اخبار / وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری / دانشگاه صنایع و معادن به وزارت علوم منتقل شد به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x
 

دانشگاه صنایع و معادن به وزارت علوم منتقل شد

با ابلاغی از سوی رئیس جمهور،‌ دانشگاه صنایع و معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای‌عالی اداری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور ساماندهی موسسات پژوهشی وابسته به وزارت مذکور و نیز تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و ارتقای فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه با انتقال دانشگاه صنایع و معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت کرد. بر این اساس، دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، استادان، اعضای هیئت علمی، کارکنان، منابع، امکانات، تأسیسات، اموال، دارایی‌ها، اعتبارات و ساختمان اداری واقع در خیابان کارگر شمالی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می‌شود. همچنین مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال، دارایی ها و تعهدات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می شود. کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می‌شود تا طی مدت 3 ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارایی‌ها، امکانات و نیروی انسانی دانشگاه صنایع و معادن و مؤسسه فوق را تعیین تکلیف کند. همچنین وزرای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری مسئول حسن اجرای مصوبه هستند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن نظارت برنحوه اجرای مصوبه، گزارش آن را طی مدت 6 ماه به شورای‌عالی اداری ارائه می‌کند.

تاریخ خبر پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۱