جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / بهداشت و ایمنی مواد غذایی کتاب هدیه دهید

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: میکروب شناسی موادغذایی (2)، اصول نگهداری موادغذایی (2)، شیمی موادغذایی (2)، کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و چهل و یکم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – ملاک احتياج معلول به علت بنا بر اصالت وجود کدام است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) امکان فقري    
2) امکان ذاتي
3) حدوث دهري
4) حدوث زماني
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – علم در فلسفه ي مشّاء چه نوع عرَضي است؟   1)
... بیشتر