اخبار / استخدامی / اعلام زمان مصاحبه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت بورسیه کنکور ارشد به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

اعلام زمان مصاحبه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت بورسیه کنکور ارشد

<>به گزارش خبرنگار مهر، اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت کد مجموعه‌های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه و زمان و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی یا پروژه تشریحی در کد مجموعه‌های امتحانی مختلف در آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ اعلام شده است.

<>معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص یا بورسیه در آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ که اسامی آنها در سایت ملی سنجش اعلام باید با توجه به نکات ذیل و برنامه‌زمانی مشخص، برای اطلاع از مصاحبه، آزمون اختصاصی، آزمون تشریحی، آزمون پروژه و سایر مراحل گزینش به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه مورد نظر اعلام شده مراجعه کنند.

<>عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته-محل‌های انتخابی مربوط تلقی می‌شود و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت.

<>آن‌دسته از متقاضیانی که باتوجه به اولویت کدرشته محل‌های انتخابی شانس قبولی در رشته‌های انتخابی قبل از کدرشته های شرایط خاص و بورسیه (کدمجموعه های موضوع اطلاعیه) را داشته یا حداقل نمره علمی لازم برای معرفی مرحله مصاحبه این رشته‌ها را نداشته اند، در فهرست معرفی شدگان چند برابر قرار نگرفته‌اند. این متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی و رؤیت کارنامه در کدرشته محل‌های انتخابی، در صورت هرگونه سوال می‌توانند با سازمان ملی سنجش مکاتبه کنند.

<>

<>برنامه زمانی شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های دارای شرایط خاص یا بورسیه:

<>متقاضیانی که اسامی آنان در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش به عنوان معرفی شده چندبرابر ظرفیت رشته یا دانشگاه‌ها و مؤسسات دارای شرایط خاص یا بورسیه از مجموعه‌های امتحانی مربوط درج شده، لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشدناپیوسته سال ۱۴۰۳، مفاد شرایط و ضوابط اختصاصی کدرشته‌محل‌های دارای شرایط خاص و کدرشته محل‌های بورسیه در موعد مقرر برای انجام مصاحبه، آزمون اختصاصی یا سایر مراحل گزینش به محل موردنظر مراجعه کنند.

<>در غیر این صورت در مرحله نهایی در کدرشته محل انتخابی مربوط، گزینش نخواهند شد.

<>متقاضیان لازم است شرایط و ضوابط اختصاصی مؤسسه دارای شرایط خاص یا دستگاه اجرایی بورس دهنده را نیز داشته باشند.

<>گزینش نهایی از بین متقاضیانی خواهد بود که نتیجه مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تأیید شده باشد.

<>پس از انقضای مهلت مقرر برای شرکت در مصاحبه یا آزمون اختصاصی، هیچ تقاضایی قابل پذیرش نیست. لذا به متقاضیان تاکید می‌شود در مهلت تعیین شده به محل ذیربط مراجعه کنند.

<>همه معرفی شدگان کدرشته محل‌های بورسیه سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های دانش بنیان برای اطلاع از زمان، محل و نحوه مراجعه برای مصاحبه از روز یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ به سامانه یکپارچه بورس‌های دانشجویی به نشانی: https://sib.saorg.ir مراجعه کنند.

<>همه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت دانشگاه تهران (به جز متقاضیان معرفی شده در کدرشته محل‌های بورسیه سازمان انرژی اتمی ایران) و تمامی داوطلبانی که اقدام به انتخاب کدرشته محل‌های مجموعه امتحانی مطالعات جهان (کد ۱۱۳۱) از همه کدضرایب مربوط به دانشگاه تهران کرده اند، لازم است در مصاحبه این رشته شرکت کنند. برای اطلاع از زمان، محل و نحوه مراجعه برای مصاحبه باید به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران به نشانیhttps://academics.ut.ac.ir/fa مراجعه کنند.

<>معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت کدرشته محل‌های ۱۴۰۴۵ و ۱۴۰۴۸ از کدرشته امتحانی ۱۱۳۱ دانشگاه ایلام و دانشگاه پیام نور ایلام و کدرشته محل ۱۳۲۸۰ از کد مجموعه امتحانی ۱۱۲۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز باید توجه داشته باشند با توجه به عدم برگزاری مصاحبه در کدرشته محل‌های مذکور، همان نمرات اکتسابی متقاضیان در آزمون را ملاک قرار داده و نیازی به انجام مصاحبه ندارند. بنابراین در این مرحله اسامی چندبرابر اعلام نمی‌شود و پذیرش نهایی نیز بصورت متمرکز خواهد بود.

<>برای رشته‌های دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی اسامی چندبرابر ظرفیت در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش اعلام نخواهد شد و زمان برگزاری مصاحبه و سایر موارد به طریق مقتضی توسط دانشگاه مذکور به اطلاع متقاضیان ذینفع خواهد رسید.

<>اسامی معرفی شدگان کد مجموعه‌های امتحانی ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۷ و ۱۱۵۸ دانشگاه جامع امام حسین (ع) در این مرحله اعلام نشده است و متقاضیان باید موضوع را از طریق دانشگاه مذکور پیگیری کنند.

<>اسامی معرفی شدگان کد مجموعه امتحانی ۱۱۴۹ دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مرحله درج نشده است و متقاضیان باید موضوع را از طریق دانشکده مذکور پیگیری کنند.

<>به گزارش مهر، امسال برای نخستین بار در پذیرش دوره‌های کارشناسی ارشد، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و یا مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص امکان ارائه بورس در کدرشته های تحصیلی را داشتند. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در بازه زمانی اعلامی می‌توانستند کدرشته محل‌های دارای بورس را انتخاب کنند.

<>این افراد باید دارای حد نصاب علمی لازم بوده و واجد شرایط و ضوابط اختصاصی وزارتخانه و یا سازمان و یا ارگان بورس دهنده و یا مؤسسه آموزش عالی دارای شرایط خاص باشند. شرایط و ضوابط اختصاصی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های بورس دهنده و همچنین مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص در این قبیل رشته‌ها در دفترچه درج شده بود.


<>منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

<>

تاریخ خبر چهارشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۳