اخبار / استخدامی / استخدام شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرائی فرمان امام (ره) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرائی فرمان امام (ره)

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر به عنوان یکی از هلدینگ های تخصصی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، بازوی مطالعه، پژوهش، آموزش و توسعه سرمایه انسانی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه به منظور تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص، برای تعداد 30 شرکت زیر مجموعه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و گروه توسعه اقتصادی تدبیر در استان های تهران، هرمزگان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، البرز، مرکزی، آذربایجان شرقی، گیلان، قزوین دعوت به همکاری می نماید. لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در آزمون استخدامی تا تاریخ 1400/10/20 به وب سایت این شرکت مراجعه نمایند.
<>> شرایط احراز پست های مورد نیاز

نام شرکت کد شغلی عنوان شغل رشته تحصیلی شرایط شرکت البرز دارو 7403 کارشناسی بازرگانی داخلی مدیریت بازرگانی/ مدیریت بازاریابی/ شیمی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 7404 کارشناس فروش مدیریت بازرگانی/ مدیریت بازاریابی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 92201 کارشناسی بازرگانی خارجی مدیریت بازرگانی/ مدیریت بازاریابی/ زبان انگلیسی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 7401 کارشناس میکروبیولوژی میکروبیولوژی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: قزوین – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 7402 کارشناس شیمی شیمی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: قزوین – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 7405 کارشناس نگهداری و تعمیرات مهندسی مکانیک – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: قزوین – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 92202 کارشناس برق مهندسی برق – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: قزوین – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 92203 تعمیرکار برق لیفتراک مهندسی برق/ مهندسی مکانیک – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: قزوین – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 92204 مکانیک لیفتراک مهندسی مکانیک – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: قزوین – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال مدبر کشت توس 7501 کارشناس بازرگانی مدیریت بازرگانی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تایباد (خراسان رضوی) 7504 مدیر بازرگانی مدیریت بازرگانی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تایباد (خراسان رضوی) – حداقل سابقه کار مرتبط: 3 سال بنیاد 15 خرداد 7905 رئیس حسابداری حسابداری – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 5 سال – داشتن روحیه پیگیری و کار تیمی – دقت و سرعت در انجام امور محوله – تسلط کامل به Word و  Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – تسلط به تهیه صورتهای مالی، آشنایی به ساختارهای حاکمیت شرکتی، استانـدارهای حسابداری و حسابرسی، قانون تجارت، قانون مالیات 7906 کارشناس حسابداری حسابداری/ حسابرسی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 3 سال – داشتن روحیه پیگیری و کار تیمی – دقت و سرعت در انجام امور محوله – تسلط کامل به Word و  Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – تسلط به نرم افزارهای همکاران سیستم، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ، قانون تجارت، قانون مالیات 7909 کارشناس اقتصادی و امور سهام   مدیریت مالی/ مهندس مالی/ اقتصاد – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 3 سال – داشتن روحیه پیگیری و کار تیمی – دقت و سرعت در انجام امور محوله – تسلط کامل به Word و  Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – توانایی تهیه گزارش های مالی (گزارش های توجیهی، افزایش سرمایه و ….) توانایی تهیه گزارش های تحلیل شرکت ها و صنایع (بورسی و غیر بورسی) آشنایی با تحلیل صورت های مالی، شاخص های بورس، امور سهام و بازار سرمایه و قانون تجارت 7911 کارشناس  برنامه و بودجه مدیریت/  اقتصاد/ حسابداری/   – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 3 سال – داشتن روحیه پیگیری و کار تیمی – دقت و سرعت در انجام امور محوله – تسلط کامل به Word و  Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – آشنایی با مدل های برنامه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، گزارش نویسی، تحلیل های اقتصادی و صورتهای مالی 7912 مدیر امور جمعیت و خانواده مردم شناسی/ جامعه شناسی/ توسعه اجتماعی/ مدیریت توسعه/ علوم اجتماعی/ برنامه ریزی رفاه اجتماعی/ مطالعات فرهنگی/ مدیریت خدمات اجتماعی/ روانشناسی/  علوم تربیتی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 7 سال – داشتن روحیه پیگیری و کار تیمی – دقت و سرعت در انجام امور محوله – تسلط کامل به Word و  Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – آشنایی با مطالعات جامعه شناسی، آشنایی با مباحث خانواده، آشنایی با موضوعات فرهنگی و تربیتی 7913 کارشناس امور جمعیت و خانواده مردم شناسی/ جامعه شناسی/ توسعه اجتماعی/ مدیریت توسعه/ علوم اجتماعی/ برنامه ریزی رفاه اجتماعی/ مطالعات فرهنگی/ مدیریت خدمات اجتماعی/ روانشناسی/  علوم تربیتی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 3 سال – داشتن روحیه پیگیری و کار تیمی – دقت و سرعت در انجام امور محوله – تسلط کامل به Word و  Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – آشنایی با مطالعات جامعه شناسی، آشنایی با مباحث خانواده، آشنایی با موضوعات فرهنگی و تربیتی 7914 مدیر امور سلامت خدمات بهداشتی و درمانی/ مدیریت اطلاعات سلامت/ سیاستگذاری های سلامت/ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 7 سال – داشتن روحیه پیگیری و کار تیمی – دقت و سرعت در انجام امور محوله – تسلط کامل به Word و  Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – آشنایی با برنامه ها و ساختار وزارت بهداشت، آشنایی با موضوعات سلامت در کشور، آشنایی با مناطق محروم و کم برخوردار کشور 7915 کارشناس امور سلامت خدمات بهداشتی و درمانی/ مدیریت اطلاعات سلامت/ سیاستگذاری های سلامت/ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 3 سال – داشتن روحیه پیگیری و کار تیمی – دقت و سرعت در انجام امور محوله – تسلط کامل به Word و  Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – آشنایی با برنامه ها و ساختار وزارت بهداشت، آشنایی با موضوعات سلامت در کشور، آشنایی با مناطق محروم و کم برخوردار کشور البرز بالک 71002 مسئول دفتر مدیریت (کلیه گرایش ها) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 71003 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری اطلاعات/ علوم کامپیوتر/ مهندسی کامپیوتر – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 71005 کارشناس ارشد حسابداری حسابداری – تحصیلات: کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران 71006 کارشناس ارشد شیمی آلی شیمی – تحصیلات: کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: ساوه 92801 کارشناس اداری و دبیرخانه مدیریت (کلیه گرایش ها) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 92802 کارشناس تعالی و ایزو مهندسی صنایع / مدیریت صنعتی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: ساوه 92803 کارشناس تولید شیمی (کلیه رشته ها و گرایش های مرتبط) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: ساوه 92804 کارشناس فنی مکانیک/ برق – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: ساوه شرکت بیوسان فارمد 71402 کارشناس بازرگانی داخلی مدیریت بازرگانی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: کرج – شهرک دارویی برکت – حداقل سابقه کار مرتبط: 3 سال 71404 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندسی IT/ مهندسی فناوری اطلاعات/ مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: کرج – شهرک دارویی برکت – حداقل سابقه کار مرتبط: 3 سال 92501 کارشناس مستندسازی (DCC) حسابداری/ مدیریت مالی/ مدیریت دولتی/ مهندسی صنایع – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: کرج – شهرک دارویی برکت – حداقل سابقه کار مرتبط: 3 سال 92502 رئیس حسابداری صنعتی حسابداری/ مدیریت مالی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: کرج – شهرک دارویی برکت – حداقل سابقه کار مرتبط: 5 سال 92503 کارشناس حسابداری حسابداری/ مدیریت مالی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: کرج – شهرک دارویی برکت – حداقل سابقه کار مرتبط: 3 سال 92504 کارشناس فنی مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها)/
مهندسی برق
(کلیه گرایش ها) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد
– جنسیت: مرد
– محل خدمت: کرج – شهرک دارویی برکت
– حداقل سابقه کار مرتبط: 3 سال شرکت کی بی سی 71501 کارشناس امور قراردادها حقوق (کلیه گرایش ها) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران 71502 کارشناس مالی حسابداری/ مدیریت (گرایش مالی) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران 71503 کارشناس فروش مدیریت بازرگانی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران 92401 کارشناس بازرگانی مدیریت بازرگانی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران 92402 رئیس حسابداری حسابداری – تحصیلات: کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 5 سال شرکت ایران دارو 9101 کارشناس نگهداری و تعمیرات (PM) کلیه رشته های مهندسی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – دارای سابقه کاری در حوزه برنامه ریزی نت 9102 کارشناس برنامه ریزی مهندسی صنایع – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران زرین دام پایدار تدبیر 9201 کارشناس بازرگانی مدیریت بازرگانی/ مدیریت بازاریابی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: زرندیه 9202 کارشناس حسابداری حسابداری/ حسابرسی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: زرندیه 9203 کارشناس دامپروری دامپروری – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: زرندیه زرین کشت پایدار زرندیه 9301 کارشناس تاسیسات تاسیسات/ مکانیک/ برق/ صنایع – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: زرندیه شرکت هربی فارمد 9401 کارشناس واحد تحقیق و توسعه شیمی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – تخصص در فرمولاسیون داروهای پایه کرم و پماد 9402 کارشناس ارشد مالی حسابداری/ مدیریت مالی – تحصیلات: کارشناسی ارشد/ دکتری – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران شرکت سبحان آنکولوژی 9501 کارشناس برنامه ریزی استراتژیک مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: رشت – آشنایی با مفاهیم مدیریت استراتژیک، آشنایی با مفاهیم مدیریت تکنولوژی، توانایی کار با نرم افزار تخصصی مربوطه و office، تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با مفاهیم مدیریت کسب و کار 9502 نماینده علمی علوم پایه/ پزشکی/ داروسازی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد/ دکتری – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران -آشنایی با اصول GMP، توانایی علمی جهت عرضه محصولات و ارائه اطلاعات مربوط به داروها به پزشکان و داروخانه ها، شناخت کامل از محصولات انکولوژی، آشنایی با زبان انگلیسی و توانایی کار با رایانه و نرم افزارهای تخصصی مربوطه 9503 کارشناس کنترل حین تولید شیمی/ میکروبیولوژی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: رشت – آشنایی با لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی، آشنایی با روشهای بایگانی و اصول نگهداری مدارک و سوابق، داشتن مهارت در انجام آزمایشات مورد نیاز، آشنایی با زبان انگلیسی و توانایی کار با رایانه و نرم افزارهای تخصصی مربوطه. 9504 کارشناس امور سهام و بورس حسابداری/ مدیریت (گرایش مالی) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: رشت – آشنایی با تجزیه و تحلیل صورت های مالی – آشنایی با سامانه کدال – آشنایی با نرم افزار سهام – تسلط بر بخشنامه ها و مقررات بورس اوراق بهادار – توانایی کار با رایانه و نرم افزارهای تخصصی مربوطه 9505 کارشناس خزانه داری حسابداری – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – آشنایی با استاندارد های حسابداری – آشنایی با اصول و قوانین بیمه و مالیات – آشنایی با اصول و اعتبارات اسنادی – آشنایی با کلیه اصول بروز رسانی خدمات بانکی – آشنایی با روند اجرایی کلیه عملیات بانکی 9506 کارشناس صادرات مدیریت بازرگانی/ زبان انگلیسی/ شیمی کاربردی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – آشنایی با اصول اولیه GMP – تسلط به زبان انگلیسی – آشنایی با زبان عربی، فرانسه و روسی – آشنایی با اینکوترمز و قوانین تجارت خارجی – آشنایی با فنون مذاکره و آداب تجاری – آمادگی جهت انجام امور اداری خارج از دفتر مرکزی (مراجعه به سازمان غذا و دارو، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی) – آمادگی جهت انجام ماموریت به کشورهای هدف صادرات – داشتن حداقل 3 سال تجربه کاری 9507 کارشناس حمایت از بیمار داروسازی/ پزشکی – تحصیلات: دکتری – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – دارای سابقه کاری مرتبط – توانایی درک متون آکادمیک به زبان انگلیسی – داشتن مهارت های ارتباطی – آشنایی با نحوه جستجو در منابع علمی شرکت سلامت برکت 9601 کارشناس مالی و اداری حسابداری/ حسابرسی/ مدیریت (گرایش مالی) – تحصیلات: کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر 9701 کارشناس فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات/ مهندسی کامپیوتر/ علوم کامپیوتر – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 9702 کارشناس مالی حسابداری/ حسابرسی/ مدیریت (گرایش مالی) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 9703 کارشناس برنامه ریزی اقتصادی مدیریت مالی/ حسابداری/ مهندسی و مدیریت کسب و کار/ کار آفرینی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل 2 سال سابقه کار در حوزه  برنامه ریزی و تحلیل های اقتصادی -تسلط بر مسائل مالی و تحلیل های اقتصادی و ارزیابی طرح ها و پروژه های صنعتی -تسلط بر تهیه و تدوین و ارزیابی طرح های توجیهی اقتصادی -آشنایی با  نرم افزار کامفار و اکسل در حوزه مالی جهت تهیه fs –دارای روابط عمومی مناسب، مهارت درکارتیمی، تحلیل و گزارش نویسی 9704 کارشناس برنامه ریزی استراتژیک و کنترل پروژه مدیریت مالی/ حسابداری/ مهندسی صنایع/ مدیریت – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل 2 سال سابقه کار در حوزه  برنامه ریزی استراتژیک و کنترل پروژه -توانایی تدوین برنامه های استراتژیک در صنعت -آشنایی با نحوه تدوین و ارزیابی مدلهای کسب و کار و تدوین بودجه سرمایه گذاری -آشنایی با نرم افزارهای کنترل پروژه -دارای روابط عمومی مناسب، مهارت درکارتیمی،تحلیل و گزارش نویسی 9705 کارشناس سرمایه گذاری و مشارکت ها حسابداری/ مدیریت مالی/ اقتصاد – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – مهارت های کنترل پروژه و نرم افزار های کنترل پروژه -توانایی به کار گیری فنون آماری -مسلط به نرم افزار های آفیس به ویژه اکسل -دارای روابط عمومی مناسب، روحیه پی گیری و تعامل، مهارت درکارتیمی 9706 کارشناس مدیریت نوآوری کلیه رشته های مهندسی/ مدیریت تکنولوژی/ کسب و کار/ آینده پژوهی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل 2 سال سابقه کار در حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری – تسلط کامل بر زبان انگلیسی – تسلط بر روشهای تحقیق در حوزه کسب – فناوری و فرایندهای مدیریت تکنولوژی – تسلط بر فرایندهای نوآوری 9707 کارشناس نظارت و راهبری شرکت ها مهندسی صنایع/ مدیریت مالی/ مدیریت صنعتی/ مدیریت بازرگانی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – مهارت های کنترل پروژه و نرم افزار های کنترل پروژه – توانایی به کار گیری فنون آماری – مسلط به نرم افزار های آفیس به ویژه اکسل – دارای روابط عمومی مناسب،روحیه پی گیری و تعامل، مهارت درکارتیمی 9708 کارشناس سیستم ها و روش ها مهندسی صنایع/ مدیریت – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – مسلط به جمع‌آوری و مستند‌سازی فرایند‌های کسب و کار – مسلط به طراحی فرم، دستورالعمل و فرایند – آشنایی با مدل‌های تعالی و استاندارد‌های مطرح در صنعت – مهارت در کاربری کامپیوتر و نرم افزارهایOffice – دارای تفکر سیستمی ، روابط عمومی مناسب، روحیه پی گیری و تعامل، مهارت درکارتیمی شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر 9801 کارشناس مالی حسابداری/ حسابرسی/ مدیریت (گرایش مالی) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران گروه توسعه اقتصادی تدبیر 9901 کارشناس مجامع و مالکیت سهام حسابداری/ حسابرسی/ مدیریت (گرایش مالی) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 9902 مسئول دفتر مدیریت (کلیه گرایش ها) تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد
جنسیت: مرد
محل خدمت: تهران شرکت نوآور 91001 کارشناس فنی مهندسی عمران/ معماری/ سایر رشته های مرتبط – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 3 سال – تسلط کامل به نرم افزارAutocad و Excel، مسلط به تهیه و تنظیم قرارداد، صورت وضعیت، مسلط به نظارت فنی پروژه، آشنایی با متره برآورد و آنالیز قیمت، آشنایی به ضوابط معماری و شهرسازی، آشنایی به مقررات ملی ساختمان، آشنایی با امور رسیدگی صورت وضعیت، متره، برآورد وآشنایی به امور حقوقی و قراردادها، ضوابط معماری و شهرسازی و دستورالعمل اجرای ساختمان 91002 کارشناس معماری مهندسی عمران/ معماری (کلیه گرایش ها)   – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 2 سال – تسلط کامل به نرم افزار AutoCAD ،Office  و آشنایی با سایر نرم افزارهای مربوطه، مسلط به تهیه و تنظیم قراردادهای مرتبط در حوزه معماری، آشنایی به ضوابط معماری شهرسازی، آشنایی به مقررات ملی ساختمان و نشریات فنی 91003 کارشناس برنامه ریزی و امور قراردادها مهندسی عمران/ مهندسی صنایع/ مدیریت/ اقتصاد/ حقوق/ مدیریت کسب و کار (MBA) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 2 سال – آشنایی با استانداردهای حسابداری، تهیه صورتهای مالی، تهیه گزارشات مالی، آشنایی با مدل های تعالی سازمانی و استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015، آشنایی با مدلهای برنامه ریزی و بودجه ریزی، تسلط به تنظیم قراردادها، آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری، تسلط کامل به نرم افزار Office 91004 کارشناس بودجه و مطالعات اقتصادی مهندسی صنایع/ مدیریت/ اقتصاد/ مدیریت کسب و کار (MBA)/ حسابداری – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 2 سال – آشنایی با اصول کلان اقتصادی و تحلیل گزارشات آماری و اقتصادی، آشنایی با ابزارها و تحلیلهای کلان مربوط به بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی، آشنایی با ابزارها و تحلیل گزارشات توجیه فنی اقتصادی و شاخصهای مربوطه، آشنایی با مدلهای برنامه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، گزارش نویسی، انجام تحلیل های اقتصادی پروژه ها، آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری, تسلط کامل به نرم افزار Office 91005 کارشناس منابع انسانی مدیریت (کلیه گرایش ها)/ مدیریت منابع انسانی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 3 سال – آشنایی با مفاهیم منابع انسانی و فرآیندهای جذب و استخدام، قوانین حقوق دستمزد، قوانین استخدامی، قوانین کار و تامین اجتماعی، توانایی تهیه گزارشات منابع انسانی و طبقه بندی اطلاعات، آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری و تسلط کامل به نرم افزار 91006 کارشناس حسابداری حسابداری/ حسابرسی/ مدیریت (گرایش مالی) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 3 سال – آشنایی با آیین نامه ها و استانداردهای حسابداری، قوانین موجود در امور مالی، قانون چک و آشنایی با ضوابط و مقررات مربوطه، توانایی استفاده از نرم افزار های اداری، تسلط به نرم افزار همکاران سیستم، آشنایی با قانون تجارت و قانون مالیات و آیین نگارش و مکاتبات اداری و تسلط کامل به نرم افزار Office 91007 رئیس حسابداری حسابداری/ حسابرسی/ مدیریت (گرایش مالی) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 5 سال – تسلط به استانداردهای حسابداری و حسابرسی، آشنایی با قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده، تجارت، کار و تامین اجتماعی، آشنایی با مدل های تعالی سازمانی و استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015، تسلط به تهیه صورتهای مالی، تسلط به نرم افزار همکاران سیستم، آشنایی با ساختار های حاکمیت شرکتی رویا ساختمان آریا 91101 کارشناس HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) مهندسی بهداشت حرفه ای/ بهداشت محیط/ ایمنی صنعتی/ بهداشت کار/ ایمنی/ سایر رشته های مرتبط – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 5 سال – تسلط بر سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (ISO45001 , ISO14001) تسلط بر ضوابط و مقررات HSE جاری کشور،آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری و تسلط کامل به نرم افزار Office بهساز کاشانه تهران 91201 کارشناس حسابداری حسابداری/ حسابرسی/ مدیریت (گرایش مالی) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 3 سال – آشنایی با آیین نامه ها و استانداردهای حسابداری، قوانین موجود در امور مالی، قانون چک و آشنایی با ضوابط و مقررات مربوطه، توانایی استفاده از نرم افزار های اداری، تسلط به نرم افزار همکاران سیستم، آشنایی با قانون تجارت و قانون مالیات و آیین نگارش و مکاتبات اداری و تسلط کامل به نرم افزار Office 91202 مدیر مطالعات اقتصادی مدیریت/ اقتصاد/ مهندسی صنایع/ مدیریت کسب و کار (MBA) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 5 سال – آشنایی با اصول کلان اقتصادی و تحلیل گزارشات آماری و اقتصادی، آشنایی با ابزارها و تحلیلهای کلان مربوط به بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی، آشنایی با ابزارها و تحلیل گزارشات توجیه فنی اقتصادی و شاخصهای مربوطه، شناخت قوانین و ضوابط شهرداری و امور مالیاتی، آشنایی با مدل های تعالی سازمانی و استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 91203 مدیر برنامه ریزی و بودجه مدیریت/ اقتصاد/ حسابداری/ مهندسی صنایع/ مدیریت کسب و کار (MBA) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 5 سال – آشنایی با استانداردهای حسابداری، تهیه صورتهای مالی، تهیه گزارشات مالی، استفاده از نرم افزارهای تخصصی رشته، اصول کلان اقتصادی و تحلیل گزارشات آماری و اقتصادی، آشنایی کلی با بازار سرمایه و تجزیه و تحلیل گزارشات آن، آشنایی کلی با قانون تجارت و قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، آشنایی با مدل های تعالی سازمانی و استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015 91204 کارشناس امور قراردادها مدیریت/ حقوق/ عمران/ سایر رشته های مرتبط – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 2 سال – تسلط به کلیه قرارداد های حقوقی، پیمانکاری، فروش و همچنین توانایی تنظیم قراردادهای مذکور، تسلط به مجموعه نرم افزارهای Office و آیین نگارش 91205 کارشناس فروش مدیریت بازرگانی/ مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 1 سال – آشنایی با استانداردهای مربوط به معاملات و فروش، قوانین موجود در امور مربوط به معاملات و آشنایی با ضوابط و مقررات مربوطه و شناخت استراتژی های بازاریابی و فروش و روش های نوین تبلیغات و فروش، تسلط به مجموعه نرم افزارهای Office و آیین نگارش توسعه و عمران امید 91301 کارشناس بودجه و برنامه ریزی مدیریت/  اقتصاد/ حسابداری/ مدیریت کسب و کار (MBA) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 2 سال – آشنایی با استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی و گزارشات مالی، آشنایی با مدل های تعالی سازمانی و استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2015، آشنایی با مدلهای برنامه ریزی و بودجه ریزی، آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری، تسلط کامل به نرم افزار Office 91302 کارشناس حسابداری حسابداری/ حسابرسی/ مدیریت مالی/ مدیریت (گرایش مالی) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 3 سال – آشنایی با آیین نامه ها و استانداردهای حسابداری، قوانین موجود در امور مالی، قانون چک و آشنایی با ضوابط و مقررات مربوطه، توانایی استفاده از نرم افزار های اداری، تسلط به نرم افزار همکاران سیستم، آشنایی با قانون تجارت و قانون مالیات و آیین نگارش و مکاتبات اداری و تسلط کامل به نرم افزار Office توسعه گران عمران ستاد 91401 کارشناس فنی پروژه مهندسی عمران (کلیه گرایش ها) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 7 سال – تسلط کامل به نرم افزارAutocad و Excel – مسلط به تهیه و تنظیم قرارداد- صورت وضعیت -صورت جلسات فنی – فهارست بها قیمت – مسلط به نظارت فنی پروژه – آشنایی با متر برآورد و آنالیز قیمت – آشنایی به ضوابط معماری و شهرسازی – آشنایی به مقررات ملی ساختمان 91402 مدیر پروژه منطقه مهندسی عمران (کلیه گرایش ها) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: منطقه 1 (استان مرکزی) و منطقه 2 (آذربایجان شرقی) – حداقل سابقه کار: 7 سال – تسلط کامل به نرم افزارAutocad و Excel – مسلط به تهیه و تنظیم قرارداد- صورت وضعیت -صورت جلسات فنی – فهرست بها قیمت – مسلط به نظارت فنی پروژه – آشنایی با متر برآورد و آنالیز قیمت – آشنایی به ضوابط معماری شهرسازی – آشنایی به مقررات ملی ساختمان و نشریات فنی 91403 کارشناس پیمان و رسیدگی مهندسی عمران (کلیه گرایش ها) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 5 تا 10 سال – تسلط کامل به word و Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – آشنایی با مدلهای برنامه ریزی- تسلط به تنظیم قراردادها 91404 مدیر حسابرسی داخلی حسابداری/ حسابرسی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 5 تا 10 سال – تسلط کامل به word و Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری تسلط به نرم افزار همکاران سیستم، استانداردهای حسابداری و حسابرسی، قانون تجارت و قانون مالیات 91405 کارشناس مالی حسابداری/ حسابرسی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 5 سال – تسلط کامل به word و Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری تسلط به نرم افزار همکاران سیستم، استانداردهای حسابداری و حسابرسی، قانون تجارت و قانون مالیات 91406 کارشناس اداری مدیریت (کلیه گرایش ها) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 3 سال – تسلط کامل به word و Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – تسلط به نرم افزار حضور و غیاب، آشنایی و تسلط به قانون کار و تأمین اجتماعی 91407 معاون املاک و مجوزها مهندسی عمران (کلیه گرایش ها) – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 25 سال – تسلط کامل به word و Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – تسلط به مراحل تنظیم قراردادها، مبایعه نامه ها و ثبت اسناد و املاک، تسلط به مراحل صدور پروانه و پایان کار ساختمانی، صدور مجوزها، تسلط به شناسایی املاک و ارزشگذاری، دارای سابقه فعالیت در دریافت مجوزهای عملیات ساختمانی از مراجع ذیربط 91408 مدیر امور بانکی بانکداری – تحصیلات: کارشناسی – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار: 15 سال – تسلط کامل به word و Excel – آشنایی با آیین نگارش و مکاتبات اداری – تسلط به انواع عقود بانکی، آشنایی و تسلط به قانون تجارت و قانون مالیات گروه توسعه ساختمان تدبیر 91501 کارشناس فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات/ مهندسی کامپیوتر/ علوم کامپیوتر – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال – دانش سخت افزاری و نرم افزاری شبکه، تسلط کامل بر مبانی شبکه، مدیریت کلاینت ها، آشنایی با دانش وب و طراحی صفحات وب سایت جهت مدیریت و بروزرسانی وب سایت شرکت، آشنایی با امنیت اطلاعات و بهبود راهکارها جهت عدم نفوذ، راه اندازی سیستم های اطلاعاتی و خدماتی در بستر شبکه، تسلط کامل بر کلیه اجزای رایانه ای جهت تهیه شناسنامه سیستم ها و نقشه شبکه شرکت شرکت کارگزاری بیمه برکت 91601 کارشناس مالی حسابداری – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 91602 کارشناس مسئول بیمه مدیریت/ اقتصاد/ حسابداری/ صنایع – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: کرج 91603 کارشناس مسئول بیمه مدیریت/ اقتصاد/ حسابداری/ صنایع – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: شیراز 91604 کارشناس مسئول بیمه مدیریت/ اقتصاد/ حسابداری/ صنایع – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: زاهدان 91605 کارشناس مسئولی بیمه مدیریت/
اقتصاد/
حسابداری/
صنایع – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد
– جنسیت: مرد
– محل خدمت: مشهد 91606 کارشناس مسئولی بیمه مدیریت/
اقتصاد/
حسابداری/
صنایع – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد
– جنسیت: مرد
– محل خدمت: بندرعباس بنیاد برکت 91701 رئیس اداره بهبود سیستم ها، روش و فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات/ علوم کامپیوتر/ مهندسی کامپیوتر/ مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز 91901 کارشناس سرمایه گذاری مدیریت مالی/ حسابداری/ اقتصاد – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران 91902 کارشناس مالی حسابداری – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران سبحان دارو 92001 کارشناس بازرگانی خارجی مدیریت (بازرگانی، مالی و صنعتی)/ مهندسی صنایع/ شیمی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران 92002 کارشناس فروش مدیریت (بازرگانی، مالی و صنعتی)/ مهندسی صنایع/ شیمی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 92003 کارشناس ثبت صادرات مدیریت (بازرگانی، مالی و صنعتی)/ مهندسی صنایع/ شیمی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 92004 کارشناس بازاریابی مدیریت (بازرگانی، مالی و صنعتی)/ مهندسی صنایع/ شیمی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 92005 کارمند خرید و سفارشات خارجی مدیریت (بازرگانی، مالی و صنعتی)/ مهندسی صنایع/ شیمی/ زبان انگلیسی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال 92006 متصدی دفتر مدیریت (بازرگانی، مالی و صنعتی)/ مهندسی صنایع/ شیمی – تحصیلات: کارشناسی – جنسیت: زن – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 2 سال پخش البرز 92101 کارشناس فروش مدیریت بازرگانی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران 92102 کارشناس بازرگانی دارویی مدیریت بازرگانی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: زن/ مرد – محل خدمت: تهران شرکت توسعه راهبرد سلامت برکت 92301 کارشناس روابط عمومی روابط عمومی/ ارتباطات/ مدیریت – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 92302 کارشناس درآمد و اسناد پزشکی حسابداری – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران بنیاد احسان 92601 مدیر مالی حسابداری/ مدیریت مالی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران – حداقل سابقه کار مرتبط: 5 سال 92602 کارشناس مالی حسابداری/ مدیریت مالی – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 92603 انبار دار حسابداری/ مدیریت – تحصیلات: کارشناسی/ کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران گروه مشاوران مدیریت تدبیر 92701 کارشناس نظارت مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی – تحصیلات: کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 92702 کارشناس برنامه ریزی مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی – تحصیلات: کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 92703 کارشناس پشتیبانی مدیریت(کلیه گرایش ها) – تحصیلات: کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران 92704 کارشناس فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات/
مهندسی کامپیوتر/
علوم کامپیوتر – تحصیلات: کارشناسی ارشد – جنسیت: مرد – محل خدمت: تهران <>> شرایط عمومی

1- اعتقاد به دین مبین اسلام و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
2- داشتن تابعیت ایران.
3- دارا بودن حداکثر 28 سال تمام برای متقاضیان با مدرک کارشناسی، حداکثر 32 سال تمام برای متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد و 35 سال سن برای متقاضیان با مدرک دکتری (در صورت داشتن سابقه کار مفید با سابقه بیمه تا 9 سال و مدت خدمت نظام ‌وظیفه به حداکثر سن در هر مقطع اضافه می گردد و در هرصورت سن متقاضی نباید از 35 سال تمام تجاوز نماید)
4- دارا بودن دانش تخصصی، مهارت‌ها و توانایی ‌های ذهنی و جسمی لازم برای انجام وظیفه و مسئولیت‌های شغل مورد نظر.
5- انجام خدمت یا معافیت دائم برای مشمولین خدمت نظام‌ وظیفه.
6- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و الکل.
7- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
8- نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از استخدام در دستگاه‌های دولتی و نهادها باشد.
9- مطابق نظام نامه جذب نیروی انسانی ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، به کارگیری بستگان کارکنان ممنوع می باشد.

<>> شرایط اختصاصی

<>1-  داشتن حداقل معدل 15 جهت دارندگان مدرک کارشناسی، حداقل معدل 16 جهت دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و حداقل معدل 17 جهت متقاضیان با مدرک  دکتری
2-  دارا بودن شرایط احراز پست سازمانی مورد نظر
3-  داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای پست های کارشناس
4-  در شرایط برابر از نظر صلاحیت های تخصصی و عمومی، اولویت استخدام با ایثارگران و داوطلبان بومی خواهد بود که محل سکونت فعلی آنها با محل جغرافیایی شغل مورد نظر، طی سه سال متوالی اخیر یکسان باشد.

<>> نحوه ارسال درخواست همکاری

<>1- ارسال درخواست همکاری و شرکت در فرایند آزمون از تاریخ 1400/10/06 لغایت 1400/10/20 صرفاً از طریق تکمیل فرم در وبسایت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر امکان پذیر می باشد. 
2- کلیه متقاضیان مجاز به انتخاب یک کد شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود و شرایط اعلامی می باشند. 
3- مدارک زیر را به ترتیب در قالب یک فایل با فرمت .rar یا .pdf بارگذاری نمایید. (به درخواست هایی که فاقد مدارک با فرمت مورد نظر می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.):
⦁  عکس متقاضی
⦁ تصویر کارت ملی
⦁ تصویر کلیه صفحات شناسنامه
⦁ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (صرفاٌ برای آقایان)
⦁ تصویر مدرک تحصیلی
⦁ تصویر سابقه کار استخراج شده از پورتال بیمه
⦁  فایل رزومه با فرمت pdf
4- کلیه مدارک و فرم های ارسال شده توسط کارشناسان گروه مشاوران مدیریت تدبیر بررسی و از منتخین برای شرکت در فرایند آزمون کتبی، مصاحبه فنی – تخصصی و مصاحبه روانشناختی دعوت به عمل خواهد آمد و ارسال درخواست به منزله پذیرش و استخدام کلیه متقاضیان نخواهد بود.

<>> جدول زمان بندی

عنوان تاریخ تاریخ شروع ثبت نام 1400/10/06 تاریخ پایان ثبت نام 1400/10/20 دریافت کارت آزمون 21 و 1400/10/22 زمان آزمون 1400/10/23 مکان آزمون تهران ـ محل دقیق متعاقبا اعلام خواهد شد. مواد آزمون icdl, زبان انگلیسی، معارف اسلامی، دانش و مسایل روز <>۶ – چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی یا پس از استخدام و اشتغال به کار مشخص گردد متقاضی اطلاعات نادرست ارائه کرده است  از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.

<>

<>جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

<>منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰
  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی