اخبار / دانشگاهی / جزئیات برگزاری آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی اعلام شد به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزئیات برگزاری آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی اعلام شد

<>دانشگاه‌های محل برگزاری مرحله شفاهی آزمون هفتادمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی‌وهفتمین دوره آزمون دانشنامه فوق‌تخصصی مشخص شد.

<>به گزارش ایسنا، تقویم دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی بیانگر این است که این آزمون طی مدت ۵ روز برگزار می‌شود. بر این اساس، فرایند برگزاری آزمون از شنبه ۱۸ شهریور آغاز می‌شود و در روز چهارشنبه ۲۲ شهریور به پایان می‌رسد. 

<>دکتر محمدمهدی نوروزشمسی در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرده بود: آزمون شفاهی در یک فرایند ۳ روزه برگزار می‌شود؛ آزمون مرحله شفاهی حدود ۱۰ روز پس از مرحله کتبی برگزار خواهد شد و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آزمون مرحله شفاهی در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ شهریور در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی شهر تهران برگزار می‌شود. 

<>پیش از این اعلام شده بود که این آزمون آزمون رشته‌های «بیماری مغز و اعصاب» و «پزشکی ورزشی» به ترتیب در روزهای ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه برگزار می‌شود. دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران به عنوان محل برگزاری این مرحله از آزمون‌ها انتخاب شده‌اند. 

<>همچنین آزمون رشته روان‌پزشکی طی فرایندی ۳ روزه برگزار می‌شود. بر این اساس، این آزمون از روز دوشنبه ۲۰ شهریور آغاز می‌شود و چهارشنبه ۲۲ شهریور به پایان می‌رسد. 

<>سی و هفتمین دوره آزمون دانشنامه فوق‌تخصصی همزمان با هفتادمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی در روز پنج‌شنبه ۹ شهریور در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. مرحله شفاهی هفتادمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی از ۱۷ شهریور ماه آغاز می‌شود و ۲۲ شهریور به پایان می‌رسد. 

<>جدول برگزاری آزمون شفاهی به شرح زیر است:  

جدول برگزاری مرحله شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی  ردیف رشته محل برگزاری آزمون شفاهی تاریخ ساعت آدرس ۱ آسیب‌شناسی الکترونیک ۱۹ شهریور ۱۴ مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی ۲ ارتوپدی الکترونیک ۱۸ شهریور ۱۴ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان ۳  بیماری‌های پوست الکترونیک ۱۸ شهریور ۱۴ مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی ۴ بیماری‌های داخلی الکترونیک ۲۰ شهریور  ۸ صبح مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی/مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان ۵ بیماری‌های عفونی و گرمسیری الکترونیک ۱۸ شهریور ۱۴ مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی ۶ بیماری‌های قلب و عروق الکترونیک ۱۸ شهریور ۸ صبح مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم‌پزشکی ایران ۷ بیماری‌های مغز و اعصاب مرکز مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران ۲۱ شهریور ۷:۳۰ صبح دانشکده علوم‌پزشکی تهران/ ساختمان شماره ۸ ۸  بی‌هوشی الکترونیک ۱۸ شهریور  ۱۴  مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم‌پزشکی ایران ۹ پزشکی اجتماعی دفتر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی ۲۰ شهریور ۹ صبح دانشکده علوم‌پزشکی شهید بهشتی ۱۰ پزشکی خانواده الکترونیک ۱۸ شهریور ۸ صبح مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی ۱۱ پزشکی قانونی الکترونیک ۱۸ شهریور ۸ صبح مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی ۱۲ پزشکی هسته‌ای الکترونیک ۱۸ شهریور ۱۴ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان ۱۳ پزشکی ورزشی مرکز مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران ۲۲ شهریور ۸ صبح دانشگاه علوم‌پزشکی ایران ۱۴ جراحی عمومی الکترونیک ۲۰ شهریور ۸ صبح دانشکده علوم‌پزشکی تهران ۱۵  جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی الکترونیک ۱۸ شهریور ۱۴ <>مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی

۱۶ جراحی مغز و اعصاب دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ۲۰ شهریور ۸ صبح دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ۱۷ چشم‌پزشکی دانشکده علوم‌پزشکی شهید بهشتی ۱۸ شهریور ۸ صبح دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ۱۸  رادیوانکولوژی الکترونیک ۱۹ شهریور ۱۴ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم‌پزشکی ایران ۱۹ رادیولوژی الکترونیک ۱۹ ۱۴ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان ۲۰ راون‌پزشکی بیمارستان روان‌پزشکی ایران ۲۰، ۲۱ و ۲۲ شهریور ۸ صبح بیمارستان روان‌پزشکی ایران ۲۱ زنان و زایمان الکترونیک ۱۸ شهریور ۸ صبح مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان ۲۲ طب اورژانس الکترونیک ۱۹ شهریور ۱۴ مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی ۲۳ طب فیزیکی و توان‌بخشی الکترونیک ۱۸ شهریور ۸ صبح مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی ۲۴ طب کار الکترونیک ۱۸ شهریور ۸ صبح <>مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی

۲۵ کودکان الکترونیک ۱۹ شهریور ۸ صبح <>مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی/ مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی ایران

۲۶ گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن الکترونیک ۱۸ شهریور ۱۴ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان جدول برگزاری مرحله شفاهی آزمون دانشنامه فوق‌تخصصی  ردیف رشته محل برگزاری آزمون شفاهی روز ساعت آدرس ۱ آلرژی و ایمونولژی بالینی مرکز طبی کودکان ۱۸ شهریور ۸ صبح مرکز مهارت‌های بالینی/ مرکز طبی کودکان ۲ بیماری‌های ریه دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله ۱۷ شهریور ۸ صبح دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله ۳ جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی بیمارستان ۱۵ خرداد ۱۸ شهریور ۸ صبح دفتر ریاست بیمارستان ۱۵ خرداد ۴ جراحی عروق مرکز مهارت‌های بالینی دانشکده علوم‌پزشکی تهران ۱۸ شهریور ۸ صبح دانشکده علوم‌پزشکی تهران ۵ جراحی قفسه صدری بیمارستان مسیح دانشوری ۱۹ شهریور ۸ صبح بیمارستان مسیح دانشوری ۶ جراحی قلب و عروق مرکز قلب تهران ۱۸ شهریور ۸ صبح مرکز قلب تهران ۷ جراحی کودکان بیمارستان مفید ۲ شهریور  ۸ صبح مرکز تحقیقات جراحی کودکان بیمارستان مفید ۸ جراحی و خون بالغین بیمارستان طالقانی ۱۸ شهریور ۸ صبح مجتمع آموزشی بیمارستان طالقانی ۹ خون و سرطان کودکان دانشکده علوم‌پزشکی بقیه‌الله ۱۸ شهریور ۹ صبح دانشکده علوم‌پزشکی دانشگاه بقیه‌الله ۱۰ روان‌شناسی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه ۱۸ شهریور ۸ صبح بخش روان‌پزشکی کودکان بیمارستان روزبه ۱۱ روماتولوژی بیمارستان شریعتی ۱۷ شهریور ۸ صبح مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان شریعتی ۱۲ روماتولوژی کودکان مرکز طبی کودکان ۱۹ شهریور ۸:۳۰ صبح مرکز طبی کودکان ۱۳ ریه کودکان الکترونیک ۱۸ شهریور ۱۴ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ۱۴ طب نوزادی و پیرامون تولد بیمارستان فوق‌تخصصی عدل <>۱۹ شهریور

۹:۳۰ صبح بیمارستان فوق‌تخصصی عدل ۱۵ عفونی کودکان بیمارستان مفید ۱۸ شهریور ۹ صبح مرکز تحقیقات بیمارستان مفید ۱۶ غدد درون‌ریز و متابولیسم بالغین مرکز مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران ۱۹ شهریور ۸ صبح دانشگاه علوم‌پزشکی ایران ۱۷ غدددرون‌ریز و متابولیسم کودکان الکترونیک ۱۸ شهریور ۱۴ مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ۱۸ قلب کودکان بیمارستان قلب شهید رجایی ۱۷ شهریور ۹ صبح کتابخانه بیمارستان قلب شهید رجایی ۱۹ کلیه کودکان الکترونیک ۱۸ شهریور ۱۴ مرکز آزمون دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ۲۰ گوارش کودکان مرکز طبی کودکان ۱۹ شهریور ۸ صبح مرکز طبی کودکان ۲۱ گوارش و کبد بالغین بیمارستان طالقانی <>۱۹ شهریور

۸ صبح مرکز تحقیقات و گوارش و کبد بالغین بیمارستان طالقانی ۲۲ مرقبت‌های ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم ۱۹ شهریور ۹ صبح بیمارستان حضرت رسول اکرم ۲۳ مغز و اعصاب کودکان مرکز طبی کودکان ۱۷ شهریور ۹ صبح مرکز طبی کودکان ۲۴ نفرولوژی بیمارستان امام خمینی ۱۸ شهریور ۸:۳۰ صبح بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی <>

<>دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته های کارشناسی ارشد
و سایر مقاطع دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) و دیگر دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش3

<>

تاریخ خبر شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲