جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز ترجمه (زبان انگلیسی) - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز ترجمه (زبان انگلیسی) - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته ترجمه (زبان انگلیسی) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش ترجمه می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مترجمی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان شناسی همگانی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته ترجمه (زبان انگلیسی) زبان انگلیسی - ترجمه را دارند.


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سی و چهارم ( بیشتر ... )