اخبار / دانشگاهی / جذب دانشجوی رشته پزشکی از مهرماه در آبادان به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جذب دانشجوی رشته پزشکی از مهرماه در آبادان

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان از جذب دانشجوی رشته پزشکی از مهر ماه امسال در این مجموعه خبر داد.
محمد اسماعیل‌مطلق امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: دانشجویان رشته پزشکی از مهر ماه امسال می‌توانند در آبادان پیگیر تحصیل خود باشند. وی با اشاره به مراحل رسمیت پیدا کردن جذب دانشجویان رشته پزشکی در آبادان، اضافه کرد: اعضای برد رشته پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور در آبادان، وضعیت اعطای این مجوز را بررسی کردند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در همین خصوص افزود: گروه اعزام شده از وزارت در این بازدید، امکانات آموزشی، کتابخانه‌ای، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دانشکده علوم پزشکی آبادان را برای جذب دانشجوی رشته پزشکی بررسی کردند.
وی خاطرنشان کرد: بعد از بازدید صورت گرفته و برگزاری جلسات متعدد با این اعضای برد رشته پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد که دانشکده علوم پزشکی آبادان از مهر ماه امسال تعداد 30 دانشجوی رشته پزشکی را جذب کند.

تاریخ خبر یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲