اخبار / دانشگاهی / جدیدترین تقویم آزمون های پزشکی سال ۹۹ منتشر شد به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جدیدترین تقویم آزمون های پزشکی سال ۹۹ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویرایش دوم تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹ به دلیل لغو آزمون ها به دلیل پیشگیری و مراقبت از شیوع ویروس کرونا منتشر شد.

به منظور پیشگیری از گسترش و انتشار ویروس کرونا تاریخ آزمون جامع رشته داروسازی، آزمون پیش کارورزی و علوم پایه، آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تغییر کرده است.

تاریخ‌های جدید در تقویم مشخص شده است.

جدیدترین تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹

ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری آزمون
۱ اولین دوره آزمون جامع رشته داروسازی ۲۰ فروردین ۹۹
۲ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ۲۰ فروردین ۹۹
۳ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۲۸ فروردین ۹۹
۴ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۲۹ فروردین ۹۹
۵ آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هفتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۴ اردیبهشت ۹۹
۶ آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ۸ خرداد ۹۹
۷ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ۹ خرداد ۹۹
۸ آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ خرداد ۹۹
۹ آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها ۲۹ خرداد ۹۹ 
۱۰ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۵ تیر ۹۹
۱۱ آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی ۵ تیر ۹۹
۱۲ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۱۲ تیر ۹۹
۱۳ آزمون ارتقا تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری) ۱۹ تیر ۹۹
۱۴ آزمون کارشناسی ارشد ۲۶ و ۲۷ تیر ۹۹
۱۵ آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی ۲۶ تیر ۹۹
۱۶ آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری) ۲ مرداد ۹۹
۱۷ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱ ۹ مرداد ۹۹
۱۸ آزمون ملی دندانپزشکی ۱ ۹ مرداد ۹۹
۱۹ آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۹ مرداد ۹۹
۲۰ مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ۱۱ تا ۱۵ مرداد ۹۹
۲۱ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۱۶ مرداد ۹۹
۲۲ آزمون جامع رشته داروسازی ۱۶ مرداد ۹۹
۲۳ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۲۳ مرداد ۹۹
۲۴ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۳ شهریور ۹۹
۲۵ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۷ بورد تخصصی) و (دوره ۳۴ بورد فوق تخصصی) ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ شهریور ۹۹
۲۶ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۲۰ شهریور ۹۹
۲۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۱۰ مهر ۹۹
۲۸ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۱ آبان ۹۹
۲۹ آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ۶ آذر ۹۹
۳۰ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۲۰ آذر ۹۹
۳۱ آزمون ملی دندانپزشکی ۲ ۱۱ دی ۹۹
۳۲ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۲۵ دی ۹۹
۳۳ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و هشتمین دوره) ۲ بهمن ۹۹
۳۴ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۸ بورد تخصصی) و (دوره ۳۵ بورد فوق تخصصی) ۹ و ۱۰ بهمن ۹۹
۳۵ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۳۰ بهمن ۹۹
۳۶ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۲ ۳۰ بهمن ۹۹
۳۷ آزمون جامع رشته داروسازی ۳۰ بهمن ۹۹
۳۸ آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هشتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۷ اسفند ۹۹
۳۹ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۱۴ اسفند ۹۹


دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته ها
و مقاطع دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) و دیگر دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش
3

تاریخ خبر پنج شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۸