اخبار / استخدامی / استخدام شرکت خیام سپهر فولاد نیشابور به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام شرکت خیام سپهر فولاد نیشابور

<>با استعانت از خداوند منان و با هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار، شرکت خیام سپهر فولاد نیشابور بر اساس ضوابط، مقررات و آئین نامه استخدامی داخلی شرکت با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد از بین داوطلبان واجد شرایط، در مقاطع فوق دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد ، در سطح استان خراسان رضوی پس از کسب موفقیت در آزمون های کتبی و روانشناختی و همچنین مصاحبه فنی و تخصصی و طی معاینات پزشکی جذب نماید.

<>تذکر۱ :سایر مراحل و تشریفات اداری مرتبط متعاقبا اعلام خواهد شد.
تذکر۲ :آزمون علمی (کتبی) در حوزه دانشگاه فردوسی مشهد(پردیس دانشگاه) برگزار می شود.
تذکر۳ : در صورت تغییر زمان بندی برگزاری آزمون، مراتب از طریق سایت آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.
تذکر۴ :مکان، ساعت و محل برگزاری آزمون در زمان دریافت کارت ورود به جلسه و از طریق سایت فوق الذکر اعلام خواهد

<>شرا یط عمومی و اختصاصی متقاضیان
۱-۴ :تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲-۴ : التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳-۴ : تدین به یکی از ادیان رسم ی کشور و یا یکی از ادیان رسمی کشور
۴-۴ : دارا بودن کارت پایان خدمت وظ یفه یا داشتن کارت معافیت دائم غیر پزشکی
تبصره ۱ :تاریخ ترخیص از خدمت وظ یفه و یا صدور کارت معافیت دائم غیر پزشک ی باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون
کتبی باشد.
تبصره ۲ :امکان ثبت نام متقاضیان دارای کارت معافیت دائم پزشک ی وجود ندارد.
تبصره ۳ :دارندگان کارت معافیت دائم غیر پزشکی، در صورت موفقیت در کلیه مراحل استخدام به شرط تائید پزشک
معتمد شرکت همانند سایرین بلامانع می باشند.
۵-۴ : تندرست ی و توانایی کامل جسمی و روانی برای انجام شغل محوله، طبق تائید پزشک معتمد شرکت خواهد بود.
۶-۴ : عدم اشتهار به فساد اخلاقی، عدم اعتیاد، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیش ینه کیفری که موجب محرومیت از
حقوق اجتماعی شده باشد.

<>تبصره ۴ :تنها مقاطع تحصیلی مندرج در جدول۳ مورد نیاز شرکت بوده و چنانچه افراد پذیرفته شده، در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند، مطابق با مقررات شرکت قابل بررسی و اقدام خواهد بود.
۷ – ۴ : شرای ط سنی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم حداکثر ۳۰سال و کارشناسی حداکثر ۳۵سال می باشد.
تبصره ۵ :حداکثر سن اعلام شده، با احتساب خدمت نظام وظ یفه لحاظ گردیده است.
۸-۴ : دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بدون ذکر کلمه معادل و ارزش استخدامی
تبصره ۶ :تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان می بایست قبل از تاریخ (۱/۹/۱۴۰۰ (اولین روز ثبت نام باشد.

مراحل آزمون

۱-۵ : این آزمون در دو مرحله برای رشته های تحصیلی مورد نیاز برگزار خواهد شد که در مرحله اول شرکت کنندگان
از طریق آزمون علمی بصورت کتبی (عمومی و تخصصی) و مرحله دوم از بالاترین رتبه های علمی حسب نیاز جهت
مصاحبه فنی / تخصصی دعوت بعمل خواهد آمد.
۲-۵ : نمره آزمون کتبی، بر اساس ۳۰ درصد دروس عمومی و ۷۰ درصد دروس تخصصی محاسبه می گردد.
۳-۵ : محاسبه نمره نهایی هر داوطلب با در نظر گرفتن ضریب ۷۰ %برای مرحله آزمون کتبی (عمومی تخصصی) و ضریب ۳۰ % برای مصاحبه تخصصی / رفتاری صورت می پذیرد.
۴-۵ : آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) بصورت ۴ گزینه ای خواهد بود.
۵-۵ : به ازای هر سه پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته می شود
۶-۵:آزمون کتبی هر رشته از دروس عمومی شامل ،دانش رایانه، هوش و استعداد تحصیلی و دروس تخصصی به شرح جدول۷-۵ ذیل می باشد .

<>برای مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید

<>


منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰
  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی