جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / جزوه دانشگاهی کتاب هدیه دهید

جزوه دانشگاهی

بخش خدمات دانشگاهی شامل چهار بخش عمده جزوه دانشگاهی، پرسشنامه های دانشگاهی، پاورپوینت های دانشگاهی و مقالات دانشگاه می باشد.
برای دریافت سوالات، جزوات، منابع و سایر خدمات مرتبط با مقاطع دکتری و ارشد به هر یک از مقاطع مرتبط مراجعه فرمایید.

جزوه دانشگاهی آگروتکنولوژی (زراعت) - (فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی گیاهان زراعی) تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته آگروتکنولوژی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های آگروتکنولوژی امکان شرکت در ...

جزوه دانشگاهی آمار و بیم سنجی تعداد جزوه دانشگاهی : 2

رشته های آمار و بیم سنجی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های آمار و بیم سنجی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های آمار امکان ...

جزوه دانشگاهی آموزش پزشکی تعداد جزوه دانشگاهی : 3

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: اصول برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی (1)، طراحی آموزشی در علوم پزشکی (2)، نظریه های یادگیری و روش های تدریس (2)، ارزیابی ...

جزوه دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی تعداد جزوه دانشگاهی : 4

رشته آموزش زبان انگلیسی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش آموزش زبان انگلیسی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، ...

جزوه دانشگاهی اپیدمیولوژی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: اصول و روش های اپیدمیولوژی (7)، آمار زیستی (3)، اپیدمیولوژی بیماری های شایع در کشور (3)، نظام سلامت و برنامه های جاری آن ...

جزوه دانشگاهی اخلاق پزشکی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: مبانی فلسفه (2)، انسان شناسی (1)، مبانی اخلاق پزشکی (4)، مبانی فقه و حقوق پزشکی (2)، روش تحقیق در علوم پزشکی (1) (جزوه ...

جزوه دانشگاهی برنامه ریزی درسی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته برنامه ریزی درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش برنامه ریزی درسی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم تربیتی وروانشناسی امکان شرکت در ...

جزوه دانشگاهی بیوشیمی بالینی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: بیوشیمی عمومی (ساختمانی) (4)، فیزیولوژی عمومی (2)، متابولیسم و اختلالات آن (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

جزوه دانشگاهی پژوهش هنر - هنرهای اسلامی - تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی تعداد جزوه دانشگاهی : 3

رشته پژوهش هنر - هنرهای اسلامی - تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های پژوهش هنر - هنرهای اسلامی - تاریخ تطبیقی و تحلیلی ...

جزوه دانشگاهی تاریخ - تاریخ اسلام (تاریخ تشیع اثنی عشری - فرقه های تشیع) تعداد جزوه دانشگاهی : 3

رشته تاریخ - تاریخ اسلام (تاریخ تشیع اثنی عشری - فرقه های تشیع) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش تاریخ اسلام می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در ...

جزوه دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام (تاریخ انقلاب اسلامی - تاریخ محلی - تاریخ علم دوره اسلامی - ایران شناسی) تعداد جزوه دانشگاهی : 2

رشته تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام (تاریخ انقلاب اسلامی - تاریخ محلی - تاریخ علم دوره اسلامی - ایران شناسی) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش تاریخ ایران ...

جزوه دانشگاهی حسابداری تعداد جزوه دانشگاهی : 5

رشته حسابداری دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش حسابداری می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های حسابداری، مدیریت مالی و علوم مالی، مدیریت، اقتصاد امکان شرکت ...

جزوه دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی تعداد جزوه دانشگاهی : 3

رشته حقوق جزا و جرم شناسی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش جزا و جرم شناسی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های حقوق، فقه و ...

جزوه دانشگاهی حقوق خصوصی تعداد جزوه دانشگاهی : 3

رشته حقوق خصوصی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش حقوق خصوصی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی امکان شرکت ...

جزوه دانشگاهی حقوق عمومی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته حقوق عمومی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش حقوق عمومی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی امکان شرکت ...

جزوه دانشگاهی خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون (هماتولوژی) تعداد جزوه دانشگاهی : 1

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: خون شناسی (3/5)، علوم انتقال خون (3/5)، ایمنی شناسی پزشکی (1/5)، بیولوژی سلولی و مولکولی (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

جزوه دانشگاهی روانشناسی بالینی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: آمار و روش تحقیق (1)، آزمون های روانی (2)، بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار (1)، روانشناسی رشد (1)، نظریه های شخصیت و روان ...

جزوه دانشگاهی روانشناسی تربیتی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته روانشناسی تربیتی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش روانشناسی تربیتی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم تربیتی، روان شناسی، آموزش ریاضی، آموزش فیزیک، ...

جزوه دانشگاهی ریاضی محض تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته ریاضی محض دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های جبر، آنالیز، هندسه (توپولوژی) می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ریاضی امکان شرکت در آزمون ...

جزوه دانشگاهی زبان شناسی - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته زبان شناسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش زبان شناسی - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان می باشد. تمامی فارغ التحصیلان ...

جزوه دانشگاهی سلامت در بلایا و فوریت ها تعداد جزوه دانشگاهی : 1

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: اصول و مبانی بلایا و فوریت ها (2)، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بلایا و فوریت ها (2)، بهداشت و درمان در بلایا و ...

جزوه دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته شیمی - شیمی فیزیک دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش شیمی فیزیک می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های شیمی امکان شرکت در آزمون دکتری ...

جزوه دانشگاهی علوم اقتصادی (اقتصاد) تعداد جزوه دانشگاهی : 13

رشته علوم اقتصادی (اقتصاد) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های اقتصاد بیمه، اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد بخش عمومی، توسعه اقتصادی، اقتصاد بین الملل، اقتصاد مالی، اقتصاد ...

جزوه دانشگاهی علوم تشریحی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: تشریح (کالبد شناسی) (5)، بافت شناسی (3)، جنین شناسی (3)، تکنیک های میکروآناتومی (2)، بیولوژی سلولی و مولکولی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

جزوه دانشگاهی علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل (مسائل اقتصادی، جنگل اجتماعی و جنگلداری) تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته علوم و مهندسی جنگل دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش مدیریت جنگل می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم و مهندسی جنگل امکان شرکت ...

جزوه دانشگاهی عمومی - کلیه رشته ها (انسانی، فنی، علوم پایه و ...) تعداد جزوه دانشگاهی : 16

جزوات دانشگاهی عمومی شامل دروس مشترک کلیه رشته ها و گرایش ها می باشند. این جزوه ها درس های آمار و احتمال مهندسی، ریاضی عمومی، ریاضی مهندسی، فیزیک هالیدی، اندیشه ...

جزوه دانشگاهی فارماکولوژی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: فارماکولوژی (5)، فیزیولوژی (2)، بیوشیمی پزشکی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

جزوه دانشگاهی کارآفرینی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته کارآفرینی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش کارآفرینی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های کارآفرینی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته کارآفرینی را دارند. ...

جزوه دانشگاهی مالی (کلیه گرایش ها) تعداد جزوه دانشگاهی : 8

رشته مالی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های مهندسی مالی، بانکداری، مالی بین الملل، بیمه، حقوق مالی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مالی ...

جزوه دانشگاهی مجموعه الهیات و معارف اسلامی تعداد جزوه دانشگاهی : 2

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه الهیات شامل گرایش های علوم قرآنی، فقه و حقوق، فلسفه و کلام و ادیان می باشند. این گرایش های شامل زیر مجموعه های زیر هستند: رشته ...

جزوه دانشگاهی مجموعه حسابداری تعداد جزوه دانشگاهی : 11

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه حسابداری شامل گرایش های حسابداری، حسابرسی و حسابداری مدیریت می باشند. این جزوه ها درس های آشنایی با بورس اوراق بهادار، اصول تنظیم و کنترل بودجه، ...

جزوه دانشگاهی مجموعه حقوق تعداد جزوه دانشگاهی : 4

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه حقوق شامل گرایش های حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق مالکیت فردی، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، ...

جزوه دانشگاهی مجموعه داروسازی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه داروسازی شامل گرایش های فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، سم شناسی، داروسازی بالینی، کنترل دارو، بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، داروسازی هسته ای، نانوفناوری ...

جزوه دانشگاهی مجموعه روانشناسی تعداد جزوه دانشگاهی : 3

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه روانشناسی شامل گرایش های روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی (خانواده)، سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی (روانشناسی ...

جزوه دانشگاهی مجموعه ریاضی تعداد جزوه دانشگاهی : 5

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه ریاضی شامل گرایش های ریاضی محض (جبر، آنالیز و هندسه توپولوژی)، ریاضی کاربردی (آنالیز عددی، بهینه سازی، رمز و کد، ریاضی مالی و معادلات دیفرانسیل و ...

جزوه دانشگاهی مجموعه زبان و ادبیات فارسی تعداد جزوه دانشگاهی : 2

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه زبان و ادبیات فارسی شامل جزوه های دروس مربوط به ادبیات فارسی می باشند. جزوات این گروه، درس هایی چون فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای ...

جزوه دانشگاهی مجموعه زیست شناسی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه زیست شناسی شامل گرایش های زیست شناسی سلولی مولکولی (علوم سلولی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی و بیوفیزیک)، زیست فناوری (میکروبی، مولکولی، دریا و صنعت و محیط ...

جزوه دانشگاهی مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی تعداد جزوه دانشگاهی : 3

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه ژئوفیزیک شامل گرایش های ژئوفیزیک (لرزه شناسی، زلزله شناسی، ژئومغناطیس، گرانی سنجی و ژئوالکتریک) و هواشناسی می باشند. این جزوه ها درس های ژئوفیزیک اکتشافی در ...

جزوه دانشگاهی مجموعه شیمی تعداد جزوه دانشگاهی : 2

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه شیمی شامل گرایش های شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی کاربردی، فیتوشیمی، نانوشیمی، آموزش شیمی، پیشرانه، شیمی پلیمر، شیمی دارویی، شیمی کاتالیست، شیمی ...

جزوه دانشگاهی مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی) تعداد جزوه دانشگاهی : 3

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی شامل گرایش های علم اطلاعات و دانش شناسی (مدیریت اطلاعات، مدیریت کتابخانه های دانشگاهی، مطالعات کتابخانه های عمومی و مدیریت کتابخانه ...

جزوه دانشگاهی مجموعه علوم اقتصادی تعداد جزوه دانشگاهی : 3

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه علوم اقتصادی شامل گرایش های توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، اقتصاد انرژی، بانکداری اسلامی، اقتصاد و تجارت الکترونیک و اقتصاد اسلامی ...

جزوه دانشگاهی مجموعه علوم پزشکی تعداد جزوه دانشگاهی : 6

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه علوم پزشکی شامل گرایش های آمار زیستی، اپیدمیولوژی، اقتصاد سلامت، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، آموزش پزشکی، انگل شناسی پزشکی، انفورماتیک پزشکی، اخلاق پزشکی، ارگونومی، اعضای ...

جزوه دانشگاهی مجموعه فیزیک تعداد جزوه دانشگاهی : 2

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه فیزیک شامل گرایش های فیزیک (حالت جامد، اتمی و مولکولی، هسته ای، ذرات بنیادی و نظریه میدان ها، فیزیک نجومی، فیزیک بنیادی، اتمسفر، لایه های نازک، ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مدیریت تعداد جزوه دانشگاهی : 5

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مدیریت شامل گرایش های مدیریت بازرگانی (بازاریابی، بازرگانی بین المللی، تجارت الکترونیکی، مدیریت استراتژیک، بازرگانی داخلی و کارآفرینی)، مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی، طراحی سازمان های ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی برق تعداد جزوه دانشگاهی : 19

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی برق شامل گرایش های مهندسی برق (مدارهای مجتمع الکترونیک، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، سیستم های الکترونیک دیجیتال، سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشین ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی بیوتکنولوژی تعداد جزوه دانشگاهی : 1

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی بیوتکنولوژی به همراه گرایش های طراحی فرآیندهای صنعت نفت، صنایع غذایی، پلیمر، صنایع گاز، ترموسینتیک و کاتالیست و پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی، مدل ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی پلیمر تعداد جزوه دانشگاهی : 1

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی پلیمر شامل گرایش های مهندسی پلیمر (فرآورش، نانوفرآوری، پلیمریزاسیون، کامپوزیت و علوم پایه) و مهندسی پلیمر - صنایع رنگ (رنگ و چاپ) می باشند. این ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی رباتیک تعداد جزوه دانشگاهی : 7

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی رباتیک شامل گرایش های مهندسی رباتیک و هوش ماشین و رباتیک می باشند. این جزوه ها درس های آشنایی با علم رباتیک، آموزش پردازش تصویر ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی سیستم های اطلاعاتی و تجارت الکترونیک تعداد جزوه دانشگاهی : 2

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی سیستم های اطلاعاتی به همراه گرایش های مدیریت سیستم های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات، تجارت الکترونیکی، شبکه های کامپیوتری و سیستم های چند رسانه ای زیرمجموعه ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی شیمی تعداد جزوه دانشگاهی : 5

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی شیمی شامل گرایش های مهندسی شیمی (ترموسینتیک و کاتالیست، فرآیندهای جداسازی، طراحی فرآیند، مدل سازی؛ شبیه سازی و کنترل، محیط زیست، فرآوری و انتقال گاز، ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی صنایع تعداد جزوه دانشگاهی : 7

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی صنایع شامل گرایش های بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، سیستم های مالی، لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت پروژه، سیستم ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی عمران تعداد جزوه دانشگاهی : 14

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی عمران شامل گرایش های مهندسی عمران (سازه، زلزله، ژئوتکنیک، راه و ترابری، مدیریت منابع آب، آب و سازه های هیدرولیکی، سواحل؛ بنادر و سازه های ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تعداد جزوه دانشگاهی : 34

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی کامپیوتر شامل گرایش های معماری سیستم های کامپیوتری، هوش مصنوعی و رباتیکز، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، الگوریتم ها و محاسبات؛ و رشته ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تعداد جزوه دانشگاهی : 10

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شامل گرایش های مجموعه مرتع و آبخیزداری، علوم و مهندسی آب، مجموعه زراعت و اصلاح نباتات، اقتصاد کشاورزی، علوم و مهندسی ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی معدن تعداد جزوه دانشگاهی : 1

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی معدن شامل گرایش های فرآوری مواد معدنی، مکانیک سنگ، استخراج معدن، اکتشاف معدن، تونل و فضاهای زیرزمینی، معدن و محیط زیست و اقتصاد و مدیریت ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی معماری تعداد جزوه دانشگاهی : 3

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی معماری شامل گرایش های مهندسی معماری، مهندسی معماری منظر، مهندسی معماری اسلامی، مطالعات معماری ایران، بازسازی پس از سانحه و معماری داخلی می باشند. این ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی مکانیک تعداد جزوه دانشگاهی : 6

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی ممکانیک شامل گرایش های مهندسی مکانیک (ساخت تولید، طراحی کاربردی، تبدیل انرژی، سیستم محرکه خودرو، طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، سازه بدنه خودرو، مواد مرکب، ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی مواد و متالوژی تعداد جزوه دانشگاهی : 4

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی مواد و متالوژی شامل گرایش های مهندسی مواد (شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، جوشکاری، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، سرامیک، ریخته ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی نفت و گاز تعداد جزوه دانشگاهی : 2

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی نفت و گاز شامل گرایش های مهندسی اکتشاف، حفاری، بهره برداری از منابع نفت و مخازن هیدروکربوری می باشند. این جزوه ها درس های کنترل ...

جزوه دانشگاهی مجموعه مهندسی هوافضا تعداد جزوه دانشگاهی : 1

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی هوافضا شامل گرایش های مهندسی هوافضا (جلوبرندگی، دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی، آئرودینامیک، مهندسی فضایی، سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی) و مهندسی ...

جزوه دانشگاهی مجموعه هنر (هنر و رسانه) تعداد جزوه دانشگاهی : 1

جزوات دانشگاهی رشته هنر شامل گرایش های طراحی صنعتی، طراحی شهری، معماری، ارتباط تصویری، هنرهای نمایشی و سینما، صنایع دستی، پژوهش هنر، فلسفه هنر، اقتصاد هنر، هنر اسلامی، فرش، موسیقی ...

جزوه دانشگاهی مدیریت (بازرگانی - دولتی - فناوری - رسانه - تکنولوژی - گردشگری - پیشگیری از جرم - توسعه - نفت و گاز - سیاست گذاری علم و فناوری) تعداد جزوه دانشگاهی : 4

رشته مدیریت دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های مدیریت مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت رسانه ای، مدیریت تکنولوژی، مدیریت گردشگری، مدیریت پیشگیری از جرم، مدیریت توسعه، ...

جزوه دانشگاهی مدیریت صنعتی تعداد جزوه دانشگاهی : 2

رشته مدیریت صنعتی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مدیریت سیستم ها، استراتژی صنعتی، مالی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد ...

جزوه دانشگاهی مطالعات زنان تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته مطالعات زنان دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش حقوق زن در اسلام می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مطالعات زنان و خانواده، حقوق، حقوق ...

جزوه دانشگاهی معماری تعداد جزوه دانشگاهی : 2

رشته معماری دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های معماری اسلامی، معماری منظر، فناوری معماری می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های معماری، فناوری معماری (گرایش ...

جزوه دانشگاهی مهندسی بافت تعداد جزوه دانشگاهی : 1

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: مدیریت اطلاعات بهداشتی (1)، انفورماتیک پزشکی (1)، ریاضیات گسسته و آمار حیاتی (1)، کلیات پزشکی (1)، اصول رایانه، داده ساختارها و الگوریتم (1) ...

جزوه دانشگاهی مهندسی برق - الکترونیک تعداد جزوه دانشگاهی : 6

رشته مهندسی برق - الکترونیک دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش الکترونیک، جنگ الکترونیک می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی برق امکان شرکت در ...

جزوه دانشگاهی مهندسی برق - قدرت تعداد جزوه دانشگاهی : 2

رشته مهندسی برق - قدرت دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش قدرت می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی برق - قدرت امکان شرکت در ...

جزوه دانشگاهی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته مهندسی برق - مخابرات دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات سیستم می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ...

جزوه دانشگاهی مهندسی برق - مخابرات (میدان و موج) تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته مهندسی برق - مخابرات دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های مخابرات میدان و موج و مخابرات سیستم می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ...

جزوه دانشگاهی مهندسی برق (کنترل) - مهندسی راه آهن تعداد جزوه دانشگاهی : 2

رشته های مهندسی برق - کنترل و مهندسی راه آهن دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های کنترل، کنترل و علائم می باشند. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در ...

جزوه دانشگاهی مهندسی صنایع تعداد جزوه دانشگاهی : 3

رشته مهندسی صنایع دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش مهندسی صنایع می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی صنایع امکان شرکت در آزمون دکتری رشته ...

جزوه دانشگاهی مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی تعداد جزوه دانشگاهی : 2

رشته مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی - دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش آب و سازه های هیدرولیکی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در ...

جزوه دانشگاهی مهندسی عمران - حمل و نقل تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته مهندسی عمران - حمل و نقل دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش حمل و نقل می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی عمران - ...

جزوه دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری تعداد جزوه دانشگاهی : 1

رشته مهندسی عمران - راه و ترابری دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش راه و ترابری می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی عمران - ...

جزوه دانشگاهی مهندسی عمران - زلزله تعداد جزوه دانشگاهی : 2

رشته مهندسی عمران - زلزله دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش زلزله می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی عمران - زلزله امکان شرکت در ...

جزوه دانشگاهی مهندسی عمران - ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی) تعداد جزوه دانشگاهی : 2

رشته مهندسی عمران - ژئوتکنیک (مکانیک خاک و پی) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش ژئوتکنیک می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی عمران - ...

جزوه دانشگاهی مهندسی عمران - محیط زیست تعداد جزوه دانشگاهی : 2

رشته مهندسی عمران - محیط زیست دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش محیط زیست می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی عمران امکان شرکت در ...

جزوه دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت منابع آب تعداد جزوه دانشگاهی : 3

رشته مهندسی عمران - مدیریت منابع آب دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ...

جزوه دانشگاهی مهندسی عمران (سازه) - مهندسی راه آهن تعداد جزوه دانشگاهی : 3

رشته های مهندسی عمران - سازه و مهندسی راه آهن دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های سازه، خط و سازه های ریلی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ...

جزوه دانشگاهی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) تعداد جزوه دانشگاهی : 9

رشته مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات (IT) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش های تجارت الکترونیکی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، سیستم های چند رسانه ای می باشد. تمامی فارغ التحصیلان ...

جزوه دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار) تعداد جزوه دانشگاهی : 4

رشته مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش معماری سیستم های کامپیوتری می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته ...

جزوه دانشگاهی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - الگوریتم و محاسبات) تعداد جزوه دانشگاهی : 9

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - الگوریتم و محاسبات) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش نرم افزار می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی کامپیوتر ...

جزوه دانشگاهی مهندسی مدیریت پروژه تعداد جزوه دانشگاهی : 3

جزوات دانشگاهی رشته مهندسی مدیریت پروژه شامل دروس اجباری مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالی طرح ها، روش شناسی و استانداردهای مدیریت پروژه، اصول مذاکرات و مدیریت قراردادها، مدیریت منابع ...

جزوه دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی تعداد جزوه دانشگاهی : 6

رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش تبدیل انرژی، قوای محرکه، ماشین های آبی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ...

جزوه دانشگاهی مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات تعداد جزوه دانشگاهی : 6

رشته مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک - کنترل و ارتعاشات، طراحی سیستم های دینامیکی خودرو می باشد. ...

جزوه دانشگاهی مهندسی منابع انرژی تعداد جزوه دانشگاهی : 4

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی منابع انرژی شامل گرایش های سیستم های انرژی، فناوری های انرژی و انرژی و محیط زیست می باشند. این جزوه ها درس های انرژی زمین ...

جزوه دانشگاهی مهندسی نفت - نفت تعداد جزوه دانشگاهی : 2

رشته مهندسی نفت - نفت دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش مهندسی نفت و بهره برداری مخازن و مهندسی مخازن هیدروکربوری می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در ...