اخبار / استخدامی / جذب همکاری داوری و میانجی‌گری سال 1402 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جذب همکاری داوری و میانجی‌گری سال 1402

مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با استناد به مقررات بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به مفاد فصل دوم سند تحول قضایی و دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس محترم قوه قضاییه و شیوه نامه موضوع ماده ۹ آن دستورالعمل و آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران، از متقاضیان واجد شرایط برای دریافت پروانه داوری و پروانه میانجیگری (از طریق بدون آزمون) به شرح این دفترچه دعوت به همکاری مینماید. 

داوری1. «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛
2. «داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه، بر اساس مقررات دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس قوه قضاییه باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیر حرفه ای است؛
3. «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب میشود؛ میانجی‌گری1. «میانجیگری»: فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارت ناشی از نسبت به بزه دیده و متهم گفت وگو نموده و درصورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین میگردد.
2. «میانجیگر»: میانجیگر، شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسهای است که فرایند گفتوگو و
ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل میکند.
3. «فرایند میانجیگر ی»: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و درصورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی و مردم
نهاد، برای حل وفصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت و گو و تبادل نظر پرداخته، درصورت حصول توافق، موافقت نامه ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال میشود.شرایط عمومی1. تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛
2. حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛
3. عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و عدم استفاده از مشروبات الکلی؛
4. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان؛
5. نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره۱: داوران اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید متدین به دین خود باشند.
تبصره۲: با توجه به محدودیت قانونی مقرر در ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،۱۳۷۹ به کارکنان شاغل در قوه قضاییه (اعم از قضایی و اداری) پروانه داوری داده نمیشود.
تبصره۳: با توجه به محدودیت قانونی مقرر در تبصره ماده ۱۱ آیین نامه میانجیگری مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران، به ضابطان دادگستری (اعم از عام و خاص) و کارکنان شاغل در قوه قضاییه (اعم از قضایی و اداری) پروانه میانجیگری داده نمیشود.
تذکر۱: ثبت نام همزمان برای دریافت پروانه داوری و میانجیگری بلامانع است. نحوه و شرایط ثبت نام همزمان، در بخش پنجم همین دفترچه شرح داده شده است. شرایط اختصاصیداوطلبان در دو بخش زیر بدون نیاز به شرکت در آزمون میتوانند جهت پروانه داوری عمومی، داوری تخصصی و میانجیگری تقاضای خود را در سامانه مربوطه ثبت نمایند. داوطلبان این بخش لازم است مدارک و مستندات مورد نیاز را در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند. پس از بررسی اولیه مدارک و در صورت تایید شرایط مندرج در دفترچه، از داوطلبان دو بخش زیر جهت انجام سایر مراحل از جمله ارزیابی و مصاحبه دعوت به عمل می آید. براساس سوابق تحصیلیداشتن یکی از شرایط زیر:
- مدرک سطح ۴ حوزه برا ی داوری عمومی، داوری تخصصی خانواده و میانجیگری؛
- مدرک دکترا در یکی از رشته های حقوق (همه گرایش‌ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنبلی،
فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق زیدی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق مالکی و فقه و حقوق مذاهب اسلامی برای داوری عمومی، داوری تخصصی خانواده و میانجیگری؛
- مدرک دکترا در یکی از رشته های علوم تربیتی (همه گرایش ها)، روانشناسی (همه گرایش ها)، مشاوره و راهنمایی، مددکاری اجتماعی، مددکار ی قضایی، مطالعات خانواده، مطالعات زنان گرایش زن و خانواده، مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده و جامعه شناسی (همه گرایشها) برای داوری تخصصی خانواده و میانجیگری؛
تذکر: فارغ التحصیلان مقطع دکترا باید دارای گواهی موقت پایان تحصیلات یا دانشنامه دکترا باشند.امتیازات قانونیالف) ایثارگران
براساس هماهنگی بهعمل آمده با بنیاد شهید و امورایثارگران، جهت ایثارگران، امتیازات زیر لحاظ شده است :
1. ایثارگران نوع اول: کسب ٪۸۰ حد نصاب پذیرش آزمون.
2. ایثارگران نوع دوم : کسب ٪۹۰ حد نصاب پذیرش آزمون.
ایثارگران نوع اول شامل
- جانبازان؛
- آزادگان؛
- همسر و فرزندان شهدا؛
- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر؛
- همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت؛
- پدر، مادر، خواهر و برادر شهید.
ایثارگران نوع دوم شامل
- رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها؛
- همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها؛
- فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد؛
- فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت.
تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
1. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
2. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
3. معاونت توسعه منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.
ب) اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف
جهت اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، امتیازات زیر لحاظ شده است :
1. دارندگان حداقل ۳۶ ماه سابقه و بیشتر: کسب ٪۸۰ حد نصاب پذیرش آزمون؛
2. دارندگان حداقل ۲۴ ماه سابقه: کسب ٪۸۵ حد نصاب پذیرش آزمون؛
3. دارندگان حداقل ۱۲ ماه سابقه: کسب ٪۹۰ حد نصاب پذیرش آزمون.
ج) داوطلبان بومی
به داوطلبان توصیه میشود، محل های مربوط به استان بومی خود را انتخاب نمایند.
به داوطلبی، بومی گفته میشود که متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد، بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می گردد:
- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
تذکر: با توجه به تقسیمات کشوری در سال های مختلف، در صورت اختلاف یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
- استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره: داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند به عنوان قسمتی از ده سال سابقه سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان مورد تقاضا مورد محاسبه قرار گیرد.
تذکر: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می باشد.
نمره مكتسبه داوطلب بوم ی شهرستانی با ضريب «يك و یک دهم» (۱/۱) محاسبه و ملاك عمل قرار میگيرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتبر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ازای تأهل و نیز هر فرزند، دو (۲) نمره مجموعًا حداکثر تا ده (۱۰) نمره، به نمره مکتسبه در آزمون کتبی داوطلبان متاهل و یا دارای فرزند اضافه میشود.
تبصره: اعطای امتیازات فوق مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند ایشان، بالای ۲٫۵ نباشد. 


جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲