اخبار / استخدامی / استخدام شرکت فرآورده های نسوز آذر به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام شرکت فرآورده های نسوز آذر

شرکت فرآورده های نسوز آذر در سال 1402 در نظر دارد جهت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور باتوجه به نیاز بازار با ایجاد فرصت های برابری شغلی از نظر تمامی امتیازها نسبت به آزمون استخدامی جامع اقدام نماید.

از این رو این شرکت با درنظر گرفتن نیازهای شغلی موردنیاز خود، تلاش نموده است این فرصت را در اختیار جوانان مستعد استان اصفهان قراردهد. امید آن است با عنایت به خداوند متعال این مهم در جایگاهی شایسته تحقق یابد.

مهلت ثبت نام 4 الی 8 آذر 1402 می باشد.شرایط عمومی1. تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
2. تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
3. نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
4. عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیصلاح
5. عدم اشتغال و تعهد خدمت به دسـتگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نیـزعـدم بازخریـد خـدمت و بازنشستگی
6. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم غیرپزشکی
7. داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی تا تاریخ 1402/09/01 (متولدین تا تاریخ 1384/09/01)
8. داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی جهـت انجـام فعالیـت هـای شـغلی طبـق تأییـد واحد منابع انسانی- بخش ایمنی و بهداشت شرکت فرآورده های نسوز آذرشرایط اختصاصی1. داشتن مدرك تحصیلی دیپلم مطابق با مفاد مندرج در این دفترچه
2. دارا بودن حداقل معدل کل13
3. حداکثر سن با احتساب زمان گذراندن خدمت مقدس سربازی 25 سال تمام (متولدین 1377/09/01 به بعد) می باشد.
تبصره1: افراد بالاتر از 25 سال به شرط دارابودن سابقه کاری مرتبط به ازای هر 2 ماه سابقه یک ماه به سقف سنی ثبت نام اضافه میگردد.
تبصره2: حداکثر سن ثبت نامی با احتساب سابقه کار و سربازی 30 سال تمام مطابق با تبصره1 میباشد.تسهیلات شرایط سنیمتقاضیانی که در شرکت های پیمانکاری مستقر در شرکت فرآوردههای نسوز آذر اشتغال دارند به ازاء هـر سـال سـابقه در شـرکت فرآورده های نسوز آذر (به شرط پرداخت حق بیمه) تا سقف 5 سال به حداکثر شرط سنی اعلام شده اضافه می گردد. این دسته از داوطلبین می بایست «فرم تأیید سابقه فعالیت در شرکت های پیمانکار» را از واحد خدمات پرسنلی پیمانکاران تحویل و پس از تکمیل و اخذ تأییدیه مربوط نسبت به تحویل فرم مربوطه، حداکثر تا پایان روز مهلت ثبت نام به واحـد منابع انسانی- کارگزینی اقدام نمایند.
تبصره: فرم سابقه فعالیت جزء مدارك ثبت نام بوده و باید همراه با مدارك دیگر در زمان آزمون مهارت و مصاحبه تحویل گردد.
تذکر: در هر صورت پس از اعمال تسهیلات سنی فوق الذکر، سن داوطلبان نبایستی از 30 سال بالاتر باشد.آزمون کتبیروز جمعه مورخ 1402/10/01 در حـوزه امتحانی که روی کارت ورود به جلسه متقاضیان درج می شود، برگزار خواهد گردید و هـدف از آن، تعیین سطح دانش عمومی، همچنین سنجش استعدادها و توانمندیهای شناختی و ذهنی متقاضیان استخدام میباشد.
این آزمون مشتمل بر دروس عمومی (دانش کامپیوتر، انسان و محیط زیست، هویت اجتماعی، دینی، هوش و توانمندیهای ذهنـی) به میزان 40 درصد و دروس تخصصی دیپلم فنی) الزامات محیط کار، کارگاه کار آفرینی، جوشکاری، مکانیک، تاسیسات، برق و الکترونیک (به میزان 60 درصد از کل سوالات مـی باشـد. ضمناً آزمون دارای نمره منفی نمیباشد و بصورت چهارگزینه ای خواهد بود. جهـت اطلاع از عنـاوین و منـابع درسـهای عمـومی و تخصصی آزمون استخدامی به بخش 14 این دفترچه راهنما و جدول 1-14 و 2-14 مراجعه نمایید.مراحل استخدام1. ثبت نام و ویرایش فرم از تاریخ 1402/09/04 لغایت 1402/09/08 (از طریق اینترنت)
2. دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی روزهای سه شنبه 1402/09/28 و چهارشنبه 1402/09/29 (از طریق اینترنت)
3. شرکت در جلسه آزمون کتبی در روز جمعه 1402/10/01 بر اساس زمان مندرج در کارت ورود به جلسه
4. اعلام نتایج آزمون کتبی اوایل دیماه 1402 (از طریق اینترنت)
5. اعلام جدول زمانبندی پذیرفته شدگان جهت انجام آزمون مهارت و مصاحبه استخدامی اواسط دیماه 1402 (از طریق اینترنت)
6. کنترل مدارك و مصاحبه های استخدامی در زمان مصاحبه (از هفته دوم دیماه 1402)
7. اعلام نتایج و اسامی پذیرفته شدگان نهایی در نیمه دوم دیماه 1402
8. انجام تشریفات استخدامی پذیرفته شدگان نهایی پس از اعلام نتایج
توضیح: هرگونه تغییر احتمالی در زمانهای فوق از طریق همین پایگاه اطلاع رسانی میگردد.


جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامیتاریخ خبر یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲