منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری باکتری شناسی دامپزشکی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری باکتری شناسی دامپزشکی

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته باکتری شناسی دامپزشکی

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

4

3

2

1

1

2

4

2

1

-

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2-باکتری شناسی عمومی و اختصاصی

3- ایمنی شناسی و قارچ شناسی

4- ویروس شناسی

باکتری

شناسی

---------------

گرایش های رشته باکتری شناسی دامپزشکی: باکتری شناسی دامپزشکی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 2: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 

 

منابع کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی – منابع زبان تخصصی باکتری‌شناسی دامپزشکی

منبع 1: کتاب واژگان دامپزشکی: انگلیسی ـ فارسی، فارسی ـ انگلیسی، مولفان بیژن رادمهر و احمدرضا محمدنیا، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 2: کتاب فرهنگ دامپزشکی: انگلیسی – فارسی، مولف مسعود هاشمی، انتشارات فرهنگ جامع.

منبع 3: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی (English for the Students of Veterinary Medicine)، تالیف مسعود تشفام، حمیده معرفت و شهرام جلیل‌زاده، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم دامی، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی‌زاده، انتشارات آییژ.

منبع 5: کتاب زبان تخصصی علوم دامی، مولف شهرام نصابیان، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 6: کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان علوم دامی، مولف ابراهیم جدیری سلیمی، حسن عدالت نمین و فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.

منبع 7: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم دامی (English for the students of animal science)، مولفان حسن عدالت نمین و ابراهیم جدیری سلیمی، انتشارات سمت.

منبع 8: کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی، علوم دامی، مولف غلامرضا ستوده، مترجمان محمدرضا داهی، نصرالله سفیدبخت و سیدمحمد اشکان، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 9: فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی، جلد پنجم: علوم دامی، مولفان نصرالله سفیدبخت، علی نیکخواه، مرادعلی زهری، محمدجواد ضمیری، فریدون افتخاری شاهرودی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه زبان تخصصی دامپزشکی دانشگاه تهران.
 
منبع 11: جزوه زبان تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 


منابع کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی – منابع باکتری‌شناسی عمومی

منبع 1: کتاب اصول باکتری شناسی دامپزشکی، مولف جی.آر.کارتر-دارلاجی. وایس، مترجمان ملاحت احمدی و حبیب دستمالچی، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.

منبع 2: باکتری شناسی واکر (عمومی – اختصاصی)، مترجمان حبیب ضیغمی، داود اسماعیلی و بهاره حاجی خانی، انتشارات اندیشه رفیع.

منبع 3: کتاب اصول باکتری شناسی دامپزشکی، تالیف گوردون آر کارتر، ترجمه حبیب دستمالچی و ملاحت احمدی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه).

منبع 4: کتاب مروری بر میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی (باکتری شناسی)، مولف کویین و همکاران، مترجمان تقی زهرایی صالح و جلال شایق، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب مرور فشرده میکروب شناسی و بیماری های میکروبی دام، مترجم پیمان زارع، انتشارات اطلس.

منبع 6: کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده باکتری شناسی، محمدزاده قومیان و همکاران، انتشارات پریور.

منبع 7: کتاب مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده آزمونهای پیش درمانگاهی دامپزشکی، مولف محمدحسن بی کیفی ممقانی، انتشارات پریور.

منبع 8: کتاب درسنامه جامع علوم پایه و پیش درمانگاهی دامپزشکی، مولفان جلیل پورحاجی، مهران پرتوی و حسین گلیوری، انتشارات تایماز.

منبع 9: جزوه باکتری شناسی عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه باکتری شناسی عمومی دامپزشکی دانشگاه شهیدباهنر کرمان.

منبع 11: جزوه باکتری شناسی عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

 منبع 12: جزوه باکتری شناسی عمومی دامپزشکی دانشگاه شیراز.

 

 

منابع کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی – منابع باکتری‌شناسی اختصاصی

منبع 1: کتاب اصول باکتری شناسی دامپزشکی، مولف جی.آر.کارتر-دارلاجی. وایس، مترجمان ملاحت احمدی و حبیب دستمالچی، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.

منبع 2: باکتری شناسی واکر (عمومی – اختصاصی)، مترجمان حبیب ضیغمی، داود اسماعیلی و بهاره حاجی خانی، انتشارات اندیشه رفیع.

منبع 3: کتاب مروری بر میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی (باکتری شناسی)، مولف کویین و همکاران، مترجمان تقی زهرایی صالح و جلال شایق، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب مرور فشرده میکروب شناسی و بیماری های میکروبی دام، مترجم پیمان زارع، انتشارات اطلس.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمونهای پیش درمانگاهی دامپزشکی، مولف محمدحسن بی کیفی ممقانی، انتشارات پریور.

منبع 6: کتاب درسنامه جامع علوم پایه و پیش درمانگاهی دامپزشکی، مولفان جلیل پورحاجی، مهران پرتوی و حسین گلیوری، انتشارات تایماز.

منبع 7: مجموعه سوالات طبقه بندی شده باکتری شناسی، محمدزاده قومیان و همکاران، انتشارات پریور.

منبع 8: جزوه باکتری شناسی اختصاصی دامپزشکی دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه باکتری شناسی اختصاصی دامپزشکی دانشگاه شهیدباهنر کرمان.

منبع 10: جزوه باکتری شناسی اختصاصی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 11: جزوه باکتری شناسی اختصاصی دامپزشکی دانشگاه شیراز.

 


منابع کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی – منابع قارچ‌شناسی دامپزشکی

منبع 1: کتاب قارچ شناسی عمومی دامپزشکی، تالیف مهدی رزاقی ابیانه و معصومه شمس قهفرخی، انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی.

منبع 2: کتاب قارچ شناسی دامپزشکی، تالیف علیرضا خسروی، حجت الله شکری و رامک یحیی رعیت، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

منبع 3: کتاب راهنمای آزمایشگاه قارچ شناسی دامپزشکی، مولف لورا ال هانگر فورد، آرنولد آر اسمیت و چارلز ال کمپ بل، مترجم رویا فیروزی، انتشارات دانشگاه شیراز.

منبع 4: کتاب بیماریهای قارچی دامپزشکی، تالیف مهدی رزاقی ابیانه و معصومه شمس قهفرخی، انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی.

منبع 5: کتاب مروری کوتاه بر میکروب شناسی دامپزشکی (بخش قارچ شناسی و ویروس شناسی)، تالیف پی.جی. کوئین، بی.کی. مارکی، مترجمان منصور بیات و عطا یزدان پناه، انتشارات راز نهان.

منبع 6: جزوه قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه تهران.

منبع 7: جزوه قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه شهیدباهنر کرمان.

منبع 8: جزوه قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه شیراز.

 


منابع کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی – منابع ایمنی‌شناسی

منبع 1: کتاب ایمنی شناسی و سرم شناسی، تالیف بیژن پارساپور، بهنام قلعه نوئی، جمال الدین گهرنژاد، علیرضا لطفی کیان، محمدرضا مهرابی، انتشارات ارجمند.

منبع 2: کتاب ایمنی شناسی دامپزشکی، مولف ایان تیزارد، مترجمان محمد ربانی و محمدرضا محزونیه، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب اصول ایمنی شناسی پایه و تکنیک های رایج تشخیص سرولوژیکی – مولکولی در بیماری های عفونی دامپزشکی، تالیف زهرا صلاحی، انتشارات آوای فهیم.

منبع 4: کتاب ایمونولوژی در دامپزشکی: صور مختلف واکنشهای ایمنی، سیستم ایمنی و ساختمان آن، پادگن ها و پادتن‌ها، مولفان گروه پژوهش بیماریهای دام، انتشارات فهرست.

منبع 5: کتاب ایمونولوژی در دامپزشکی: پاسخهای ایمنی، سرم شناسی و آزمایشهای سرمی، ایمنی و ایجاد مقاومت، واکسیناسیون و واکسنها، مولفان گروه پژوهش بیماریهای دام، انتشارات فهرست.

منبع 6: کتاب ایمونولوژی در دامپزشکی: مقاومت در برابر باکتریها و ویروسها، ایمنی در برابر انگلها، حساسیت و التهاب، مولفان گروه پژوهش بیماریهای دام، انتشارات فهرست.

منبع 7: کتاب ایمونولوژی در دامپزشکی: بیماریهای ایمنی، اختلالات در فعالیت ایمنی، نارسایی ها و تومرها، عوامل تغییر دهنده واکنشهای بیولوژیکی، مولفان گروه پژوهش بیماریهای دام، انتشارات فهرست.

منبع 8: کتاب اصول ایمنی شناسی دامپزشکی، تالیف ایان تیزارد، ترجمه احمد شیمی، انتشارات کتاب آذرگان.

منبع 9: جزوه ایمونولوژی دامپزشکی و سرم شناسی دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه ایمنی شناسی دامپزشکی دانشگاه شهیدباهنر کرمان.

منبع 11: جزوه ایمنی شناسی و سرم‌شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه ایمونولوژی و سرم شناسی دانشگاه شیراز.

 


منابع کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی – منابع ویروس‌شناسی

منبع 1: کتاب ویروس شناسی دامپزشکی: بخش بیماریها، مولف اف.جی. فنر، مترجم هادی کیوانفر، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب ویروس شناسی دامپزشکی: بخش بیولوژی ویروس ها، مولف فرانک جان فنر، مترجم هادی کیوانفر، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب ویروس شناسی دامپزشکی، مولف هادی پورتقی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج).

منبع 4: کتاب مروری کوتاه بر میکروب شناسی دامپزشکی (بخش قارچ شناسی و ویروس شناسی)، تالیف پی.جی. کوئین، بی.کی. مارکی، مترجمان منصور بیات و عطا یزدان پناه، انتشارات راز نهان.

منبع 5: کتاب فرهنگ لغات ویروس شناسی دامپزشکی، تالیف عباس عالمیان، انتشارات پرتو واقعه.

منبع 6: کتاب خصوصیات کلی ویروسها در دامپزشکی، تالیف پرویز شافعی، انتشارات کامیار.

منبع 7: کتاب تشخیص بیماری های ویروسی در دامپزشکی، تالیف کاسترو آنتونی، ترجمه مسعودرضا صیفی آبادشاپوری و رحیم پیغان، انتشارات دانشگاه شهید چمران (اهواز).

منبع 8: جزوه ویروس شناسی دامپزشکی دانشگاه تهران.

منبع 9: جزوه ویروس شناسی دامپزشکی دانشگاه شهیدباهنر کرمان.

منبع 10: جزوه ویروس شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 11: جزوه ویروس شناسی دامپزشکی دانشگاه شیراز.


تاریخ : 1398-03-18