منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری ایران شناسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری ایران شناسی

شرح :
توضیحات :

منابع کارشناسی ارشد ایران شناسی– منابع زبان عمومی

 

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 


منابع کارشناسی ارشد ایران شناسی – منابع زبان تخصصی ایران شناسی

منبع 1: جزوه زبان تخصصی ایران شناسی دانشگاه تهران.

منبع 2: جزوه زبان تخصصی ایران شناسی دانشگاه شهیدبهشتی.

منبع 3: انگلیسی برای دانشجویان ایران شناسی، تالیف علی امیرپور، کیهان پرنگ، انتشارات تحسین.

 

 

منابع کارشناسی ارشد ایران شناسی – منابع زبان و ادبیات فارسی

منبع 1: کتاب زبان و ادبیات فارسی، تالیف علیرضا پورشبانان، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

منبع 2: کتاب زبان و ادبیات فارسی، تالیف مهدی شریفیان، انتشارات مهتاب.

منبع 3: کتاب زبان و ادبیات فارسی، تالیف اکبر شاملو، انتشارات پردازش.

منبع 4: کتاب زبان و ادبیات فارسی (عمومی)، تالیف عباسعلی کاشکی، انتشارات نیمروز.

منبع 5: جزوه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب زبان و ادبیات فارسی، تالیف نورعلی احمدی فالحی، انتشارات گسترش علوم پایه.

 

 


منابع کارشناسی ارشد ایران شناسی – منابع تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین

منبع 1: کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام، تالیف عباس اقبال آشتیانی، انتشارات صدای معاصر.

منبع 2: کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، تالیف ادوین آردیدوویچ گرانتوفسکی، مترجم کیخسرو کشاورزی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 3: کتاب تاریخ غزنویان (جلد ۱ و ۲)، تالیف کلیفوردادموند بازورث، مترجم حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر.

منبع 4: کتاب زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان، تالیف احسن محمدمناظر، مترجم مسعود رجب نیا، انتشارات علمی فرهنگی.

منبع 5: کتاب آل بویه و اوضاع زمان ایشان با نموداری از زندگی مردم آن عصر، تالیف علی اصغر فقیهی، انتشارات صبا.

منبع 6: کتاب شکل گیری هنر اسلامی، تالیف اولگ گرابار، مترجم مهرداد وحدتی دانشمند، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

منبع 7: کتاب هنر و تمدن اسلامی، تالیف غلامعلی حاتم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: کتاب آشنایی با فلسفه هنر، تالیف کریس هورنر، مترجم شهاب الدین قندهاری، انتشارات سراج.

منبع 9: کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران، تالیف محمدکریم پیرنیا، انتشارات سروش دانش.

منبع 10: کتاب هنر و معماری اسلامی، تالیف شیلا بلر و جاناتان بلوم، مترجم یعقوب آژند، انتشارات سمت.

منبع 11: جزوه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین دانشگاه تهران.

 

 

منابع کارشناسی ارشد ایران شناسی – منابع زبان عربی

منبع 1: کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم.

منبع 2: کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر.

منبع 3: کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر.

منبع 4: کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز.

منبع 5: کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر.

منبع 6: کتاب مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن.

منبع 7: کتاب هزار و صد تست طبقه بندی شده صرف و نحو عربی (مبادی العربیه + جامع الدروس العربیه)، تالیف علی ضیغمی و حبیب کشاورز، انتشارات فقیهی.

منبع 8:  مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صرف و نحو عربی، تالیف حمید عابدی فیروزجایی، انتشارات پردازشگران.

منبع 9: جزوه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 10: جزوه زبان عربی دانشگاه تهران.

 

 


منابع کارشناسی ارشد ایران شناسی – منابع جغرافیای شهری و منطقه ای ایران

منبع 1: کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (جلد ۱ و ۲)، تالیف حسین شکویی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب پویایی نظام شهری، تالیف علی اصغر نظریان، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب جغرافیای شهری ایران، تالیف علی اصغر نظریان، انتشارات پیام نور.

منبع 4: کتاب از شار تا شهر، تالیف سید محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب جغرافیا و شهر نشینی، تالیف یداله فرید، انتشارات دانشگاه تبریز.

منبع 6: کتاب با شهر و منطقه در ایران، تالیف اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

منبع 7: کتاب جغرافیای شهری، تالیف دیوید.اچ کاپلان، جیمز.او ویلر، استیون.آر هالووی، توماس دبلیو هادلر، مترجمان حسین حاتمی نژاد و عبدالمطلب برات نیا، انتشارات سمت.

منبع 8: کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد جغرافیا: جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری (مبانی و ایران)، تالیف مرتضی محمدجانی و بهزاد عمران زاده، انتشارات پردازش.

منبع 9: کتاب مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی؛ جغرافیا، تالیف محمدنقی رهنمایی، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.

منبع 10: جزوه جغرافیای شهری و منطقه ای ایران دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 11: جزوه جغرافیای شهری و منطقه ای ایران دانشگاه تهران.

 

 

منابع کارشناسی ارشد ایران شناسی – منابع تاریخ اسلام

منبع 1: کتاب تاریخ تحلیلی اسلام، تالیف جعفر شهیدی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 2: کتاب تاریخ اسلام، تالیف علی اکبر فیاض، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)، تالیف غلامحسین زرگری نژاد، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب تاریخ نگاری در اسلام، تالیف سید صادق سجادی و هادی عالم زاده، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب تاریخ ایران اسلامی دفتر اول از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی، تالیف رسول جعفریان، انتشارات کانون اندیشه جوان.

منبع 6: کتاب سلسله های اسلامی، تالیف کلیفورد بوسورث، ترجمه فریدون بدره ای، انتشارات باز.

منبع 7: جزوه تاریخ اسلام دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه تاریخ اسلام دانشگاه شهید بهشتی.

 


منابع کارشناسی ارشد ایران شناسی – منابع کتابداری عمومی و اطلاع رسانی

منبع 1: کتاب تاریخ و فلسفه کتابداری، تالیف توکهرجی، آجیت کومار، ترجمه علی مزینان، انتشارات آستان قدس رضوی.

منبع 2: کتاب کتابخانه و کتابداری، تالیف علی مزینانی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب آموزش سواد اطلاعاتی، مفاهیم، روش ها و برنامه ها، تالیف مهری پریرخ، انتشارات کتابدار.

منبع 4: کتاب تاریخ اصول کتابداری، تالیف جیمز تامپسون، ترجمه محمود حقیقی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 5: کتاب درآمدی بر کتابداری، تالیف حسین مختاری معماری، انتشارات قو.

منبع 6: کتاب فنون مدیریت برای کتابداران، تالیف ادوارد جی . اوانز، ترجمه فرشته ناصری، انتشارات نیاد پژوهشهای اسلامی.

منبع 7: کتاب مبانی فلسفه کتابداری آموزشی، تالیف جان. م. کرایست، ترجمه اسدالله آزاد، انتشارات آستان قدس رضوی.

منبع 8: کتاب تاریخ فلسفه کتابداری، تالیف موکهرجی، ترجمه اسدا… آزاد، انتشارات آستان قدس رضوی.

منبع 9: کتاب فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی، تالیف فاطمه رهادوست، انتشارات کتابدار.

منبع 10: کتاب مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطلاع رسانی، تالیف علیرضا بهمن آبادی، انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

منبع 11: کتاب مبانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی، تالیف رابین، ریچارد ای. ترجمه مهدی خادمیان، انتشارات کتابخانه رایانه ای.

منبع 12: کتاب خدمات کتابخانه در نظریه و عمل، تالیف مایکل باکلند، ترجمه مرتضی کوکبی، انتشارات چاپار.

منبع 13: کتاب اصول و روشهای جستجوی پیشرفته، تالیف آر.جی. هارتلی، ترجمه زاهد بیگدلی، انتشارات کتابخانه رایانه ای.

منبع 14: کتاب مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی، تالیف عباس حری، انتشارات دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه های عمومی.

منبع 15: کتاب آشنایی با بانکهای اطلاعاتی، تالیف آتش جعفرنژاد، انتشارات سمت.

منبع 16: کتاب شناختی از دانش شناسی (علوم کتابداری و دانش رسانی)، تالیف هوشنگ ابرامی، انتشارات کتابداری.

منبع 17: جزوه کتابداری عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 18: جزوه کتابداری عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه تهران.

 

 


منابع کارشناسی ارشد ایران شناسی – منابع باستان شناسی ایران

منبع 1: کتاب عصر مفرغ ایران، دکتر حسن طلایی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی، تالیف صادق ملک شهمیرزادی، انتشارات سبحان نور.

منبع 3: کتاب عصر آهن ایران، دکتر حسن طلایی، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب باستان شناسی ایران بین النهرین مصر، تالیف صادق ملک شهمیرزادی، انتشارات میراث فرهنگی.

منبع 5: کتاب باستان شناسی غرب ایران، تالیف فرانک هول، مترجم زهرا باستی، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد، تالیف حسن طلایی، انتشارات سمت.

منبع 7: کتاب منشاء نهادهای حکومتی در پیش از تاریخ فارس، تالیف عباس علیزاده، مترجم کوروش روستایی، انتشارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

منبع 8: کتاب باستان شناسی دشت قزوین از هزاره ششم تا هزاره اول قبل از میلاد، تالیف حسن فاضلی نشلی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 9: کتاب ایران از آغاز تا اسلام،تالیف رومن گیرشمن، مترجم محمد معین، انتشارات معین.

منبع 10: کتاب شهر سوخته، تالیف دکتر سید منصور سیدسجادی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

منبع 11: کتاب تاریخ ایران باستان، تالیف میخائیل میخاییلوویچ دیاکونوف، مترجم روحی ارباب، انتشارات علمی و فرهنگی.

منبع 12: کتاب تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان پژوهش دانشگاه کمبریج (جلد سوم)، تالیف فرای و دیوید لانگ و بیکران، مترجم حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر.

منبع 13: کتاب ایران در زمان ساسانیان، تالیف آرتور کریستن سن، مترجم رشید یاسمی، انتشارات صدای معاصر.

منبع 14: کتاب ایران از آغاز تا اسلام، تالیف رومن گیرشمن، مترجم محمد معین، انتشارات معین.

منبع 15: کتاب جدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان، تالیف جرجینا هرمان، مترجم مهرداد وحدتی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 16: کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، تالیف نیناویکتوروونا پیگولوسکایا، مترجم عنایت الله رضا، انتشارات علمی و فرهنگی.

منبع 17: کتاب باستان شناسی ایران بین النهرین مصر، تالیف صادق ملک شهمیرزادی، انتشارات میراث فرهنگی.

منبع 18: کتاب ایران باستان (از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد)، تالیف یوزف ویسهوفر، مترجم مرتضی ثاقب فر، انتشارات ققنوس.

منبع 19: کتاب میراث ایران، تالیف آرتور آربری، مترجم احمد بیرشک و بهاء الدین پازارگاد، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

منبع 20: کتاب باستان شناسی ایران باستان، تالیف لویی وندن برگ، مترجم عیسی بهنام، انتشارات دانشگاه تهران

منبع 21: کتاب تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان شناسی، تالیف ارنست هرتسفلد، مترجم غلامعلی حکمت، انتشارات انجمن آثار ملی.

منبع 22: کتاب معماری اسلامی ایران در دوره سلجوقیان، تالیف غلامعلی حاتم، انتشارات جهاددانشگاهی.

منبع 23: کتاب دیباچه ای بر هنر ایرانی اسلامی، تالیف مهناز شایسته فر، انتشارات موسسه مطالعات هنر اسلامی.

منبع 24: کتاب راهنمای صنایع اسلامی، تالیف موریس اسون دیماند، مترجم عبدالله فریار، انتشارات علمی و فرهنگی.

منبع 25: کتاب سفالگری اسلامی، تالیف فائق توحیدی، انتشارات سمت.

منبع 26: کتاب سکه های ایران، تالیف سرفراز و آور زمانی، انتشارات سمت.

منبع 27: کتاب خلاصه تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، تالیف ذبیح الله صفا، انتشارات امیر کبیر.

منبع 28: کتاب تهران در گذشته و حال، تالیف حسین کریمان، انتشارات دانشگاه ملی.

منبع 29: کتاب معماری ایران، دوره اسلامی کیانی، محمد یوسف، انتشارات جهاددانشگاهی.

منبع 30: کتاب مسجد جامع اصفهان، تالیف اوجینیو گالدیری، ترجمه عبدالله جبل عاملی، انتشارات سازمان میراث فرهنگی.

منبع 31: کتاب هنر ایران، تالیف آندره گدار، ترجمه بهروز حبیبی، انتشارات دانشگاه ملی.

منبع 32: کتاب تاریخ هنر ایران و جهان، فرهاد گشایش، انتشارات عفاف.

منبع 33: جزوه باستان شناسی ایران دانشگاه تهران.

منبع 34: کتاب معماری ایران دوره اسلامی، تالیف محمدیوسف کیانی، انتشارات سمت.


تاریخ : 1398-03-21