مقالات / مدیریت فرهنگی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مدیریت فرهنگی

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله مدیریت فرهنگی - تاویلی دیگر از حکایت شیخ صنعان
دکتر سید مهدی زرقانی
رایگان
0
395KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - توسعه فرهنگی
خانم علویان
رایگان
0
506KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - جزوه آمار - آقای دکتر بخشی
تهیه و تنظیم آقایان غنچه و رحمانیان
رایگان
0
2.05MB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - جزوه تغییرات اجتماعی - استاد برات نژاد (بخش اول)
تهیه و تنظیم: آقایان علیزاده و غنچه
رایگان
0
229KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - جزوه تغییرات اجتماعی - استاد برات نژاد (بخش دوم)
گرد آورنده: آقای فرهاد حیدری
رایگان
0
588KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - جزوه تمثیل شناسی و اسطوره - دکتر ساکت
تهیه و تنظیم آقای رحمانیان و آقای غنچه
رایگان
0
420KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - جزوه حقوق فرهنگی - دکتری عظیمی
تهیه و تنظیم آقایان غنچه و رحمانیان
رایگان
0
443KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - جزوه رسانه شناسی - سرکار خانم احمدی
تهیه و تنظیم آقای غنچه
رایگان
0
407KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - جزوه روش تحقیق
گردآورنده آقای پور موسوی
رایگان
0
1.83MB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - جزوه فرهنگ و اقتصاد
استاد برات نژاد
رایگان
0
1.77MB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - جزوه نظریه های فرهنگی - استاد برات نژاد (بخش اول)
تهیه و تنظیم: آقایان علیزاده و غنچه
رایگان
0
264KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - جزوه نظریه های فرهنگی - استاد برات نژاد (بخش دوم)
گرد آورنده: آقای فرهاد حیدری
رایگان
0
632KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - جهانی شدن و فرهنگ - استاد شریعتی
سرکار خانم فاطمی
رایگان
0
453KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - درآمدی به جامعه شناسی
بروس کوئن - ترجمه محسن ثلاثی
رایگان
0
387KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - دیپلماسی عمومی
حسن قشقاوی ص 15 تا 68
رایگان
0
994KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - دیپلماسی عمومی
ترجمه و 3 مقاله خبرگزاریها
رایگان
0
387KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - دیپلماسی عمومی چین
حسن قشقاوی
رایگان
0
4.66MB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - دیپلماسی عمومی فرانسه
حسن قشقاوی
رایگان
0
5.17MB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - دیپلماسی عمومی هند
حسن قشقاوی
رایگان
0
2.16MB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - فعالیت های فرهنگی - دکتری عظیمی
تهیه و تنظیم آقایان غنچه و رحمانیان
رایگان
0
828KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - مدیریت گردشگری - استاد عظیمی
آقای فرهاد حیدری
رایگان
0
541KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - منطق الطیر - حکایت شیخ صنعان
شیخ فرید الدین عطار ( دکتر سلمان ساکت )
رایگان
0
228KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - نظریه های جامعه شناسی
دکتری شریعتی
رایگان
0
462KB / PDF
دریافت فایل
مقاله مدیریت فرهنگی - نظریه های جامعه شناسی - دکتر شریعتی
گرد آورنده آقای حیدری
رایگان
0
131KB / WORD
دریافت فایل