جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مددکاری اجتماعی کتاب هدیه دهید

مددکاری اجتماعی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مددکاری اجتماعی (مبانی مددکاری، مددکاری فردی، گروهی و جامعه ای)، روانشناسی عمومی (روانشناسی مرضی و روانشناسی شخصیت)، مبانی و نظریه های جامعه شناسی، مبانی توانبخشی(جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).