منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری باستان شناسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری باستان شناسی

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی

 

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته باستان شناسی

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

پیش از تاریخ ایران

 

1-زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- ماد و هخامنشی

3- پارت و ساسانی

4-دوره اسلامی

5- ما قبل تاریخ ایران

6- ما قبل تاریخ بین النهرین

باستان شناسی

دوران تاریخی ایران

تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر

---------------

گرایش های رشته باستان شناسی: باستان شناسی پیش از تاریخ ایران، باستان شناسی دوران تاریخی ایران، تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 

 

منابع کارشناسی ارشد باستان شناسی – منابع زبان تخصصی باستان شناسی

منبع 1: کتاب واژه نامه باستان شناسی: انگلیسی – فارسی، فارسی – انگلیسی، تالیف صادق ملک شهمیرزادی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته باستان شناسی، تالیف پرویز بیرجندی و صادق ملک شهمیرزادی، انتشارات سمت.

منبع 3: جزوه زبان تخصصی باستان شناسی دانشگاه شهیدبهشتی.

منبع 4: جزوه زبان تخصصی باستان شناسی دانشگاه تهران.

 

 

منابع کارشناسی ارشد باستان شناسی – منابع ماد و هخامنشی

منبع 1: کتاب از زبان داریوش، تالیف هایدماری کخ، مترجم پرویز رجبی، انتشارات کارنگ.

منبع 2: کتاب هخامنشیان، تالیف آملی کورت، مترجم مرتضی ثاقب فر، انتشارات ققنوس.

منبع 3: کتاب کهن دیار (مجموعه آثار ایران در موزه های بزرگ دنیا) ۲ جلد، تالیف بهنام محمد پناه، انتشارات سبزان.

منبع 4: کتاب باستان شناسی و هنر دوران تاریخی: ماد، هخامنشی، تالیف علی اکبر سرفراز و بهمن فیروزمندی و حسین محسنی و محمدجعفر سروقدی، انتشارات مارلیک.

منبع 5: کتاب باستان شناسی: ماد، هخامنشی، تالیف ایرج رضائی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه.

منبع 6: کتاب تاریخ ایران کمبریج: دوره های ماد و هخامنشی، تالیف تیمور قادری، انتشارات مهتاب.

منبع 7: جزوه ماد و هخامنشی دکتر فیروزمندی دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه ماد و هخامنشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه ماد و هخامنشی دانشگاه شهیدبهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد باستان شناسی – منابع پارت و ساسانی

منبع 1: کتاب تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان پژوهش دانشگاه کمبریج (جلد سوم)، تالیف فرای و دیوید لانگ و بیکران، مترجم حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر.

منبع 2: کتاب باستان شناسی و هنر اشکانی، تالیف یعقوب محمدی فر، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب باستان شناسی و هنر اشکانی، تالیف یعقوب محمدی فر، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب ایران در زمان ساسانیان، تالیف آرتور کریستن سن، مترجم رشید یاسمی، انتشارات صدای معاصر.

منبع 5: کتاب اشکانیان (پارتیان)، تالیف مالکوم کالج، مترجم مسعود رجب نیا، انتشارات هیرمند.

منبع 6: کتاب سلوکیان و اشکانیان، نادر میرسعیدی، انتشارات ققنوس.

منبع 7: کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، تالیف نیناویکتوروونا پیگولوسکایا، مترجم عنایت الله رضا، انتشارات علمی و فرهنگی.

منبع 8: کتاب هنر پارتی و ساسانی، تالیف امبرتو شراتو و ماریو بوسالی، مترجم دکتر یعقوب آژند، انتشارات مولی.

منبع 9: کتاب باستان شناسی و هنر دوران تاریخی: اشکانی، ساسانی، تالیف علی اکبر سرفراز و بهمن فیروزمندی و حسین محسنی و محمدجعفر سروقدی، انتشارات مارلیک.

منبع 10: کتاب باستان شناسی: پارت و ساسانی، تالیف ایرج رضائی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه.

منبع 11: کتاب تاریخ ایران کمبریج: دوره های پارت و ساسانی، تالیف تیمور قادری، انتشارات مهتاب.

منبع 12: کتاب تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان، تالیف جرجینا هرمان، مترجم مهرداد وحدتی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 13: جزوه پارت و ساسانی دکتر نیکنامی و دکتر مهرکیان و دکتر چگینی دانشگاه تهران.

منبع 14: جزوه پارت و ساسانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 15: جزوه پارت و ساسانی دانشگاه شهیدبهشتی.

 

 


منابع کارشناسی ارشد باستان شناسی – منابع دوره اسلامی

منبع 1: کتاب باستان شناسی ایران باستان، تالیف لویی وندن برگ، مترجم عیسی بهنام، انتشارات دانشگاه تهران

منبع 2: کتاب میراث ایران، تالیف آرتور آربری، مترجم احمد بیرشک و بهاء الدین پازارگاد، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

منبع 3: کتاب هنر مقدس (اصول و روشها)، تالیف تیتوس بورکهارت، مترجم جلال ستاری، انتشارات سروش.

منبع 4: کتاب تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان شناسی، تالیف ارنست هرتسفلد، مترجم غلامعلی حکمت، انتشارات انجمن آثار ملی.

منبع 5: کتاب معماری اسلامی ایران در دوره سلجوقیان، تالیف غلامعلی حاتم، انتشارات جهاددانشگاهی.

منبع 6: کتاب دیباچه ای بر هنر ایرانی اسلامی، تالیف مهناز شایسته فر، انتشارات موسسه مطالعات هنر اسلامی.

منبع 7: کتاب راهنمای صنایع اسلامی، تالیف موریس اسون دیماند، مترجم عبدالله فریار، انتشارات علمی و فرهنگی.

منبع 8: کتاب آتشکده اردستان، تالیف ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی، انتشارات آتشکده.

منبع 9: کتاب سفالگری اسلامی، تالیف فائق توحیدی، انتشارات سمت.

منبع 10: کتاب سکه های ایران، تالیف سرفراز و آور زمانی، انتشارات سمت.

منبع 11: کتاب خلاصه تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، تالیف ذبیح الله صفا، انتشارات امیر کبیر.

منبع 12: کتاب معماری ایران، دوره اسلامی کیانی، محمد یوسف، انتشارات جهاددانشگاهی.

منبع 13: کتاب مسجد جامع اصفهان، تالیف اوجینیو گالدیری، ترجمه عبدالله جبل عاملی، انتشارات سازمان میراث فرهنگی.

منبع 14: کتاب هنر ایران، تالیف آندره گدار، ترجمه بهروز حبیبی، انتشارات دانشگاه ملی.

منبع 15: کتاب تاریخ هنر ایران و جهان، فرهاد گشایش، انتشارات عفاف.

منبع 16: کتاب اردستان نامه، تالیف محمد گلبن، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

منبع 17: کتاب هنر و معماری اسلامی، تالیف ریچارد اتینگهاوزن و الگ گرابر، مترجم یعقوب آژند، انتشارات سمت.

منبع 18: کتاب هنر و معماری اسلامی، تالیف شیلا بلر و جاناتان بلوم، مترجم یعقوب آژند، انتشارات سمت.

منبع 19: کتاب معماری ایران دوره اسلامی، تالیف محمدیوسف کیانی، انتشارات سمت.

منبع 20: کتاب معماری اسلامی: شکل، کارکرد و معنی، تالیف رابرت هیلن برند، مترجم باقر آیت الله شیرازی، انتشارات روزنه.

منبع 21: کتاب گنجینه آثار تاریخی اصفهان، لطف الله هنرفر، انتشارات اصفهان.

منبع 22: کتاب سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی، تالیف هانری مارتن و جان هوگ، مترجم پرویز ورجاوند، انتشارات علمی و فرهنگی.

منبع 23: جزوه باستان شناسی دوران اسلامی دکتر لاله، کریمیان، بیانی و مهجور دانشگاه تهران.

منبع 24: کتاب معماری اسلامی در دوره ایلخانان، تالیف دونالد ویلبر، مترجم عبدالله فریار، انتشارات علمی و فرهنگی.

 


منابع کارشناسی ارشد باستان شناسی – منابع ماقبل تاریخ ایران

منبع 1: کتاب عصر مفرغ ایران، دکتر حسن طلایی، انتشارات سمت.

منبع 2:کتاب ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی، تالیف صادق ملک شهمیرزادی، انتشارات سبحان نور.

منبع 3: کتاب عصر آهن ایران، دکتر حسن طلایی، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب باستان شناسی ایران بین النهرین مصر، تالیف صادق ملک شهمیرزادی، انتشارات میراث فرهنگی.

منبع 5: کتاب باستان شناسی غرب ایران، تالیف فرانک هول، مترجم زهرا باستی، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد، تالیف حسن طلایی، انتشارات سمت.

منبع 7: کتاب منشاء نهادهای حکومتی در پیش از تاریخ فارس، تالیف عباس علیزاده، مترجم کوروش روستایی، انتشارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

منبع 8: کتاب باستان شناسی دشت قزوین از هزاره ششم تا هزاره اول قبل از میلاد، تالیف حسن فاضلی نشلی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 9: کتاب ایران از آغاز تا اسلام،تالیف رومن گیرشمن، مترجم محمد معین، انتشارات معین.

منبع 10: کتاب شهر سوخته، تالیف دکتر سید منصور سیدسجادی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

منبع 11: جزوه پیش از تاریخ ایران، ایران در آغاز شهرنشینی، عصر آهن، دکتر طلایی و فاضلی دانشگاه تهران.

منبع 12: جزوه ماقبل تاریخ ایران دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 13: جزوه باستان شناسی دوران پیش از تاریخ ایران دانشگاه شهیدبهشتی.

 

 

منابع کارشناسی ارشد باستان شناسی – منابع ماقبل تاریخ بین النهرین

منبع 1: کتاب بین النهرین در دوران پیش از تاریخ: از پیدایش تا دوران آغاز ادبیات، تالیف صادق ملک شهمیرزادی، انتشارات سبحان نور.

منبع 2: کتاب باستان شناسی ایران بین النهرین مصر، تالیف صادق ملک شهمیرزادی، انتشارات میراث فرهنگی.

منبع 3: کتاب تاریخ و تمدن بین النهرین (۳جلد)، تالیف یوسف مجیدزاده، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 4: کتاب هنر بین النهرین باستان: هنر کلاسیک خاور نزدیک، تالیف آنتون مورتکارت، مترجم زهرا باستی و دکتر محمدرحیم صراف، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب باستان شناسی ماقبل تاریخ بین النهرین، تالیف ایرج رضایی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه.

منبع 6: کتاب پیش از تاریخ بین النهرین، تالیف طلایی، انتشارات سمت

منبع 7: جزوه پیش از تاریخ بین النهرین دکتر اکبری، دکتر فیروزمندی و دکتر طلایی دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه پیش از تاریخ بین النهرین دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه پیش از تاریخ بین النهرین دانشگاه شهید بهشتی.


تاریخ : 1398-03-26