اخبار / استخدامی / استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال ۱۴۰۳ به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال ۱۴۰۳


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد در راستای تکمیل نیروی انسانی خود در استانهای مشروحه زیر ، نسبت به بکارگیری ۷ نفر نیروی واجد شرایط (ترجیحا بومی) به صورت قرار داد معین اقدام نماید.

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.


تاریخ خبر دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳