مقالات / علوم تربیتی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

علوم تربیتی

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله علوم تربیتی - آموزش و توزیع درآمدها
مصطفی عمادزاده
رایگان
25
612KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله علوم تربیتی - ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی
گلرخ شلویری، مهرناز شهرآرای
رایگان
22
561KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله علوم تربیتی - ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی
اکبر سلیمان نژاد، مهرناز شهرآرای
رایگان
24
675KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله علوم تربیتی - استناد در آثار علمی: چاله ها و چالش ها
عباس حری، اعظم شاهبداغی
رایگان
32
803KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله علوم تربیتی - اضطراب ریاضی
سیدحسن علم الهدایی
رایگان
22
565KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله علوم تربیتی - بررسی رابطه رشد اجتماعی و رشد زبانی دختران دانش آموز پایه اول
مهناز اخوان تفتی، سیده فاطمه موسوی
رایگان
11
145KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله علوم تربیتی - بررسی روند برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور
حمیدرضا رشیدی، سید ابراهیم میرشاه جعفری، مصطفی شریف خلیفه سلطانی
رایگان
22
582KB / PDF
---
دریافت فایل
مقاله علوم تربیتی - بررسی عوامل آسیب زا در مدارس شهر تهران
زهرا بازرگان، محمدعلی گودرزی
رایگان
26
671KB / PDF
---
دریافت فایل