اخبار / وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری / شرط اعضای هیأت علمی برای جذب در دانشگاه شهیدچمران به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

شرط اعضای هیأت علمی برای جذب در دانشگاه شهیدچمران

رئیس دانشگاه چمران اهواز کمبود تسهیلات موجب شده تا اعضای هیات علمی در برخی رشته ها به سختی جذب این دانشگاه شوند، گفت: اعضای هیأت علمی داشتن خانه سازمانی را شرط جذب در این دانشگاه مطرح می کنند. دکتر حسن مروتی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مشکلاتی که دانشگاه چمران اهواز با آن روبروست جذب اعضای هیات علمی در برخی رشته های خاص است. وی ادامه داد: اعضای هیات علمی بیشتر ترجیح می دهند در دانشگاهی فعالیت کنند که از نظر امکانات آب و هوایی و تسهیلات موجود در وضعیت بهتری قرار دارد برای همین دانشگاه در جذب اعضای هیات علمی برای برخی رشته های خاص با مشکل مواجه است. رئیس دانشگاه چمران اهوازاضافه کرد: اکثر این اعضای هیات علمی، خواستار خانه سازمانی هستند این درحالی است که تعداد خانه های سازمانی دانشگاه محدود بوده و ما نمی توانیم برای تمام متقاضیان خانه سازمانی تهیه کنیم. وی با بیان اینکه ارایه خانه سازمانی به اعضای هیات علمی که جذب دانشگاه می شوند ضروری نیست، اضافه کرد: اما هرچه تسهیلات یک دانشگاه بیشتر باشد، با استقبال بیشتری هم مواجه می شود. رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز یادآورشد: اکنون 550 نفر از اعضای هیات علمی در دانشگاه مشغول به فعالیت هستند، این درحالی است که نیاز دانشگاه 800 عضوهیات علمی است و وزارت علوم دستور پذیرش اعضای هیات علمی را که دارای شرایط لازم هستند را صادر کرده است. وی ادامه داد: با توجه به موضوعی که مطرح کردم دانشگاه در جذب اعضای هیات علمی  برخی رشته ها با مشکل مواجه است.

تاریخ خبر پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۱