منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری اکوهیدرولوژی (بیابان زدایی) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری اکوهیدرولوژی (بیابان زدایی)

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته اکوهیدرولوژی (بیابان زدایی)

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته اکوهیدرولوژی

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

6

5

4

3

2

1

2

2

3

3

2

2

1

-

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- ژئومورفولوژی

3- اکولوژی

4- هیدرولوژی

5- مرتع داری

 

6- هوا و اقلیم شناسی

اکوهیدرولوژی

---------------

گرایش های رشته اکوهیدرولوژی: اکوهیدرولوژی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.


منابع کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی – منابع زبان تخصصی اکوهیدرولوژی

منبع 1: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری و مرتعداری) (English for the students of natural resources engineering)، مولفان مسعود بهره مند، رمضان طهماسبی و علی اکبر دماوندی، انتشارات سمت.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی ، بیابان زدایی و آبخیزداری (English for the Students of Natural Resources Engineering ، Combating Desertification and Watershed Management)، تالیف محمود بهره مند، رمضان طهماسبی و علی اکبر دماوندی، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه های علمی) مرتع و آبخیزداری، مولف حسن احمدی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (English for the students of agriculture) (جلد ۱ و ۲)، مولفان بهروز عزبدفتری، ابراهیم جدیری سلیمی، مسعود رحیم پور، زاریک ملکونیان، م. رحیم پور و ج. یغمایی، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی (۱ و ۲)، مولف فرهاد توحیدی، انتشارات واژه.

منبع 6: کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی (۱ و ۲)، مولفان حسن کرکی و مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.

منبع 7: جزوه زبان تخصصی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه زبان تخصصی اکوهیدرولوژی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
منابع کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی – منابع ژئومورفولوژی

منبع 1: کتاب ژئومورفولوژی ایران، مولف ابراهیم مقیمی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب ژئومورفولوژی کاربردی: بیابان – فرسایش بادی، مولف حسن احمدی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب ژئومورفولوژی، مولف ریچارد چورلی، مترجمان احمد معتمد و ابراهیم مقیمی، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب ژئومورفولوژی (زمین شناسی)، مولفان استانلی آلفرد شوم، جی چورلی و دیوید سودن، مترجم شاپور گودرزی نژاد، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب ژئومورفولوژی (ساختمانی، دینامیک، اقلیمی)، مولف فرج الله محمودی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 6: کتاب مبانی ژئومورفولوژی، مولف ماکس درئو، مترجم مقصود خیام، انتشارات مبنا.

منبع 7: کتاب ژئومورفولوژی ایران، مولف جمشید جداری عیوضی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: کتاب ژئومورفولوژی ایران، مولف محمود علایی طالقانی، انتشارات قومس.

منبع 9: کتاب آبخیزداری (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی) ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری، مولفان مریم صیاف، امیدرضا بارانی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 10: جزوه ژئومورفولوژی دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
منابع کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی – منابع هیدرولوژی

منبع 1: کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی، مولف امین علیزاده، انتشارات آستان قدس.

منبع 2: کتاب کتاب هیدرولوژی کاربردی ۱ و ۲ ، مولف محمد مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب هیدرولوژی کاربردی، مولفان ون ته چاو، دیوید آر، لاری دبلیو میز و مید منت، مترجم فائزه فروزنده، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 4: کتاب هیدرولوژی آبهای سطحی، تالیف محمودرضا بهبهانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب هیدرولوژی پیشرفته، مولفان شهاب عراقی نژاد و محمد کارآموز، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).

منبع 6: کتاب هیدرولوژی کاربردی: آموزش نکات و مطالب مهم در قالب سوالات با پاسخنامه تشریحی به انضمام مجموعه ی سوالات کنکور سراسری ویژه دانشجویان ارشد و دکتری، مولف ریحانه مسعودی و قاسم مرتضایی فریزهندی، انتشارات جهاد دانشگاهی.

منبع 7: کتاب آبخیزداری (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی) ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری، مولفان مریم صیاف، امیدرضا بارانی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 8: جزوه هیدرولوژی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 9: جزوه هیدرولوژی مهندسی دانشگاه تهران.منابع کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی -منابع مرتعداری

منبع 1: کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه، مولف حسین ارزانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب مرتع و مرتعداری، مولف محمدرضا مقدم، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب مرتعداری در ایران، مولف منصور صداقی، انتشارات آستان قدس رضوی.

منبع 4: کتاب کیفیت علوفه، مولف حسین ارزانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب مقدمه ای بر مرتع و مرتع داری، مولف محمد جعفر بحرانی، انتشارات آییژ.

منبع 6: کتاب مرتع داری، مولف هادی کریمی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 7: کتاب مراتع (مسائل و راه حل های آن در ایران)، مولف پرویز کردوانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 8: کتاب پایش برای اکولوژی و حفاظت، مولفان فرانک باری گلداسمیت، مترجمان حسین ارزانی و احسان شهریاری، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 9: کتاب اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی، مولف باباخانلو، انتشارات کمیته مشترک دفتر فنی وسازمان ترویج کشاورزی.

منبع 10: کتاب فلور ایران (جلد ۱ و ۲)، تالیف احمد پارسا، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 11: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مرتعداری، مولفان محمدرضا صادقی منش و مهدی معمری، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 12: کتاب آبخیزداری (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی) ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری، مولفان مریم صیاف، امیدرضا بارانی، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 13: جزوه مرتعداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 14: جزوه مرتع داری دکتر حسین ارزانی، دانشگاه تهران.منابع کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی – منابع هوا و اقلیم شناسی

منبع 1: کتاب هوا و اقلیم شناسی در کشاورزی، تالیف محمد موسوی بایگی، انتشارات دانشگاه فردوسی (مشهد).

منبع 2: کتاب هوا و اقلیم شناسی، مولف اقبال وحدانی، انتشارات آییژ.

منبع 3: کتاب هوا و اقلیم شناسی، مولفان امین علیزاده، غلامعلی کمالی، فرهاد موسوی و محمد موسوی بایگی، انتشارات دانشگاه فردوسی (مشهد).

منبع 4: کتاب هواشناسی، تالیف رولندبی استول، مترجمان سیدابوالفضل مسعودیان و بختیار محمدی، دانشگاه اصفهان.

منبع 5: کتاب هواشناسی عمومی، تالیف هوشنگ قائمی، انتشارات سمت.

منبع 6: کتاب هواشناسی، تالیف علیرضا غفاری، تالیف دیباگران تهران.

منبع 7: کتاب گنجینه ی طلایی هوا و اقلیم شناسی، مولف مصطفی ابراهیمی، انتشارات پیام دانشگاهی.

منبع 8: کتاب راهنما و بانک سوالات امتحانی هوا و اقلیم شناسی، مولفان مهدی قنواتی و ثریا کرمی، انتشارات خردمندان.

منبع 9: جزوه هوا و اقلیم شناسی دانشگاه تهران.

منبع 10: جزوه هواواقلیم شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

منبع 11: جزوه هوا و اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
منابع کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی -منابع اکولوژی

منبع 1: کتاب اکولوژی، تالیف مایکل اسکات، مترجم معصومه عمید، انتشارات عطاپور.

منبع 2: کتاب اکولوژی عمومی، تالیف محمدرضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب اکولوژی، تالیف جهانفر دانشیان، انتشارات دیباگران تهران.

منبع 4: کتاب اکولوژی (عمومی و حیات وحش)، تالیف غلامرضا نادری، انتشارات خانیران.

منبع 5: کتاب مبانی اکولوژی کشاورزی، تالیف عوض کوچکی و حمید خیابانی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 6: کتاب اکولوژی عمومی، تالیف علی اصغر نیشابوری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 7: کتاب اکولوژی عمومی، تالیف رضا قربانی و محمدتقی آل ابراهیم، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).

منبع 8:جزوه اکولوژی دانشگاه تبریز.

منبع 9: جزوه اکولوژی عمومی دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-02-25