اخبار / دانشگاهی / اعلام حدنصاب نمرات زبان آزمون جامع دکتری آزاد به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

اعلام حدنصاب نمرات زبان آزمون جامع دکتری آزاد

حدنصاب نمره قابل قبول برخی از آزمون های زبان داخل و خارج کشور جهت شرکت در آزمون جامع مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد کاهش یافت.

بر اساس آیین نامه تحصیلی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد، دانشجویان این مقطع برای ورود به مرحله ارزیابی جامع، کسب میانگین کل حداقل ۱۶ از تمام واحدهای آموزشی دوره الزامی است. همچنین، اخذ نمره قبولی در آزمون زبان خارجی (ترجیحــــا زبان انگلیسی) که بیش از سه ســــال از اخذ آن نگذشته باشد الزامی اســـت. نمرات قــــابل قــــبول آزمون های ملــــی و بیــــن المللی زبان انگلیسی عبارتند از:


گفتنی است حدنصاب نمره برخی از آزمون های زبان بنا بر این آیین نامه کاهش داشته است.

دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیــه رشتــه های دکتری
و سایر مقاطع دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه های کشور از سایت سنجش3

تاریخ خبر شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۶