منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری بیماری شناسی گیاهی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری بیماری شناسی گیاهی

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته بیماری شناسی گیاهی

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

5

4

3

2

1

3

4

3

2

2

1

-

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- گیاه شناسی (سیستماتیک، آناتومی، فیزیولوژی)

3- قارچ شناسی

4- بیماری های گیاهی (بیماری های قارچی، بیماری های ویروسی، بیماری های باکتریایی، نماتدهای انگل گیاهی، بیماری های فیزیولوژیک و انگل های گلدار)

5- اصول مبارزه و سم شناسی در بیماری های گیاهی

بیماری شناسی گیاهی

---------------

گرایش های رشته بیماری شناسی گیاهی: بیماری شناسی گیاهی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی – منابع زبان تخصصی بیماری شناسی کشاورزی

منبع 1: کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی): بیماری شناسی گیاهی، تالیف کرامت الله ایزدپناه، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی، جلد دوم: بیماری شناسی گیاهی، تالیف کرامت الله ایزدپناه و جعفر ارشاد، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (English for the students of agriculture) (جلد ۱ و ۲)، مولفان بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، م. رحیم پور و ج. یغمایی، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (۱ و ۲)، مولف فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.

منبع 5: کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۱ و ۲)، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.

منبع 6: جزوه زبان تخصصی بیماری شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 7: جزوه زبان تخصصی بیماری شناسی کشاورزی دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی – منابع گیاه شناسی (آناتومی و سیستماتیک)

منبع 1: کتاب آناتومی گیاهی، تالیف محمد نادرپور و ناهید مسعودیان، انتشارات دستان.

منبع 2: کتاب آناتومی گیاهی، تالیف آذر نوش جعفری و همکاران، انتشارات جهاد داشگاهی فردوسی مشهد.

منبع 3: کتاب آناتومی گیاهی، تالیف اکبر نکوئی و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان.

منبع 4: کتاب سیستماتیک گیاهی، تالیف مریم زارع و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

منبع 5: کتاب کورموفیت های ایران (سیستماتیک گیاهی)، تالیف احمد قهرمان و غلامحسین باباهادی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 6: کتاب گیاه شناسی پایه (جلد ۱ و ۲)، تالیف دکتر احمد قهرمان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب سیستماتیک گیاهی: اصول و روش های رده بندی، تالیف رحیمی نژاد و همکاران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 8: کتاب ارگانوژنز (اندامزایی) و مورفوژنز (ریختزایی) گیاهی، تالیف دکتر مرتضی عطری، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه.

منبع 9: کتاب آناتومی گیاهی، تالیف فان، مترجم آذرنوش جعفری، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 10: کتاب سیستماتیک گیاهی، تالیف گورچاران سینگ، مترجمان مریم زارع و راضیه احمدیان و آذرنوش جعفری، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 11: کتاب رده بندی گیاهی (جلد ۱ و ۲)، تالیف ولی الله مظفریان، انتشارات امیرکبیر.

منبع 12: کتاب گیاهان آوندی، تالیف شریعت پناهی و لسانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

منبع 13: جزوه مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی، دانشگاه تهران.

منبع 14: کتاب زندگی گیاه سبز، تالیف آرتورویلیام گالستون، پیتر دیویس و روت ساتر، مترجم مسعود مجتهدی و حسین لسانی، انتشارات دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی – منابع فیزیولوژی گیاهی

منبع 1: کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی، تالیف وستون، مترجمان علی احمدی و عادل سی وسه مرده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی، تالیف فرانکلین پی یرس گاردنر، آر.برنت پی یرس و راجرال میشل، مترجمان عوض کوچکی و غلامحسین سرمدنیا، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 3: کتاب فیزیولوژی گیاهی، تالیف لینکلن تایز و ادواردو زایگر، مترجمان مهرداد لاهوتی، رویا بیشه کلائی و سیدموسی موسوی کوهی، انتشارات واژگان خرد.

منبع 4: کتاب مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی، تالیف ویلیام هاپکینز، مترجمان علی احمدی، فرهاد جباری و پرویز احسان زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب فیزیولوژی گیاهی، تالیف افراسیاب راهنما، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 6: کتاب باغبانی (ازدیاد نباتات، فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت) ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد محمد ایرانی پور دیباگران تهران.

منبع 7: جزوه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی، دکتر غلامعلی اکبری، دکتر پوستینی و دکتر اله دادی دانشگاه تهران.
منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی – منابع قارچ شناسی

منبع 1: کتاب بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچ ها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان، تالیف سیدعلی الهی نیا، انتشارات دانشگاه گیلان.

منبع 2: کتاب اصول قارچ شناسی، تالیف کنستانتین جان آلکسوپولوس، چارلز میمس و مردیت بلک ول، مترجمان مقصود پژوهنده، حسین صارمی و ابراهیم پیغامی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 3: کتاب قارچ شناسی و بیماری های گیاهی: ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد، تالیف رسول رضایی و رضا قادری، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 4: کتاب قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان، تالیف سیدمحمد اخوت و سیدجواد زاد، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب قارچ شناسی مقدمانی، تالیف سید محمد اشکان، انتشارات آییژ.

منبع 6: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 7: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 8: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 9: جزوه قارچ شناسی دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه قارچ شناسی دکتر یوبرت قوستا دانشگاه ارومیه.

منبع 11: جزوه قارچ شناسی دکتر بهرام شریف نبی، صنعتی اصفهان.

منبع 12: جزوه قارچ شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه قارچ شناسی دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا، دانشگاه شیراز.

منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی – منابع بیماری های گیاهان زراعی

منبع 1: کتاب بیماری های مهم گیاهان زراعی ایران، تالیف مهدی صدروی، جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 2: کتاب بیماری های گیاهان زراعی، تالیف لیلا بالادستیان و حسن قرنی، انتشارات کلک زرین.

منبع 3: کتاب بیماریهای گیاهان زراعی ایران، تالیف بهرام شریف نبی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 4: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 6: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 7: جزوه بیماریهای گیاهان زراعی دکتر شریفی نبی دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 8: جزوه بیماری های گیاهان زراعی دکتر بنی هاشمی دانشگاه شیراز.

منبع 9: جزوه بیماریهای گیاهان زراعی، دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه بیماری های گیاهان زراعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 11: جزوه بیماری های گیاهان زراعی دانشگاه ارومیه.
منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی – منابع پروکاریوت ها، باکتری ها و ویروس های بیماری زای گیاهی

منبع 1: کتاب م‍ب‍ان‍ی وی‍روس ش‍ن‍اس‍ی گ‍ی‍اه‍ی ، ت‍ال‍ی‍ف آر. ای . اف . م‍ات‍ی‍وس، مترجم رض‍ا پ‍وررح‍ی‍م ، ش‍ی‍ری‍ن ف‍رزادف‍ر و ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍ل‍ن‍راق‍ی ، انتشارات ش‍رک‍ت س‍ام‍ان پ‍ی‍ش‍ه گ‍ر.

منبع 2: کتاب بیماری شناسی گیاهی (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 3: کتاب بیماریهای گیاهی: بیماریهای قارچی، باکتریایی، مولیکوتی، فانزوگامیک، ویروسی، نماتدی، پروتوزوآیی، تالیف علی عدالت، انتشارات آوای نور.

منبع 4: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 6: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 7: جزوه ویروس شناسی گیاهی صنعتی دکتر مساح، دانشگاه اصفهان.

منبع 8:جزوه بیماری های ویروسی زراعی دکتر بهجت¬نیا دانشگاه شیراز.

منبع 9: جزوه ویروس شناسی گیاهی و باکتری شناسی دکتر ایزدپناه دانشگاه شیراز.

منبع 10: جزوه ویروسها و پروکاریوتهای گیاهی، دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه باکتری شناسی گیاهی دکتر تقوی دانشگاه شیراز.

منبع 12: جزوه باکتری شناسی گیاهی دکتر بهار، دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 13: جزوه باکتری شناسی گیاهی دکتررحیمیان، دانشگاه ساری.
منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی – منابع بیماری های درختان میوه دانه دار و هسته دار

منبع 1: کتاب بیماریهای درختان میوه، تالیف مهوش بهروزین، انتشارات نشر آموزش کشاورزی.

منبع 2: کتاب درسنامه بیماری های مهم درختان میوه در ایران، تالیف سیدمحمد اشکان، انتشارات آییژ.

منبع 3: کتاب بیماریهای مهم درختان میوه، تالیف ابراهیم پیغامی، انتشارات آییژ.

منبع 4: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 6:کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 7: جزوه بیماری های در ختان میوه دکتر یوبرت قوستا دانشگاه ارومیه.

منبع 8: جزوه بیماریهای درختان میوه دکتر ایزدپناه و دکتر بنی هاشمی دانشگاه شیراز.

منبع 9: جزوه بیماری درختان میوه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 10: جزوه بیماری درختان میوه دانشگاه تهران.منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی – منابع بیماری های سبزی، صیفی و جالیز و روش های مبارزه با آن ها

منبع 1: کتاب بیماریهای مهم سبزی، صیفی و جالیز در ایران و مدیریت تلفیقی آنها، تالیف مصطفی درویش نیا، انتشارات سروا، تاک.

منبع 2: کتاب بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها، تالیف حسن رضا اعتباریان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب ارزیابی و کنترل بیماریهای سبزی، تالیف عباس خیری، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی.

منبع 4: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 6: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 7: جزوه بیماریهای سبزی، صیفی و جالیز دکتر افشاری فر دانشگاه شیراز.

منبع 8: جزوه بیماری های سبزی و صیفی دکتر نیکخواه دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه بیماریهای سبزی، صیفی و جالیز دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 10: جزوه ی بیماریهای سبزی، صیفی و جالیز دکتر مسعود بهار و امیر مساح دانشگاه صنعتی اصفهان.
منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی – منابع نماتودشناسی

منبع 1: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 2: کتاب اصول و مبانی نماتودشناسی گیاهی، تالیف مهدی نصراصفهانی، علیرضا احمدی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان).

منبع 3: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 4: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 5: جزوه نماتد شناسی دکتر کارگر و دکتر صاحبانی دانشگاه شیراز.

منبع 6: جزوه ی نماتد شناسی دکتر مسعود بهار و امیر مساح دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 7: جزوه نماتد شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه نماتد شناسی دکتر نیکنام دانشگاه تبریز.

منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی – منابع اصول مبارزه در بیماریهای گیاهی

منبع 1: کتاب اصول و روش های مبارزه با بیماری های گیاهی، تالیف صفرعلی مهدیان، انتشارات عصر ماندگار.

منبع 2: کتاب اصول مبارزه با بیماری های گیاهی، تالیف علی آهون منش، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 3: کتاب سم شناسی و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، تالیف سهراب ایمانی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 4: کتاب شناخت و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، تالیف مریم اصلاحی، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 5: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 6: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 7: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 8: جزوه کنترل بیماری های گیاهی، دانشگاه ارومیه.

منبع 9: جزوه کنترل بیماری های گیاهی، دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه اصول مبارزه با بیماری های گیاهی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 11: جزوه اصول مبارزه در بیماری های گیاهی، دانشگاه تبریز.
منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی – منابع اصول سم شناسی در بیماریهای گیاهی

منبع 1: کتاب سم شناسی و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، تالیف سهراب ایمانی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 2: کتاب سم شناسی کشاورزی: بیمارگرکش های گیاهی (قارچ کش ها، شبه قارچ کش ها، آنتی بیوتیک ها، باکتری کش ها، نماتدکش ها، فرآورده های بیولوژیک، تالیف سیدجواد صانعی، سیدمحمود اخوت، محمد جوان نیکخواه و سیداسماعیل رضوی، انتشارات پیک ریحان.

منبع 3: کتاب بیماری شناسی گیاهی، تالیف جورج اگریوس، مترجمان سیدمحمد اشکان، کرامت الله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، حشمت الله رحیمیان و واهه میناسیان، انتشارات آییژ.

منبع 4: کتاب بیماری شناسی گیاهی و بیماری های گیاهی، تالیف علی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 5: کتاب شناخت و اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، تالیف مریم اصلاحی، انتشارات پوران پژوهش.

منبع 6: کتاب سم شناسی (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد)، تالیف سهراب ایمانی و حسن قهاری، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 7: کتاب مجموعه سوالات بیماری شناسی گیاهی (کنکور کارشناسی ارشد) همراه با پاسخ تشریحی، تالیف لیلا ابراهیمی، انتشارات شهرآب.

منبع 8: جزوه سم شناسی دکتر حجازی دانشگاه تبریز.

منبع 9: جزوه سم شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 10: جزوه سم شناسی بیماری های گیاهی، دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-02-23