اخبار / استخدامی / شرایط عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی سازمان اداری و استخدامی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

شرایط عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی سازمان اداری و استخدامی

شرایط عمومی

شرایط سنی آزمون: حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشدحداکثر ۴۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری<>آزمون دارای شرایط افزودن به سقف سنی جهت طرح جوانی و جمعیت و ایثارگران است.

مدرک تحصیلی مورد نیاز: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتریمواد آزمون: آزمون دارای دو حیطه عمومی و اختصاصی است. <>مواد آزمون عمومی:

<>مبانی اندیشه

<>زبان انگلیسی

مواد آزمون تخصصی: در دفترچه به طور مجزا اعلام شده است.نکات مهم: معرفی داوطلبان برای انجام مرحله بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی به میزان سه برابر ظرفیت خواهد بود.نمره نهایی داوطلبان، بر اساس ۴۰نمره آزمون و ۶۰ارزیابی تکمیلی محاسبه خواهد شد.
<>کاربران گرامی برای ثبت نام آزمون روی لینک زیر کلیک کنید

<>ثبت نام آزمون


جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳