منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری توسعه روستایی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری توسعه روستایی

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته توسعه روستایی

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

6

5

4

3

2

1

2

2

2

3

3

2

1

-

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی

3- مدیریت و تعاون روستایی

4- ترویج و آموزش کشاورزی

5- جامعه شناسی روستایی

 

6- روان شناسی اجتماعی

توسعه روستایی

---------------

گرایش های رشته توسعه روستایی: توسعه روستایی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی – منابع زبان تخصصی توسعه روستایی

منبع 1: کتاب فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی): ترویج و آموزش و توسعه کشاورزی، تالیف محمدجواد ضمیری، نصرالله سفیدبخت، علی نیکخواه، مرادعلی زهری و فریدون افتخاری شاهرودی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته ترویج و آموزش کشاورزی، مولف ایرج ملک محمدی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی): ترویج و آموزش کشاورزی، تالیف اسماعیل شهبازی، ایرج ملک محمدی، سیروس سلمان زاده و عزت الله کرمی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (English for the students of agriculture) (جلد ۱ و ۲)، مولفان بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، م. رحیم پور و ج. یغمایی، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (۱ و ۲)، مولف فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.

منبع 6: کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۱ و ۲)، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.

منبع 7: جزوه زبان تخصصی توسعه روستایی دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه زبان تخصصی توسعه روستایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی – منابع اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی

منبع 1: کتاب اقتصاد کشاورزی، تالیف نعمت الله اکبری و مصطفی شریف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 2: کتاب اقتصاد منابع طبیعی، تالیف حمید امیرنژاد، انتشارات جاودانه.

منبع 3: کتاب اصول اقتصاد کشاورزی، تالیف مجید کوپاهی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، تالیف علی سوری و حسن ابراهیمی، انتشارات نورعلم.

منبع 5: کتاب اقتصاد منابع طبیعی، تالیف رحمان خوش اخلاق، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

منبع 6: کتاب مجموعه آزمون های اقتصاد کشاورزی، تالیف رحیم محمودگردی، رضا افسری بادی و مهدی اعظم زاده شورکی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 7: کتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم، تالیف مایکل تودارو، مترجم فرجادی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

منبع 8: کتاب اقتصاد منابع طبیعی، تالیف صادق خلیلیان، انتشارات سازمان جنگل ها و مراتع کشور.

منبع 9: کتاب اقتصاد منابع طبیعی، تالیف حمید امیرنژاد، انتشارات جنگل.

منبع 10: کتاب اقتصاد کشاورزی، تالیف نعمت الله اکبری و مصطفی شریف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع 11: کتاب اصول اقتصاد کشاورزی، تالیف مجید کوپاهی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 12: کتاب اقتصاد کشاورزی، تالیف غلامرضا سلطانی و سیدبهاء الدین نجفی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 13: کتاب اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، تالیف محسن ابراهیمی ، علی سوری، انتشارات بوعلی سینا.

منبع 14: جزوه اقتصاد کشاورزی، دکتر دانشور کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 15: جزوه اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شیراز.

منبع 16: جزوه اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 17: جزوه اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی – منابع مدیریت و تعاون روستایی

منبع 1: کتاب سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی، تالیف علی محمد اقتداری، انتشارات مولوی.

منبع 2: کتاب مدیریت در ترویج، تالیف محمد چیذری، انتشارات نور علم.

منبع 3: کتاب مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی، مولف پال هرسی و کنت بلانچارد، مترجم علی علاقه بند، انتشارات امیرکبیر.

منبع 4: کتاب مدیریت در ترویج، تالیف جیمز بافورد و آرتور بریان و جیمز لیندنر، مترجمان محمد چیذری و رضا موحدی، انتشارات نور علم.

منبع 5: کتاب مدیریت روستایی در ایران، تالیف مهدی طالب، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب حقوق تعاون، تالیف حسن حسنی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب مدیریت تعاونی ها، تالیف پرویز نامغ، انتشارات هستان.

منبع 8: کتاب مبانی تعاون، تالیف حمید انصاری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 9: کتاب اصول و اندیشه های تعاون، تالیف مهدی طالب، انتشارات پایگان.

منبع 10: کتاب مجموعه آزمون های توسعه روستایی، تالیف عبدالهادی همت یار و سعید صحرایی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 11: جزوه مدیریت و تعاون روستایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه مدیریت و تعاون روستایی دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی – منابع ترویج کشاورزی

منبع 1: کتاب رهیافتها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی و توسعه روستائی، تالیف حسین شعبانعلی فمی، امیرحسین علی بیگی، ابوالقاسم شریف زاده، انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران.

منبع 2: کتاب ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه، تالیف اسدالله زمانی پور، انتشارات تیهو.

منبع 3: کتاب بررسی نظریه پردازیها در ترویج (جلد ۱ و ۲)، تالیف عزت الله کرمی، انتشارات وزارت جهاد سازندگی معاونت ترویج و مشارکت مردمی ستاد طرح تدوین نظام.

منبع 4: کتاب رهنمودی بر رهیافت های بدیل ترویج (Guide on alternative extenion approaches)، تالیف آکسین جورج هرولد، مترجم اسماعیل شهبازی، انتشارات سازمان ترویج کشاورزی.

منبع 5: کتاب ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی: (جلد ۱ و ۲ مبانی و سیرتکاملی)، تالیف ایرج ملک محمدی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 6:  کتاب رسانش نوآوری ها: رهیافتی میان فرهنگی، تالیف اورت راجرز و فلوید شومیگر، مترجم عزت الله کرمی و ابوطالب فنایی، انتشارات دانشگاه شیراز.

منبع 7: کتاب تاریخچه آموزش و ترویج کشاورزی در ایران، تالیف هوشنگ ایروانی، انتشارات مشهد.

منبع 8: کتاب مبانی ترویج کشاورزی: به انضمام سیری در تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزی،تالیف ایرج ملک محمدی, ویراستار: ناصر ایرانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 9: کتاب اصول ترویج و آموزش کشاورزی حسین شعبانعلی فمی دانشگاه پیام نور.

منبع 10: کتاب بهبود ترویج کشاورزی، تالیف برتون ئی . سوانسون، رابرت پی . بنتز،اندرو جی . سوفرانکو, مترجمان غلامحسین صالح نسب، رضا موحدی و اسماعیل کرمی دهکردی، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی معاونت ترویج و نظام بهره برداری دفتر مطالعات و تلفیق برنامه ها.

منبع 11: کتاب ترویج کشاورزی، تالیف سید محمود حسینی و محمد چیذری، انتشارات دانشگاه زنجان.

منبع 12: کتاب مرجع ترویج کشاورزی (فصل ۱ و ۱۳)، مترجم اسماعیل شهبازی و احمد حجاران، انتشارات وزارت کشاورزی، سازمان ترویج کشاورزی.

منبع 13: کتاب توسعه و ترویج روستایی، تالیف اسماعیل شهبازی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 14: کتاب ترویج کشاورزی: ون دن بن هاوکینز، مترجمان اسدالله زمانی پور و محسن تبرائی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 15: کتاب مجموعه آزمون های توسعه روستایی، تالیف عبدالهادی همت یار و سعید صحرایی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 16: جزوه ترویج کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 17: جزوه ترویج کشاورزی دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی – منابع آموزش کشاورزی

منبع 1: کتاب چهار بنیان آموزش کشاورزی: آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، تالیف یوسف حجازی، انتشارات پونه.

منبع 2:کتاب آموزش کشاورزی، تالیف حمید موحدی محمدی، انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران.

منبع 3: کتاب مهندسی فرایند فعا لیتها ی آموزشی و ترویجی، مولف یوسف حجا زی، انتشارات معا ونت ترویج و مشا رکت مردمی وزارت جها د سا زندگی – مدیریت مطا لعا ت و بررسیها .

منبع 4: کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی، تالیف داود محمدی، محمد احدیان و عمران رمضانی، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی: (روشها و فنون تدریس)، تالیف حسن شعبانی، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب برنامه ریزی برای آموزش اثربخش: راهنمایی برای تدوین برنامه درسی، تالیف تی ونتلینگ، مترجم محمد چیذری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

منبع 7: کتاب ترویج و آموزش کشاورزی (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی)، تالیف امید مهراب قوچانی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 8: جزوه اصول آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه آموزش کشاورزی دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی – منابع جامعه شناسی روستایی

منبع 1: کتاب جامعه شناسی روستایی با تاکید بر ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی، مولفان ایران مهدی طالب و موسی عنبری، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب جامعه شناسی روستایی، مولف منصور وثوقی، انتشارات کیهان.

منبع 3: کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، مولف مصطفی ازکیا، انتشارات اطلاعات.

منبع 4: کتاب جامعه شناسی روستایی، تالیف حسین بهروان، انتشارات جامعه شناسان.

منبع 5: کتاب جامعه شناسی روستایی، مولف خلیل کلانتری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 6: کتاب مجموعه آزمون های توسعه روستایی، تالیف عبدالهادی همت یار و سعید صحرایی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 7:جزوه جامعه شناسی روستایی دکتر خلیقی دانشگاه گرگان.

منبع 8:جزوه جامعه شناسی روستایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 9:جزوه جامعه شناسی روستایی دانشگاه تهران.منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی – منابع روانشناسی اجتماعی

منبع 1: کتاب روانشناسی اجتماعی، تالیف علی پورمقدس، انتشارات مشعل.

منبع 2: کتاب روانشناسی اجتماعی، تالیف الیوت آرونسون، مترجم حسین شکرکن، انتشارات رشد.

منبع 3: کتاب روانشناسی اجتماعی، تالیف آن هاری روش بلا، مترجم سید محمد دادگران، انتشارات مروارید.

منبع 4: کتاب شناخت اجتماعی (روانشناسی اجتماعی)، تالیف محمود ایروانی و فاطمه باقریان، انتشارات ساوالان.

منبع 5: کتاب روانشناسی اجتماعی، تالیف اتو کلاین برگ، مترجم علی محمد کاردان، انتشارات علمی و فرهنگی.

منبع 6: کتاب روانشناسی اجتماعی، تالیف یوسف کریمی، محمدمهدی اسماعیل زاده پویا، انتشارات راه.

منبع 7: کتاب مجموعه آزمون های توسعه روستایی، تالیف عبدالهادی همت یار و سعید صحرایی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 8: جزوه روانشناسی اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه روانشناسی اجتماعی، دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-03-09