جزوه دانشگاهی / عمومی - کلیه رشته ها (انسانی، فنی، علوم پایه و ...) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

عمومی - کلیه رشته ها (انسانی، فنی، علوم پایه و ...)

جزوات دانشگاهی عمومی شامل دروس مشترک کلیه رشته ها و گرایش ها می باشند. این جزوه ها درس های آمار و احتمال مهندسی، ریاضی عمومی، ریاضی مهندسی، فیزیک هالیدی، اندیشه اسلامی، انقلاب اسلامی و غیره را که بین چند رشته مشترک می باشند، شامل می شوند. جزوات این رشته توسط اساتید دانشگاه های معتبر بر اساس کتب و منابع دانشگاهی گردآوری و تالیف شده اند. تعداد صفحات هریک از این جزوه ها در جدول زیر ذکر شده است.
همچنین می توانید نمونه سوالات، منابع، پاسخنامه ها و سایر خدمات مربوط به دروس عمومی را از بخش های دکتری و کارشناسی ارشد به صورت رایگان دریافت نمایید.
نام جزوه
تصویر
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
نویسنده
دانشگاه
دریافت
جزوه دانشگاهی - آمار و احتمال مهندسی
---
1395
90,000 ريال
4.94MB / PDF
174
علم و صنعت ایران
جزوه دانشگاهی - آمار و احتمال مهندسی
---
تابستان 1395
160,000 ريال
8.57MB / PDF
488
دکتر محمد مهدی نایبی
صنعتی شریف
جزوه دانشگاهی - اندیشه اسلامی
---
1394
50,000 ريال
2.24MB / PDF
64
پیام نور
جزوه دانشگاهی - انقلاب اسلامی ایران
---
1392
30,000 ريال
1.78MB / PDF
48
احمدرضا شاه علی
آزاد اسلامی تهران جنوب
جزوه دانشگاهی - خلاصه فیزیک هالیدی
---
1395
50,000 ريال
1.43MB / PDF
61
دکتر محمدی
تهران
جزوه دانشگاهی - ریاضی مهندسی
---
1395
90,000 ريال
5.14MB / PDF
180
فردوسی مشهد
جزوه دانشگاهی - ریاضی مهندسی
---
1394
50,000 ريال
1.63MB / PDF
50
آزاد اسلامی تهران
جزوه دانشگاهی - ریاضی مهندسی
 ریاضی مهندسی
1399
120,000 ريال
19.7MB / PDF
246
دکتر حسن رضاپور
دانشگاه قم
جزوه دانشگاهی - معادلات دیفرانسیل
 معادلات دیفرانسیل
1399
90,000 ريال
15.2MB / PDF
197
استاد وحید انصاری
برگرفته از منابع، کتب و جزوات اساتید
جزوه دانشگاهی - معارف اسلامی
---
1395
50,000 ريال
1.74MB / PDF
64
محمدرضا ذاکر عباسعلی
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - نکته های ریاضی عمومی
---
1395
70,000 ريال
2.33MB / PDF
116
برگرفته از منابع و کتب