اخبار / دانشگاهی / ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی دستیار فوق تخصصی پزشکی می‌پذیرند به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

۲۰ دانشگاه علوم پزشکی دستیار فوق تخصصی پزشکی می‌پذیرند

<>به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته‌های مصوب در ساعت ٩ صبح روز پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲ به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار می‌شود.

<>پس از برگزاری آزمون کتبی، آزمون شفاهی در مراکز درمانی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود. داوطلبانی که بر اساس دستورالعمل آزمون مجاز به شرکت در آزمون شفاهی هستند باید پس از آزمون کتبی در این مرحله شفاهی شرکت کنند.

<>

<>جدول مراکز برگزاری آزمون شفاهی چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی

ﺭﺩﯾﻒ ﺭﺷﺘﻪ محل برگزاری آزمون شفاهی ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﺎﻋﺖ ۱ آلرژی و ایمونولوژی بالینی مرکز طبی کودکان (مرکز مهارت های بالینی) چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۸ صبح ۲ بیماری‌های ریه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰ صبح ۳ بیماری‌های قلب و عروق بیمارستان قلب شهید رجایی سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۱۰ صبح ۴ جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی بیمارستان ۱۵ خرداد سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۸ صبح ۵ جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی بیمارستان سینا سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۹ صبح ۶ جراحی قفسه صدری بیمارستان مسیح دانشوری چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۸ صبح ۷ جراحی قلب و عروق مرکز قلب تهران سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۸ صبح ۸ جراحی کودکان بیمارستان مفید سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۸:۳۰ صبح ۹ خون و سرطان بالغین بیمارستان امام خمینی (ره) دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۸ صبح ۱۰ خون و سرطان کودکان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) (دانشکده علوم پزشکی) چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۹ صبح ۱۱ روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۸:۳۰ صبح ۱۲ روماتولوژی بیمارستان شریعتی دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۸ صبح ۱۳ روماتولوژی کودکان بیمارستان مفید دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۸:۳۰ صبح ۱۴ ریه کودکان بیمارستان مفید سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۹ صبح ۱۵ طب اورژانس کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز مهارت های بالینی) دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۹ صبح ۱۶ طب نوزادی و پیرامون تولد بیمارستان عدل دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۹ صبح ۱۷ عفونی کودکان بیمارستان مفید دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۹ صبح ۱۸ غدد درون ریز و متابولیسم بالغین دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز مهارت های بالینی) چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۸ صبح ۱۹ غدد درون ریز و متابولیسم کودکان مرکز طبی کودکان دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۹ صبح ۲۰ قلب کودکان بیمارستان قلب شهید رجایی دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۹ صبح ۲۱ کلیه کودکان مرکز طبی کودکان چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۸:۳۰ صبح ۲۲ گوارش کودکان مرکز طبی کودکان دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۹ صبح ۲۳ گوارش و کبد بالغین بیمارستان شریعتی سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۸ صبح ۲۴ مراقبت های ویژه بیمارستان حضرت رسول (ص) چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۹ صبح ۲۵ مغز و اعصاب کودکان بیمارستان مفید سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۹ صبح ۲۶ نفرولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۸:۳۰ صبح <>دانشگاه های علوم پزشکی مجری تربیت دستیار در رشته‌های فوق تخصصی معرفی شده اند اما دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ظرفیت عددی برای این پذیرش اعلام نکرده است.

ردیف دانشگاه رشته های فوق تخصصی مورد پذیرش ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. بیماری های ریه. نفرولوژی. خون و سرطان بالغین. بیماری های قلب و عروق. مراقبت های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. گوارش کودکان. عفونی کودکان. غدد دورن ریز و متابولیسم کودکان. مغز و اعصاب کودکان. روماتولوژی کودکان. ریه کودکان. آلرژی و ایمونولوژی بالینی. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. جراحی عروق و درمان های داخل عروقی. طب اورژانس کودکان ۲ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. بیماری های ریه. نفرولوژی. خون و سرطان بالغین. مراقبت های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. گوارش کودکان. عفونی کودکان. غدد دورن ریز و متابولیسم کودکان. مغز و اعصاب کودکان. روماتولوژی کودکان. ریه کودکان. آلرژی و ایمونولوژی بالینی. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. جراحی عروق و درمان های داخل عروقی. طب اورژانس کودکان ۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. بیماری های ریه. نفرولوژی. خون و سرطان بالغین. مراقبت های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. گوارش کودکان. عفونی کودکان. غدد دورن ریز و متابولیسم کودکان. مغز و اعصاب کودکان. آلرژی و ایمونولوژی بالینی. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. جراحی عروق و درمان های داخل عروقی. ۴ دانشگاه علوم پزشکی ایران غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. بیماری های ریه. نفرولوژی. خون و سرطان بالغین. بیماری های قلب و عروق. مراقبت های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. عفونی کودکان. غدد دورن ریز و متابولیسم کودکان. مغز و اعصاب کودکان. آلرژی و ایمونولوژی بالینی. جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. طب اورژانس کودکان ۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. بیماری های ریه. نفرولوژی. خون و سرطان بالغین. بیماری های قلب و عروق. مراقبت های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. گوارش کودکان. غدد دورن ریز و متابولیسم کودکان. مغز و اعصاب کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. جراحی عروق و درمان های داخل عروقی. ۶ دانشگاه علوم پزشکی تبریز غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. بیماری های ریه. نفرولوژی. خون و سرطان بالغین. بیماری های قلب و عروق. مراقبت های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. مغز و اعصاب کودکان. ریه کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. طب اورژانس کودکان ۷ دانشگاه علوم پزشکی شیراز غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. بیماری های ریه. نفرولوژی. خون و سرطان بالغین. بیماری های قلب و عروق. مراقبت های ویژه. قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. گوارش کودکان. عفونی کودکان. غدد دورن ریز و متابولیسم کودکان. مغز و اعصاب کودکان. آلرژی و ایمونولوژی بالینی. جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی. جراحی قفسه صدری. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. جراحی عروق و درمان های داخل عروقی. ۸ دانشگاه علوم پزشکی اهواز غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. بیماری های ریه. نفرولوژی. مراقبت های ویژه. طب نوزادی و پیرامون تولد. گوارش کودکان. مغز و اعصاب کودکان. روانپزشک کودک و نوجوان. جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی. جراحی کودکان. جراحی عروق و درمان های داخل عروقی. ۹ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. بیماری های ریه. نفرولوژی. مراقبت های ویژه. ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی مازندران گوارش و کبد بالغین. خون و سرطان بالغین. مراقبت های ویژه. جراحی عروق و درمان های داخل عروقی. ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی بابل گوارش و کبد بالغین. مراقبت های ویژه. طب نوزادی و پیرامون تولد. ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان گوارش و کبد بالغین. مراقبت های ویژه. جراحی عروق و درمان های داخل عروقی. ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی یزد غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. طب نوزادی و پیرامون تولد. ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمان غدد درون ریز و متابولیسم. طب نوزادی و پیرامون تولد. ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کلیه کودکان. جراحی قلب و عروق. ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی همدان طب نوزادی و پیرامون تولد. ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی زنجان غدد درون ریز و متابولیسم. ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی قزوین غدد درون ریز و متابولیسم. ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی قم گوارش و کبد بالغین. ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گوارش کودکان. <>به گزارش مهر، آزمون دستیاری رشته‌های فوق تخصصی در رشته‌های مصوب در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می‌شود.

<>

دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته ها
و سایر مقاطع دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) و دیگر دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش3

<>

تاریخ خبر یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲