منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

-

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2-میکروب شناسی مواد غذایی

3- اصول نگهداری مواد غذایی

4- شیمی مواد غذایی

5- کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی

---------------

گرایش های رشته بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 

 

منابع کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی – منابع زبان تخصصی بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی

منبع 1: کتاب زبان تخصصی کشاورزی: (علوم و صنایع غذایی)، انتشارات دیباگران.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی (English for the students of food science and technology)، تالیف ابوالقاسم جزایری، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب ده سال کنکور زبان تخصصی صنایع غذایی، تالیف سجاد عبدی نوروزانی، ندا نصراصفهانی، انتشارات تخت جمشید، قشقایی.

منبع 4: جزوه زبان تخصصی بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 5: جزوه زبان تخصصی بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی دانشگاه تهران.

 

 

منابع کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی – منابع میکروب‌شناسی موادغذایی

منبع 1: کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی، تالیف ویلیام کارول فریزیر و دنیس وستهاف، مترجمان سیدعلی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد و سیدحمیدرضا ضیاءالحق، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 2: کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن، تالیف جیمزمانرو جی، مترجمان علی مرتضوی و ضیاء الحق، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد.

منبع 3: کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی (آدامز)(جلد ۱ و ۲)، تالیف موریس ماس، آدامز، مترجمان سیدعلی مرتضوی و علیرضا صادقی ماهونک، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 4: کتاب میکروبهای بیماریزا در موادغذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت‌های غذایی، تالیف ودود رضوپلر، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب مبانی میکروبیولوژی موادغذایی ( (Fundamental Food Microbiology، تالیف بی بک ری و آرون بونیا، انتشارات CRC.

منبع 6: کتاب طغیان بیماری‌های منتقله از مواد غذایی(Foodborne Disease)،تالیف سازمان بهداشت جهانی، مترجمان سیدمحمود رضوانی، سیدمهدی ضیاء‌ضیا بری و سیدهادی ضیاءضیابری، انتشارات اندیشمند.

منبع 7: کتاب تشخیص عوامل بیماری زا در مواد غذایی (Detecting pathogens in food)، تالیف توماس مک کین، انتشارات Woodhead .

منبع 8: کتاب اصول بهداشت مواد‌غذایی، تالیف نوردهر رکنی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 9: کتاب تضمین کیفیت و سلامت مواد‌غذایی با منشأ دامی، تالیف محمد محسن‌زاده و سعید خانزادی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

منبع 10: جزوه میکروب‌شناسی موادغذایی دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 12: جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی – منابع اصول نگهداری موادغذایی

منبع 1: کتاب عوامل فساد و شرایط نگهداری موادغذایی در سردخانه، تالیف دکتر ایماندل و دکتر صادق زاده، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب اصول تکنولوژی نگهداری موادغذایی، تالیف دکتر حسن فاطمی، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

منبع 3: کتاب اصول نگهداری مواد غذایی، تالیف سهراب معینی و کامبیز جهان بین، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب اصول نگهداری مواد غذایی، تالیف حجت بیگ زاده، انتشارات سپهر.

منبع 5: جزوه اصول نگهداری موادغذایی دانشگاه تهران.

منبع 6: جزوه اصول نگهداری مواد غذایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 7: جزوه اصول نگهداری مواد غذایی دانشگاه شهید بهشتی.

 

 


منابع کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی – منابع شیمی موادغذایی

منبع 1: کتاب شیمی مواد غذایی، تالیف دکتر حسن فاطمی، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

منبع 2: کتاب شیمی موادغذایی (food chemistry)، تالیف بلیتز، گروش و اسچیبرل، انتشارات اسپرینگرورلانگ برلین.

منبع 3: کتاب کنترل کیفی و آزمایشهای شیمیایی مواد غذایی، تالیف دکتر پروانه، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب فشرده شیمی مواد غذایی، تالیف بابک قنبرزاده، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب شیمی موادغذایی (جلد ۱ و ۲)، تالیف میرمنوچهر حامدی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 6: کتاب مبانی شیمی مواد غذایی، تالیف جان دمان، مترجم بابک قنبرزاده، انتشارات آییژ.

منبع 7: کتاب شیمی مواد غذایی، تالیف آزادمرد دمیرچی، انتشارات آییژ.

منبع 8: جزوه شیمی مواد غذایی دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه شیمی مواد غذایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 10: جزوه شیمی مواد غذایی دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی – منابع کلیات بهداشت

منبع 1: کتاب اصول بهداشت موادغذایی، تالیف نوردهر رکنی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب سم‌شناسی موادغذایی، تالیف دکتر چراغعلی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله.

منبع 3: کتاب شیر و فرآورده‌های آن، تالیف گیتی کریم، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب اصول و روشهای تولید سوسیس و کالباس، تالیف مهرداد محمدی ،هدایت حسینی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

منبع 5: کتاب درسنامه بهداشت و ایمنی مواد غذایی،تالیف بهادر حاجی محمدی،محمد حسن احرام پوش،سپیده خلعتبری،فرخنده ایزدی،انتشارات جامعه نگر

منبع 6: کتاب فرآوری گوشت (Meat Processing Kerry and Ledward )، تالیف ژوزف کری،دیوید لدوارد،انتشارات CRC

منبع 7: کتاب فرآوری و نگهداری گوشت، تالیف سیاوش مکتبی، انتشارات ترآوا .

منبع 8: کتاب کلیات بهداشت محیط(Environmcntal Engineering and sanitation)، تالیف جوزف سالواتو، نلسون نمرو و فرانکلین آژاردی، مترجم هوشیار حسینی، محمد شیرمردی و نغیمه احمدی موسی آباد، انتشارات خانیران.

منبع 9: کتاب ضروریات بهداشت و ایمنی مواد غذایی (Essential of food safety and sanitation)، تالیف دیوید اسوان،ریچارد لینتون ،انتشارات Prentice Hall

منبع 10: کتاب ایمنی‌مواد غذایی‌برای‌کارشناسان‌تغذیه‌و بهداشت‌،تالیف لینتون‌. جی‌. کوکس‌، جان‌. اس‌. کراتر؛ ترجمه محمدرضا نوربخش‌، آزاده‌داوری‌، شیما صادقی‌، انتشارات شرکت‌نستله‌ایران‌(سهامی‌خاص‌)، وزارت‌بهداشت‌، درمان‌و آموزش‌پزشکی‌.

منبع 11: کتاب بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،تالیف زینب رضایی، فاطمه اکرمی مهاجری، انتشارات آثار سبحان.

منبع 12: کتاب ایمنی مواد غذایی: آلاینده ها و سموم (Food safety : Contaminants and Toxins)، تالیف جی. دی ملو،انتشارات CABI

منبع 13: کتاب ایمنی در زنجیره مواد غذایی کشاورزی (Safety in the agri-food chain)، تالیف آ.لونینگ،اف دولیگری، آر .وره، انتشارات Wageningen Academic

منبع 14: جزوه کلیات بهداشت دانشگاه تهران.

منبع 15: جزوه کلیات بهداشت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 16: جزوه کلیات بهداشت دانشگاه شهید بهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دامپزشکی – منابع کنترل کیفی موادغذایی

منبع 1: کتاب کنترل کیفیت آماری در صنایع غذایی، تالیف مرتون هوبارد، مترجم پروین عشرت آبادی، انتشارات مرز دانش.

منبع 2: کتاب میکروبیولوژی و کنترل کیفی مواد غذایی، تالیف حمید پوربابا، نستوه ابراهیم نژاد و سینا جهان ،انتشارات کتاب پایتخت.

منبع 3:  کتاب راهنمای جامع اجرای سامانه HACCP در صنایغ غذایی، تالیف محمد جلالی، محمود رضا اکبریان و حمید خانقاهی ابیانه، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.

منبع 4: کتاب اصول کنترل کیفیت مواد غذایی، تالیف بهجت تاج‌الدین، انتشارات علم کشاورزی ایران.

منبع 5: کتاب مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی، تالیف رسول پایان، انتشارات آییژ.

منبع 6: کتاب تجزیه و تحلیل خطر و نقاط بحرانی HACPP، تالیف اداره کل نظارت بر مواد غذایی، انتشارات چاپ و نشر موثقی.

منبع 7: کتاب درسنامه صنایع غذایی، تالیف احسان جناب، انتشارات میرکتاب.

منبع 8: کتاب کنترل کیفیت آماری، تالیف دکتر کاظم نقندریان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

منبع 9: جزوه کنترل کیفیت ۱ و ۲ دکتر محمدی فر و عشرت آبادی دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 10: جزوه کنترل کیفی موادغذایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 11: جزوه کنترل کیفی موادغذایی دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-03-19