منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری بیوتکنولوژی کشاورزی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری بیوتکنولوژی کشاورزی

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

6

5

4

3

2

1

2

2

2

3

3

2

1

-

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- ژنتیک

3- اصول اصلاح نباتات

4- بیوشیمی

5- آفات و بیماری های گیاهی

 

6- فیزیولوژی کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی

---------------

گرایش های رشته بیوتکنولوژی کشاورزی: بیوتکنولوژی کشاورزی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع زبان تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی

منبع 1: کتاب زبان تخصصی مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی، تالیف کورش محمودی ده بیگلو، انتشارات گسترش علوم پایه.

منبع 2: کتاب زبان تخصصی کشاورزی (زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی)، تالیف علی فاضل زاده، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 3: کتاب زبان تخصصی کشاورزی: ویژه رشته بیوتکنولوژی کشاورزی، تالیف گروه مولفین، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 4: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (English for the students of agriculture) (جلد ۱ و ۲)، مولفان بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، م. رحیم پور و ج. یغمایی، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (۱ و ۲)، مولف فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.

منبع 6: کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۱ و ۲)، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.

منبع 7: جزوه زبان تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه زبان تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران.
منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع ژنتیک

منبع 1: کتاب ژنتیک: اصول و مسائل، تالیف ویلیام استانسفیلد، مترجمان حمیده علمی غروی و محمد صبور، انتشارات فاطمی.

منبع 2: کتاب اصول ژنتیک، تالیف بهمن صمدی یزدی و بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب ژنتیک از دیدگاه ملکولی، تالیف ترنس اوستن براون، مترجمان بهمن یزدی صمدی و مصطفی ولی زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب ژنتیک مولکولی، تالیف جیمز واتسون، مترجمان پروین پاسالار و عباس حمدی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب ژنتیک جمعیت، تالیف ابوذر نصری و کمیل نصری، انتشارات خیلی سبز.

منبع 6: کتاب اصول ژنتیک، تالیف حمداله کاظمی، انتشارات آییژ.

منبع 7: کتاب مبانی ژنتیک، تالیف محمد تقی آساد، انتشارات مهر.

منبع 8: کتاب ژنتیک، تالیف سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی، آقا فخر میرلوحی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.

منبع 9: کتاب آشنایی با ژنتیک کمی، تالیف د. س فالکولز، ترجمه مصطفی ولی زاده و محمد مقدم، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 10: کتاب نشانگرهای ملکولی، تالیف نقوی، قره یاضی و حسینی سالکده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 11: کتاب سیتوژنتیک – کروموزوم در حال تقسیم، توارث و تکامل، مولف چارلز سوآن, تی موتی، مترجم پریچهره احمدیان تهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 12: جزوه ژنتیک عمومی دانشگاه تهران.

منبع 13: جزوه ژنتیک در کشاورزی دانشگاه تبریز.

منبع 14: جزوه ژنتیک کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 15: جزوه ژنتیک عمومی دانشگاه اصفهان.منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع اصول اصلاح نباتات

منبع 1: کتاب اصلاح گیاهان زراعی، تالیف جان میلتون و دیوید آلن اسلیپر، ترجمه احمد ارزانی، انتشارات صنعتی اصفهان

منبع 2: کتاب اصلاح نباتات، مولف بهمن اهدایی، انتشارات بارناوا.

منبع 3: کتاب اصلاح نباتات زراعی، تالیف بهمن یزدی صمدی و سیروس عبد میثانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.

منبع 4: کتاب اصول اصلاح نباتات، مولفان محمد فارسی و عبدالرضا باقری، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 5: کتاب اصول ایجاد رقم زراعی، تألیف والتر آر. فهر، ترجمه حسن زینالی خانقاه، عبدالهادی حسین زاده و حق نظری، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب اصلاح نباتات در گیاهان زراعی، تالیف علی فاضل زاده، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 7: کتاب اصلاح نباتات (عمومی و خصوصی)، تالیف ولی الله محمدی و توحید نجفی میرک، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 8: جزوه اصلاح نباتات دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 10: جزوه اصلاح نباتات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 11: جزوه اصلاح نباتات دانشگاه تبریز.
منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع بیوشیمی

منبع 1: کتاب اصول بیوشیمی (Principles of Biochemistry) انسانی هارپر با بهره گیری از کتابهای Devlin و Lehninger، تالیف حامد افتخاری، ناصر ملک نیا، انتشارات کتاب میر.

منبع 2: کتاب مبانی بیوشیمی کشاورزی، تالیف محمد صفری، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب برتر بیوشیمی کشاورزی، تالیف طیبه هاشمی، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی.

منبع 4: کتاب درسنامه جامع بیوشیمی، خیرالله رفیعی و امیر ساسان توتونچی، انتشارات اندیشه رفیع.

منبع 5: کتاب بیوشیمی عمومی: برای رشته های کشاورزی و دامپزشکی، تالیف علیرضا صفامهر، انتشارات حق شناس.

منبع 6: کتاب بیوشیمی عمومی (جلد ۱ و۲)، تالیف پرویز شهبازی و ناصر ملک نیا، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب اصول بیوشیمی لنینجر، تالیف آلبرت لنینگر، مایکل کاکس و دیویدلی نلسون، مترجم رضا محمدی، انتشارات آییژ.

منبع 8: کتاب بیوشیمی، تالیف حسین مروج، رسول اکبری و مهدی بهرامی یکدانگی، انتشارات مدیر فلاح.

منبع 9: کتاب بیوشیمی استرایر (Strayer)، تالیف لوبرت استرایر، جرمی مارک برگ و جان تیمشکو، مترجمان علیرضا خوشدل و سالار بختیاری، زیر نظر پروین پاسالار، انتشارات اندیشه رفیع.

منبع 10: کتاب بیوشیمی ویژه گروه کشاورزی، تالیف امین ابراهیمی و محمدجواد نظری، انتشارات علوی فرهیخته.

منبع 11: کتاب مروری بر بیوشیمی، امیره نجات شکوهی و اصغر عینی زاده، انتشارات پنجاه و نه.

منبع 12: کتاب مروری بر بیوشیمی کشاورزی (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی)، تالیف شهرام نصابیان و نسرین رئوفی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 13: جزوه بیوشیمی عمومی دانشگاه تهران.

منبع 14: جزوه بیوشیمی عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 15: جزوه بیوشیمی عمومی دانشگاه شهید بهشتی.
منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع آفات گیاهی (آفات سبزی، صیفی، جالیز، انباری و زینتی)

منبع 1: کتاب آفات و بیماریهای گیاهان زینتی و گل های آپارتمانی، تالیف مجید میراب بالو، حمیدرضا پوریان و مرضیه علیزاده، انتشارات پلک.

منبع 2: کتاب آفات سبزی و صیفی ایران، تالیف محمد خانجانی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

منبع 3: کتاب آفات و عوامل زیان آور انباری و مدیریت کنترل آنها، تالیف ابراهیم باقری زنور، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای آفات گیاهان سبزی و صیفی ایران، تالیف روح الله رجبی، انتشارات عبدی.

منبع 5: جزوه آفات سبزی، صیفی، جالیز و انباری، دانشگاه تهران.

منبع 6: جزوه آفات سبزی، صیفی، جالیز و انباری، دانشگاه تبریز.

منبع 7: جزوه آفات سبزی، صیفی، جالیز، انباری و زینتی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه آفات سبزی، صیفی، جالیز و انباری، دانشگاه صنعتی اصفهان.

منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع آفات گیاهی (آفات گیاهان زراعی)

منبع 1: کتاب مدیریت آفات محصولات زراعی، تالیف ربکاال هاینز، مترجمان هوشنگ رفیعی دستجردی و فرشته خرمی، انتشارات عمیدی.

منبع 2: کتاب آفات گیاهان زراعی ایران (حشرات و کنه ها)، تالیف محمد خانجانی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

منبع 3: کتاب آفات گیاهان زراعی ایران، تألیف ابراهیم بهداد، انتشارات نشاط اصفهان.

منبع 4: کتاب ۱۰۰۰ پرسش در زمینه آفات باغی، زراعی، زینتی، جنگلی و انباری، تالیف ناصر عیوضیان کاری، هوشنگ رفیعی دستجردی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران.

منبع 5: جزوه آفات گیاهان زراعی دانشگاه اردبیل.

منبع 6: جزوه آفات گیاهان زراعی دانشگاه تهران.

منبع 7: جزوه افات گیاهان زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 8: جزوه آفات گیاهان زراعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه آفات گیاهان زراعی دانشگاه تبریز.

منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع آفات گیاهی (آفات درختان میوه)

منبع 1: کتاب آفات و بیماریهای مهم درختان میوه، تالیف ساسان صادقی خامنه ای تبریزی، انتشارات آییژ.

منبع 2: کتاب آفات درختان میوه سردسیری، تالیف غلامرضا رجبی، انتشارات سازمان تحقیقاتی آموزش و ترویج کشاورزی.

منبع 3: کتاب آفات مهم درختان میوه، مرتضی اسماعیلی، انتشارات سپهر.

منبع 4: کتاب آفات درختان میوه و سموم توصیه شده، تالیف امید جوهرچی و سعید محمدزاده نمین، انتشارات سپهر.

منبع 5:جزوه آفات درختان میوه دانشگاه تهران.

منبع 6: جزوه آفات درختان میوه دانشگاه تبریز.

منبع 7: جزوه آفات درختان میوه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه آفات درختان میوه دانشگاه اصفهان.
منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع بیماری های گیاهی (بیماری های گیاهان زراعی)

منبع 1: کتاب بیماری های مهم گیاهان زراعی ایران، تالیف مهدی صدروی، جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 2: کتاب بیماری های گیاهان زراعی، تالیف لیلا بالادستیان و حسن قرنی، انتشارات کلک زرین.

منبع 3: کتاب بیماریهای گیاهان زراعی ایران، تالیف بهرام شریف نبی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 4: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 6: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 7: جزوه بیماریهای گیاهان زراعی دکتر شریفی نبی دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 8: جزوه بیماری های گیاهان زراعی دکتر بنی هاشمی دانشگاه شیراز.

منبع 9: جزوه بیماریهای گیاهان زراعی، دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه بیماری های گیاهان زراعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 11: جزوه بیماری های گیاهان زراعی دانشگاه ارومیه.
منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع بیماری های گیاهی (پروکاریوت ها، باکتری ها و ویروس های بیماری زای گیاهی)

منبع 1: کتاب م‍ب‍ان‍ی وی‍روس ش‍ن‍اس‍ی گ‍ی‍اه‍ی ، ت‍ال‍ی‍ف آر. ای . اف . م‍ات‍ی‍وس، مترجم رض‍ا پ‍وررح‍ی‍م ، ش‍ی‍ری‍ن ف‍رزادف‍ر و ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍ل‍ن‍راق‍ی ، انتشارات ش‍رک‍ت س‍ام‍ان پ‍ی‍ش‍ه گ‍ر.

منبع 2: کتاب بیماری شناسی گیاهی (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 3: کتاب بیماریهای گیاهی: بیماریهای قارچی، باکتریایی، مولیکوتی، فانزوگامیک، ویروسی، نماتدی، پروتوزوآیی، تالیف علی عدالت، انتشارات آوای نور.

منبع 4: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 6: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 7: جزوه ویروس شناسی گیاهی صنعتی دکتر مساح، دانشگاه اصفهان.

منبع 8: جزوه بیماری های ویروسی زراعی دکتر بهجت نیا دانشگاه شیراز.

منبع 9: جزوه ویروس شناسی گیاهی و باکتری شناسی دکتر ایزدپناه دانشگاه شیراز.

منبع 10: جزوه ویروسها و پروکاریوتهای گیاهی، دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه باکتری شناسی گیاهی دکتر تقوی دانشگاه شیراز.

منبع 12: جزوه باکتری شناسی گیاهی دکتر بهار، دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 13: جزوه باکتری شناسی گیاهی دکتررحیمیان، دانشگاه ساری.منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع بیماری های گیاهی (بیماری های درختان میوه دانه دار و هسته دار)

منبع 1: کتاب بیماریهای درختان میوه، تالیف مهوش بهروزین، انتشارات نشر آموزش کشاورزی.

منبع 2: کتاب درسنامه بیماری های مهم درختان میوه در ایران، تالیف سیدمحمد اشکان، انتشارات آییژ.

منبع 3: کتاب بیماریهای مهم درختان میوه، تالیف ابراهیم پیغامی، انتشارات آییژ.

منبع 4: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 6: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 7: جزوه بیماری های در ختان میوه دکتر یوبرت قوستا دانشگاه ارومیه.

منبع 8: جزوه بیماریهای درختان میوه دکتر ایزدپناه و دکتر بنی هاشمی دانشگاه شیراز.

منبع 9: جزوه بیماری درختان میوه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 10: جزوه بیماری درختان میوه دانشگاه تهران.منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع بیماری های گیاهی (بیماری های سبزی، صیفی و جالیز و روش های مبارزه با آن ها)

منبع 1: کتاب بیماریهای مهم سبزی، صیفی و جالیز در ایران و مدیریت تلفیقی آنها، تالیف مصطفی درویش نیا، انتشارات سروا، تاک.

منبع 2: کتاب بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها، تالیف حسن رضا اعتباریان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب ارزیابی و کنترل بیماریهای سبزی، تالیف عباس خیری، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی.

منبع 4: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 6: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 7: جزوه بیماریهای سبزی، صیفی و جالیز دکتر افشاری فر دانشگاه شیراز.

منبع 8: جزوه بیماری های سبزی و صیفی دکتر نیکخواه دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه بیماریهای سبزی، صیفی و جالیز دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 10: جزوه ی بیماریهای سبزی، صیفی و جالیز دکتر مسعود بهار و امیر مساح دانشگاه صنعتی اصفهان.منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع بیماری های گیاهی (نماتودشناسی)

منبع 1: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 2: کتاب اصول و مبانی نماتودشناسی گیاهی، تالیف مهدی نصراصفهانی، علیرضا احمدی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان).

منبع 3: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 4: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 5: جزوه نماتود شناسی دکتر کارگر و دکتر صاحبانی دانشگاه شیراز.

منبع 6: جزوه ی نماتود شناسی دکتر مسعود بهار و امیر مساح دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 7: جزوه نماتد شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه نماتود شناسی دکتر نیکنام دانشگاه تبریز.
منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی – منابع فیزیولوژی گیاهی

منبع 1: کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی، تالیف وستون، مترجمان علی احمدی و عادل سی وسه مرده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی، تالیف فرانکلین پی یرس گاردنر، آر.برنت پی یرس و راجرال میشل، مترجمان عوض کوچکی و غلامحسین سرمدنیا، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 3: کتاب فیزیولوژی گیاهی، تالیف لینکلن تایز و ادواردو زایگر، مترجمان مهرداد لاهوتی، رویا بیشه کلائی و سیدموسی موسوی کوهی، انتشارات واژگان خرد.

منبع 4: کتاب فیزیولوژی گیاهی، تالیف افراسیاب راهنما، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 5: کتاب مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی، تالیف ویلیام هاپکینز، مترجمان علی احمدی، فرهاد جباری و پرویز احسان زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6:کتاب باغبانی (ازدیاد نباتات، فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت) ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد، تالیف محمد ایرانی پور، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 7: جزوه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی، دکتر غلامعلی اکبری، دکتر پوستینی و دکتر اله دادی دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-02-25