اخبار / علمی، پژوهشی / دانشگاههای کشور فاقد پویایی لازم- تدوین راهکارهای تحول در آموزش عالی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x
 

دانشگاههای کشور فاقد پویایی لازم- تدوین راهکارهای تحول در آموزش عالی

قائم مقام پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف، با بیان اینکه سیستم آموزش عالی دانشگاه های کشور پویا نیست، گفت: از آنجایی که سیستم آموزشی دانشگاه ها بر اساس نیازهای کشور نیست با همکاری وزارت علوم اقدام به برگزاری همایش تحول آموزش عالی کردیم. دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت آموزش عالی کشور، افزود: عملکرد دانشگاه های کشور با سایر کشورهای پیشرفته علمی متفاوت است به این معنا که ساختارها و نحوه انجام فعالیتها در دانشگاههای مطرح دنیا به گونه ای است که خود را به سرعت تغییر می دهند و در راستای رفع نیازهای کشور به روز می شوند. قائم مقام پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، با بیان اینکه در حال حاضر سیستم آموزشی دانشگاه های کشور از پویایی لازم برخوردار نیست، اظهار داشت: مشکل اصلی دانشگاه های کشور این است که دانشگاه ها تمرکز اصلی فعالیتهای خود را جنبه های آموزشی گذاشته اند و بعد پژوهشی و تولید دانش به صورت جانبی در کنار آموزش دیده می شود، در حالیکه در دانشگاههای مطرح دنیا، به صورت برعکس، پژوهش محور است و آموزش به تبع آن دنبال می شود. از این رو همواره با حجم عظیمی از هیئت علمی پژوهشی در این دانشگاه ها مواجه هستیم.
   وی با اشاره به وضعیت آموزشی در دانشگاه های کشور ادامه داد: در دانشگاه های کشور یکسری واحدهای درسی در رشته های مختلف تصویب شده و سالهای سال اساتید این واحدها را ارائه می دهند. از این رو دانشگاه ها حتی به لحاظ آموزشی به روز نمی شوند و فعالیتهایی که برای به روز رسانی درسها انجام می گیرد، مرجع آن عمدتا کتابهایی است که در دانشگاه های مطرح دنیا تدریس می شود نه نیازهای صنعت داخلی کشور. 
  سوزنچی با اشاره به برنامه های وزارت علوم برای به روز کردن واحدهای درسی در دانشگاه های کشور، خاطر نشان کرد: در این راستا کمیته های فنی و مهندسی دفتر برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت علوم با همکاری پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف اقدام به برگزاری همایش آموزش عالی الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی در روز 31 فروردین ماه در دانشگاه صنعتی شریف کردند.
  قائم مقام پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف، ادامه داد: در حال حاضر مطالعاتی در زمینه مشکلات و راهکارهای برون رفت از این مشکلات در برخی از دستگاه ها انجام شده است که به دلیل عدم هم افزایی میان دستگاه ها نتایج این مطالعات پنهان مانده است. از این رو در این همایش از دستگاه های مختلف دعوت شد تا نقطه نظرات خود را در این همایش ارائه دهند.
  سورنچی از تدوین نتایج تحقیقات در حوزه الزامات تحول در آموزش عالی فنی و مهندسی خبر داد و یادآور شد: درصدد هستیم تا نتایج مباحث ارائه شده در این همایش را به صورت مدون و در قالب یک قطعنامه پایانی با تاکید بر راهکارهای آغاز تحول در آموزش فنی و مهندسی ارائه دهیم.

تاریخ خبر یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۱