منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری اطلاعات استراتژیک به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری اطلاعات استراتژیک

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته اطلاعات استراتژیک

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته اطلاعات استراتژیک

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

5

4

3

2

1

1

1

2

2

2

1

-

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار

3- اطلاعات

4- مبانی علم سیاست

5- اصول روابط بین الملل

اطلاعات استراتژیک

---------------

گرایش های رشته اطلاعات استراتژیک: اطلاعات استراتژیک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 


منابع کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک – منابع زبان تخصصی اطلاعات استراتژیک

منبع 1: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی، تالیف هرمز داورپناه، انتشارات سمت.

 

منابع کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک – منابع جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار

منبع 1: کتاب مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران، تالیف سیدیحیی صفوی، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

منبع 2: کتاب جغرافیای نظامی ایران، تالیف سیدیحیی صفوی، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

منبع 3: کتاب جغرافیای نظامی کشورهای همجوار، تالیف رضا تاجفر، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع).

 


منابع کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک – منابع اطلاعات

منبع 1: کتاب مبانی امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (با رویکرد نظامی)، تالیف محمد احمدی، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع).

منبع 2: کتاب امنیت اطلاعات، تالیف محمدتقی روغنی، انتشارات ناقوس.

منبع 3: کتاب حفاظت اطلاعات، تالیف حسین مولایی، انتشارات پایگاه فرهنگ.

منبع 4: کتاب نظام های اطلاعات استراتژیک، تالیف حسین احمدی، انتشارات صبح صادق.

منبع 5: کتاب مدیریت حفاظت و امنیت اطلاعات، تالیف محمدحسین عابدی، انتشارات انستیتو ایز ایران.

 


منابع کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک – منابع علم سیاست

منبع 1: کتاب آموزش دانش سیاسی، مبانی علم سیاست نظری، تالیف حسین بشیریه، انتشارات نگاه معاصر.

منبع 2: کتاب بنیادهای علم سیاست، تالیف عبدالرحمان عالم، انتشارات نی.

منبع 3: کتاب هزار نکته، هزار سوال: مبانی علم سیاست، تالیف سید داود آقایی، انتشارات سرای عدالت.

منبع 4: کتاب سیاست شناسی: مبانی علم سیاست، تالیف عبدالعلی قوام، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب سیاست و حکومت جدید، تالیف آلن بال، گای پیترز، مترجم عبدالرحمن عالم، انتشارات قومس.

منبع 6: کتاب مبانی علم سیاست، تالیف عبدالحمید ابوالحمد، انتشارات طوس.

منبع 7: کتاب اصول علم سیاست، تالیف موریس دوورژه، ترجمه سید ابوالفضل قاضی، انتشارات میزان.

منبع 8: کتاب سیاست به مثابه علم، تالیف صلاحی، انتشارات سمت.

منبع 9: کتاب مقدمه نظریه سیاسی، تالیف عبدالرحمان عالم، انتشارات قومس.

منبع 10: جزوه مبانی علم سیاست دانشگاه تهران.

منبع 11: جزوه مبانی علم سیاست دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 12: جزوه مبانی علم سیاست دانشگاه علامه طباطبائی.

 


منابع کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک – منابع اصول روابط بین الملل

منبع 1: کتاب اصول روابط بین الملل، تالیف سید حسین سیف زاده، انتشارات میزان.

منبع 2: کتاب اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تالیف سید عبدالعلی قوام، انتشارات سمت.

منبع 3: کتاب روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها، تالیف سیدعبدالعلی قوام، انتشارات سمت.

منبع 4: کتاب اصول روابط بین الملل، تالیف فرهاد قاسمی، انتشارات میزان.

منبع 5: کتاب ماهیت سیاست گذاری خارجی، تالیف حسین سیف زاده، انتشارات قومس.

منبع 6: کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل، تالیف احمد نقیب زاده، انتشارات قومس.

منبع 7: جزوه اصول روابط بین الملل دانشگاه تهران.

منبع 8: جزوه اصول روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی.

منبع 9: جزوه اصول روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی.


تاریخ : 1398-03-26