اخبار / دانشگاهی / تعداد دفعات حذف نمرات مردودی دانشجویان بین الملل تعیین شد به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

تعداد دفعات حذف نمرات مردودی دانشجویان بین الملل تعیین شد

<>به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه جلسه ۲۸۸ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص تعداد دفعات حذف نمرات مردودی دانشجویان بین الملل دوره های MBBs و M.pharm جهت اجرا ابلاغ شد.

<>در این ابلاغ آمده است: در جلسه ۲۸۸ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی موضوع تعداد دفعات حذف نمرات مردودی دانشجویان بین الملل دوره های MBBs و M.pharm (موضوع مصوبه جلسه ۲۷ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی) مطرح و همانند دانشجویان دوره های دکتری عمومی پزشکی و داروسازی تا سقف ۴ نوبت مورد تصویب قرار گرفت.

<>دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته های کارشناسی ارشد
و سایر مقاطع دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) و دیگر دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش3

<>

تاریخ خبر شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳