اخبار / استخدامی / استخدام شرکت پالایش نفت اصـفهان به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام شرکت پالایش نفت اصـفهان

شرکت پالایش نفـت اصـفهان بـهمنظـور تـامین نیـروی انسـانی خـود در نظـر دارد از واجـدین شـرایط مـرد بومی استان اصفهان طبق شرایط اعـلام شـده در همـین دفترچـه در مقـاطع دیپلم ، فـوق دیپلم و کارشناسـی از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه فنی و تخصصی و گزینش برای مشاغل مورد نیاز دعوت به همکاری میکند

<>شرایط عمومی:

<>الف) داشتن تابعیت جمهور ی اسلامی ایران؛
ب) اعتقاد به نظام جمهور ی اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی؛
پ) التزام به قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران؛
ت) دارا بودن دانشنامه/گواهینامه موقت فراغت از تحصیل و گواهی پایان طرح در مقطع تحصیلی مربوطه
برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر؛
ث) دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (دوره ضرورت) یا معافیت قانونی دائم برای آقایان؛
ج) داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛
چ) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
ح) نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
خ) عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام همچون عدم محکومیت به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، باز خرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضایی و یا قانونی ذیصلاح؛
ذ) عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد خدمت به دولت، شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت
و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بکار در شرکت پالایش نفت اصفهان الزامی میباشد؛
تبصره ۱: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگزینی، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد.
تبصره ۲: نحوه تشخیص شرایط افراد بدوا بر اساس خود اظهاری میباشد. علی هذا چنانچه حسب استعلامات انجام شده خلاف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل استخدام که باشند حذف و افراد حایز شرایط بعدی جایگزین خواهند شد.

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.
<>

<>منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

<>

تاریخ خبر یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳