اخبار / دانشگاهی / تاکید دانشگاه خوارزمی بر جذب دانشجویان خارجی غیربورسیه به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

تاکید دانشگاه خوارزمی بر جذب دانشجویان خارجی غیربورسیه

معاون بین‌المللی دانشگاه خوارزمی گفت: اکثر دانشجویان خارجی این دانشگاه بورسیه هستند و تاکید ما بیشتر روی جذب دانشجویان خارجی آزاد است.
دکتر قربانی با اشاره به جلسه مشترک این دانشگاه با رایزن فرهنگی عراق در هشتم اردیبهشت گفت: اطلاعاتی از دانشگاه را در اختیار سفارت عراق قرار دادیم؛ ابتدا اسم دانشگاه خوارزمی باید در سایت آنها قرار گیرد و سپس برای جذب دانشجو اقدام کنیم. همچنین قرار است در راستای تحرکات بین‌المللی شدن، هیاتی از عراق از دانشگاه بازدید داشته باشند.
وی هم چنین با اشاره به برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه افزود: در این برنامه، بخش همکاری بین المللی با هفت راهبرد را تدوین کردیم . یکی از این راهبردها ایجاد دوره‌های مشترک در هر سال با یکی از دانشگاه های معتبر دنیا است و در این راستا با دانشگاه‌های فرانسه، سوئد و هلند رایزنی شده است.
به گفته معاون بین المللی دانشگاه خوارزمی، امسال حدود پنج نفر از هیات علمی این دانشگاه در فرصت های مطالعاتی کشورهای اروپایی و آمریکایی شرکت خواهند داشت.
قربانی در پایان درباره وضعیت دانشجویان خارجی این دانشگاه گفت: حدود 80 نفر دانشجوی خارجی در دانشگاه تحصیل می کنند که بیشتر آنها بورسیه هستند. اما در برنامه راهبردی تاکید ما روی جذب دانشجویان آزاد در رشته های بین رشته ای علوم زیستی و نانو و … است.

تاریخ خبر شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۴