اخبار / دانشگاهی / تقویم آموزشی سال تحصیلی جدید ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

تقویم آموزشی سال تحصیلی جدید ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد

<>به گزارش خبرنگار مهر، تقویم تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزشی وابسته به وزارت بهداشت در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ اعلام شد. کلاس‌های آموزشی از اول مهرماه آغاز می‌شود.

<>شروع آموزش از اول مهرماه ۱۴۰۲ بر اساس نامه دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت و دکتر عباس شیراوژن معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شده است.

<>در این نامه آمده است: «بدین وسیله شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ اول مهرماه ۱۴۰۲ اعلام می‌شود.»

<>همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی ملزم شده اند به منظور حفظ ۱۶ هفته آموزش، یک هفته کلاس جبرانی در نیمسال اول ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ برگزار کنند.

<>دکتر کاظم قهرمان زاده رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کرده است به منظور حفظ ۱۶ هفته آموزش، ملزم هستند یک هفته کلاس جبرانی در نیمسال اول ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ برگزار کنند.

<>در این نامه آمده است: «به دنبال بخشنامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درخصوص تقویم تحصیلی دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزشی وزارت بهداشت در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، دستور فرمائید برنامه ریزی به نحوی صورت پذیرد که ضمن شروع نیمسال اول از اول مهرماه ۱۴۰۲ سایر موارد جدول ابلاغی بدون اعمال تغییر به دلیل ایجاد تداخل در شروع نیمسال بهمن ۱۴۰۲ اجرا شود.

<>همچنین الزامی است یک هفته کلاس جبرانی در بازه ۱۵ هفته اعلام شده نیمسال اول ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود و نیمسال تحصیلی در قالب ۱۶ هفته آموزشی برنامه ریزی و اجرا شود.»

<>

<>تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

<>

ردیف دانشگاه زمان انتخاب واحد شروع و پایان کلاس حذف و اضافه حذف اضطراری زمان امتحانات توضیحات ۱ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۱ تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲ - - - انتخاب واحد اینترنتی ۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۱ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۴ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه دو درس ۲۸ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ حذف اضطراری یک درس ۷ و ۸ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲ شروع کلاسهای نیمسال دوم از ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ ۳ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۸ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۳ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۶ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری تکدرس ۲۱ و ۲۲ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲ انتخاب واحد اینترنتی ۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۸ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۲۷ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۵ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۲۸ دی / پایان امتحانات ۱۸ بهمن ۱۴۰۲
۵ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۱۹ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۲۱ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه دو درس ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۲۳ دی / پایان امتحانات ۷ بهمن ۱۴۰۲ حذف اضطراری به صورت اینترنتی امکان پذیر نیست. ۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۲ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۳ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۸ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری تکدرس ۴ تا ۶ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲ بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات از ۱۶ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ۷ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۱۱ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۳ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه درس ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۱۷ مهر تا ۱۰ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲ ورود نمرات توسط اساتید ۱۶ دی تا ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ ۸ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۱ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۳ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه درس ۳ و ۴ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۷ و ۸ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲ ارزشیابی اساتید ۱۱ آذر تا ۱۶ دی ۱۴۰۲ ۹ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۲۵ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۲۱ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۱۷ آذر تا ۲۳ دی ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۲۳ دی / پایان امتحانات ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۱ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۳ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه دو درس ۱۵ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی ۱۱ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۳۰ دی ۱۴۰۲ بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات از ۱۷ دی تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۸ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۳ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۵ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۱۸ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲ انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود توسط اداره کل آموزش (واحد انفورماتیک) صورت می‌پذیرد. ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۲۵ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۳ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۵ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۱۷ مهر تا ۱۱ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲ امتحانات میان ترم پزشکی در آبان، پیراپزشکی در آبان و آذر ۱۳ دانشکده علوم پزشکی ساوه ۲۶ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۲۸ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۶ و ۱۷ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۱۹ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۳۰ دی / پایان امتحانات ۱۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۱۹ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۴ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۹ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۳ و ۴ دی ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲ انتخاب واحد دانشجویان از طریق اینترنت صورت می‌گیرد. ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۲۶ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۲۱ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۵ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۲۲ مهر تا ۱۵ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۹ دی / پایان امتحانات ۹ بهمن ۱۴۰۲ انتخاب واحد در دانشکده‌ها به صورت حضوری در مهرماه ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۲۰ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۲۴ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۵ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۱۸ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۳۰ دی / پایان امتحانات ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ انتخاب واحد دانشجویان قدیمی بصورت اینترنتی است و زمان و نحوه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان اعلام می‌شود. ۱۷ دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ۱۸ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۷ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۶ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۴ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۵ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۱۱ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲ دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ متعاقباً اعلام می‌شود. ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۱ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۳ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۸ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۱۱ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲ ثبت نمرات امتحانات پایان ترم ۱۶ دی تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۲۱ شهریور تا اول مهر ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۲۷ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۲۰ و ۲۱ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۳۰ دی / پایان امتحانات ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقالی در روزهای اول و سوم مهر ۱۴۰۲ ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۶ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۴ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۱۴ و ۱۵ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲ چهار روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف و آموزش عمومی است. ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۸ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۳ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری تا ۱۵ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲۲ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۲۸ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۷ و ۱۸ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۲۰ و ۲۱ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۳۰ دی / پایان امتحانات ۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۸ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ شروع کلاس‌ها اول مهر ۱۴۰۲/ پایان کلاس‌ها ۱۳ دی ۱۴۰۲ حذف و اضافه ۱۶ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۲ حذف اضطراری ۵ تا ۷ آذر ۱۴۰۲ شروع امتحانات ۱۶ دی / پایان امتحانات ۴ بهمن ۱۴۰۲
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۸ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ - - - -
<>به گزارش مهر، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی زمان و شرایط ثبت نام دانشجویان جدیدالورود را پس از اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری اعلام می‌کنند. تقویم آموزشی مربوط به دانشجویان فعلی دانشگاه‌ها است.<>دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته های کارشناسی ارشد
و سایر مقاطع دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) و دیگر دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش3تاریخ خبر پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲