اخبار / استخدامی / اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان مهرماه 1402 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان مهرماه 1402

با توجه به درخواست داوطلبان برای تمدید مهلت ثبت نام مجموعه آزمون های نظام مهندسی ساختمان مهر ماه سال ۱۴۰۲ به آگاهی می رساند ثبت نام آزمون های مذکور تا پایان روز جمعه مورخ 1402/05/27 تمدید گردیده و پس از پایان این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.


<>
وزارت راه و شهرسازی در اجرای مواد ،11 ،21 26 و 28 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، نسبت به برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسی، معماری صلاحیت های (نظارت و اجرا)، عمران صلاحیت های (نظارت، محاسبات، اجرا)، تاسیسات مكانیكی صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا)، تاسیسات برقی صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیك برای اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی در پایه سه و آزمون های طرح و اجرای
گود، پی و سازه نگهبان و ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی همگی در تاریخهای 20 و 21 مهرماه 1402 بطور هماهنگ و همزمان در سراسر كشور اقدام می نماید.

مهلت ثبت نام تا 27 مرداد 1402 می باشد.

مدرک تحصیلیمطابق با ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان صرفاً مدارك مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور صدور پروانه اشتغال به كار مورد تایید میباشند. همچنین مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان رشته های معماری، عمران، تاسیسات مكانیكی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیك جزء رشته های اصلی میباشند.
با توجه به مصوبات كمیسیون موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون (همارزی) كلیه دارندگان مدارك تحصیلی كارشناسی و كارشناسی ناپیوسته، با عناوین متفاوت از رشته های اصلی و دارندگان مدارك تحصیلی كارشناسی ارشد و دكتری فاقد مدرك كارشناسی در رشته های اصلی و مواردی از این قبیل جهت اطلاع از امكان یا عدم امكان دریافت پروانه اشتغال به كار در رشته و صلاحیت مورد نظر، نسبت به كسب نظر از اداره كل استان محل سكونت خود قبل از ثبت نام اقدام نمایند تا پس از قبولی در آزمون برای دریافت پروانه اشتغال به كار با مشكل قانونی مواجه نگردند. اعتبار قبولی آزمون هااعتبار قبولی در كلیه آزمون های مهندسی حداكثر به مدت 3 سال از تاریخ برگزاری آزمون میباشد لذا ضروری است قبولشدگان در آزمون مذكور در مهلت تعیین شده نسبت به اخذ پروانه اشتغال به كار خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت صدور پروانه اشتغال به كار منوط به شركت و قبولی در آزمون بعدی خواهد بود.
تذكر: قبولی آزمون كسانی كه در زمان ثبت نام فاقد شرایط لازم برای دریافت پروانه باشند كان لم یكن تلقی میگردد.
آزمون های ورود به حرفه مهندسان در كلیه رشته ها فقط در پایه 3 و به صورت تستی برگزار میگردد و ارتقاء پایه طبق آیین نامه اجرای قانون و دستورالعملهای ابلاغی صورت می‌گیرد.صلاحیتگواهی قبولی در آزمون برای داوطلبان رشته های شهرسازی، نقشه برداری و ترافیك، مشروط به دارا بودن سایر شرایط، ملاک صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی پایه 3 در صلاحیت های طراحی و نظارت میباشد.
متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی در صلاحیت های نظارت، طراحی و اجرا در رشته های معماری، عمران، تاسیسات مكانیكی و تاسیسات برقی میبایست به طور جداگانه در هر یك از آزمون های مربوط به آن صلاحیت ثبت نام و شركت نمایند.
متقاضیان اخذ صلاحیت اجرا در رشته های تاسیسات مكانیكی و تاسیسات برقی میبایست دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی حداقل پایه ی دو صلاحیت نظارت باشند. به این دسته از داوطلبان در صورت قبولی در آزمون و دارا بودن سایر شرایط، صلاحیت اجرا در پایه 3 اعطا خواهد شد.
متقاضیان آزمون ورود به حرفه (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان) و (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی) باید دارای شرایط زیر باشند:
برای آزمون (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)، متقاضیان باید دارای مدرك كارشناسی ارشد یا دكتری رشته عمران در گرایش خاك و پی و همچنین دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در صلاحیت های نظارت یا اجرای پایه یك و حداقل صلاحیت محاسبات پایه دو باشند.
برای آزمون (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)، متقاضیان باید دارای مدرك كارشناسی ارشد یا دكتری رشته عمران در گرایش های سازه یا زلزله و همچنین دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در صلاحیت های نظارت یا اجرای پایه یك و حداقل صلاحیت محاسبات پایه دو باشند. بخش های آزمون و شکل برگزاری آن هاآزمون تمامی رشته ها بصورت تستی و چهار گزینه ای میباشد.
آزمون تمامی رشته ها بصورت كتاب باز میباشد.
حدنصاب قبولی در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان در تما می رشته ها و صالحیت های آن %50 میباشد.
حدنصاب قبولی در آزمونهای (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی) و (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)، %60 میباشد.
تذكر مهم: بدیهی است در هیچ یك از آزمون ها، جبران كسری نمره و ارفاق وجود نخواهد داشت.<>جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

<>
منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲