9: کتاب زیست شناسی تکوینی (جلد ۱ و ۲)، تالیف اسکات اف گیلبرت، مترجمان عباس پیریایی و یاسر تهمتنی، انتشارات تابش اندیشه.

منبع 10: کتاب بافت شناسی پایه، تالیف لوئیزسی جان کوئیرا، خوزه کارنیرو و جان ا.لانگ، مترجمان مهران شارقی قهرمان، کامیار کلانترزاده و محمد ریاضی اصفهانی، انتشارات تهران.

منبع 11: کتاب جنین شناسی، تالیف کاظم پریور، انتشارات مبتکران.

منبع 12: جزوه جانورشناسی دکتر خرازی دانشگاه تهران.

منبع 13: جزوه جانورشناسی دانشگاه مشهد.

منبع 14: جزوه جانورشناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 15: جزوه جانورشناسی دکتر عبادی دانشگاه اصفهان.
منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی – منابع حشره شناسی

منبع 1: کتاب حشره شناسی کشاورزی، آفات و کنترل آنها، تالیف علی نقی میرمویدی، انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه).

منبع 2: کتاب حشره شناسی کشاورزی (حشرات، کنه ها، جوندگان و نرم تنان زیان آور) و مبارزه با آنها، تالیف مرتضی اسماعیلی، اسدالله میرکریمی و پروانه آزمایش فرد، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب اصول مورفولوژی و فیزیولوژی حشرات، تألیف ابراهیم باقری زنوز، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب حشره شناسی (جلد اول)، تالیف مهدی مدرس اول، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 5: کتاب حشره شناسی (عمومی، کاربردی، فونستیک) (جلد دوم)، تالیف مهدی مدرس اول، انتشارات بارثاوا.

منبع 6: کتاب فیزیولوژی حشرات (هموستازیس، کوتیکول، اندام چربی، خون، P450 ، تنظیم دما)، علیرضا بندانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب خلاصه درس حشره شناسی کشاورزی (کنکور کارشناسی ارشد)، تالیف مهین محمدی و بهادر ملک نیا، انتشارات شهرآب، آینده سازان.

منبع 8: کتاب اصول مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات، تالیف ابراهیم باقری زنوز، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 9: کتاب فیزیولوژی حشرات (گوارش، دفع، میکروارگانیسم های همزیست، سوخت و ساز) ،علیرضا بندانی،انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 10: کتاب حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی، پرسشهای چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی، تالیف مسعود اربابی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 11: جزوه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تهران.منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی – منابع آفات گیاهی (آفات سبزی، صیفی، جالیز، انباری و زینتی)

منبع 1:کتاب آفات و بیماریهای گیاهان زینتی و گل های آپارتمانی، تالیف مجید میراب بالو، حمیدرضا پوریان و مرضیه علیزاده، انتشارات پلک.

منبع 2: کتاب آفات سبزی و صیفی ایران، تالیف محمد خانجانی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

منبع 3: کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای آفات گیاهان سبزی و صیفی ایران، تالیف روح الله رجبی، انتشارات عبدی.

منبع 4: کتاب آفات و عوامل زیان آور انباری و مدیریت کنترل آنها، تالیف ابراهیم باقری زنور، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: جزوه آفات سبزی، صیفی، جالیز و انباری، دانشگاه تهران.

منبع 6:جزوه آفات سبزی، صیفی، جالیز و انباری، دانشگاه تبریز.

منبع 7: جزوه آفات سبزی، صیفی، جالیز، انباری و زینتی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8:جزوه آفات سبزی، صیفی، جالیز و انباری، دانشگاه صنعتی اصفهان.
منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی – منابع آفات گیاهی (آفات گیاهان زراعی)

منبع 1: کتاب مدیریت آفات محصولات زراعی، تالیف ربکاال هاینز، مترجمان هوشنگ رفیعی دستجردی و فرشته خرمی، انتشارات عمیدی.

منبع 2: کتاب آفات گیاهان زراعی ایران (حشرات و کنه ها)، تالیف محمد خانجانی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

منبع 3: کتاب آفات گیاهان زراعی ایران، تألیف ابراهیم بهداد، انتشارات نشاط اصفهان.

منبع 4: کتاب ۱۰۰۰ پرسش در زمینه آفات باغی، زراعی، زینتی، جنگلی و انباری، تالیف ناصر عیوضیان کاری، هوشنگ رفیعی دستجردی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران.

منبع 5: جزوه آفات گیاهان زراعی دانشگاه اردبیل.

منبع 6: جزوه آفات گیاهان زراعی دانشگاه تهران.

منبع 7: جزوه افات گیاهان زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 8: جزوه آفات گیاهان زراعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه آفات گیاهان زراعی دانشگاه تبریز.
منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی – منابع آفات گیاهی (آفات درختان میوه)

منبع 1: کتاب آفات و بیماریهای مهم درختان میوه، تالیف ساسان صادقی خامنه ای تبریزی، انتشارات آییژ.

منبع 2: کتاب آفات درختان میوه سردسیری، تالیف غلامرضا رجبی، انتشارات سازمان تحقیقاتی آموزش و ترویج کشاورزی.

منبع 3: کتاب آفات مهم درختان میوه، مرتضی اسماعیلی، انتشارات سپهر.

منبع 4: کتاب آفات درختان میوه و سموم توصیه شده، تالیف امید جوهرچی و سعید محمدزاده نمین، انتشارات سپهر.

منبع 5: جزوه آفات درختان میوه دانشگاه تهران.

منبع 6: جزوه آفات درختان میوه دانشگاه تبریز.

منبع 7: جزوه آفات درختان میوه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه آفات درختان میوه دانشگاه اصفهان.

منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی – منابع اصول مبارزه در آفات گیاهی

منبع 1: کتاب حشره شناسی و مبارزه با آفات گیاهی، تالیف علیرضا ارسلانی، انتشارات اصحاب یمین.

منبع 2: کتاب اصول کنترل آفات گیاهی (مدیریت کنترل آفات گیاهی)، تالیف علی اصغر سراج، انتشارات دانشگاه شهید چمران (اهواز).

منبع 3: کتاب سم شناسی و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، تالیف سهراب ایمانی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 4: کتاب شناخت و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، تالیف مریم اصلاحی، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 5: جزوه اصول مبارزه با آفات دکتر سراج دانشگاه اهواز.

منبع 6: جزوه اصول مبارزه با آفات دکتر رسولیان دانشگاه تهران.

منبع 7: جزوه اصول مبارزه با آفات دکتر نوری دانشگاه اردبیل.

منبع 8: جزوه اصول مبارزه با آفات دکتر ایرانی پور دانشگاه تبریز.
منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی – منابع سم شناسی در آفات گیاهی

منبع 1: کتاب اصول سم شناسی کشاورزی (آفت کش ها)، تالیف احسان رخشانی زابل، انتشارات فرهنگ جامع.

منبع 2: کتاب سم شناسی آفت کش ها (حشره کش ها، کنه کش ها، موش کش ها)، تالیف خلیل طالبی جهرمی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب سم شناسی و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، تالیف سهراب ایمانی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 4: کتاب شناخت و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، تالیف مریم اصلاحی، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 5: جزوه سم شناسی در آفات دکتر حجازی دانشگاه تبریز.

منبع 6: جزوه سم شناسی در آفات گیاهی دانشگاه تهران.

منبع 7: جزوه سم شناسی در آفات گیاهی دکتر ایرانی پور دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.


تاریخ : 1398-02-22