اخبار / استخدامی / استخدام شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد

شركت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) جهت تأمين نيروی انسانی متخصص در پروژه های جدید نيروگاهی و صنایع نفت و گاز در جزیره قشم، از بين داوطلبان سراسر كشور طی آزمون كتبی، مصاحبه و گزینش جهت استخدام با شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید. 


> شرایط عمومی

1 .داشتن تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران
2 .اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکی از اديان شناخته شده در قانون اساسی ايران
3 .انجام خدمت سربازی يا داشتن معافيت های قانونی دائم
4 .عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
5 .نداشتن سابقه محکوميت جزايی موثر
6 .داشتتن سلامتی جسمانی و روانی و توانايی برای انجام کاری که گذاشته می شود.
7 .دارا بودن شرايط احراز شغل
8 .نداشتن تعهد خدمتی و عدم اشتغال به تحصيل

> شرایط اختصاصی

1 .داشتن حداکثر شرايط سنی به شرح زير:
– متولدين 01/ 01/ 1366 به بعد در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر
– متولدين 01/ 01/ 1367 به بعد در مقطع کارشناسی
– متولدين 01/ 01/ 1369 به بعد در مقطع کاردانی
– متولدين 01/ 01/ 1371 به بعد در مقطع ديپلم

2 .داشتن مدرك تحصيلی مرتبط با رشته شغلی مورد نظر در جدول
3 .پس از اعالم نتايج آزمون کتبی و مصاحبه، اولويت استخدام به تشخیص شرکت با افراد ساکن جزيره قشم، استان هرمزگان و يا شهرستان های مجاور استان هرمزگان می باشد.
4 .چنانچه در هر يك از مراحل استخدامی خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده از سوی فرد مسجل گردد، از ادامه فرآيند مراحل استخدامی فرد ممانعت به عمل خواهد آمد.
5 .جهت رديف های 4 تا 8 جدول روبرو، سوابق کار فنی و تخصصی متقاضيان بايد مرتبط با فعاليت های نيروگاهی و صنايع نفت و گاز با سوابق بيمه باشد که به حداکثر سن افزوده می شود (ارسال رزومه کاری و سوابا بيمه الزامی می باشد).
6 .برای پذيرفته شدگان نهايی اين آزمون(رديف های 1 تا 3جدول روبرو) ، شرکت در طول خدمت هيچگونه تعهدی جهت اسکان و اياب و ذهاب به محل کار ندارد.


> مدارک مورد نياز

1 .فرم تکميل شده ثبت نام (به طور دقيق و خوانا)که در سايت دانشگاه می باشد.
2 .دو قطعه عکس جديد پشت نويسی شده (يك قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود).
3 .تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت ورو)
4 .تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم (پشتتت ورو)
5 .تصوير آخرين مدرك تحصيلی يا گواهی فراغت از تحصيل که معدل کل حتما در آن قيد شده باشد.
6 .برای ارسال مدارك مورد نياز الزاما از پاکت های پستی استاندارد 17×25 استفاده شود.

> سایر نکات

1 .محل برگزاری آزمون استان هرمزگان می باشد.
2 .شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی برای کليه داوطلبان از ساير استان ها بلامانع است.
3 .داوطلبان واجد شرايط می بايست مدارك لازم را حداکثر تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/11/24 با پست سفارشی به آدرس تهران صندوق پستی1719-16765 و کد پستی 53571-16589 پرديس فنی و مهندسی شهيد عباسپور، واحد آزمون مرکز آموزش های تخصصی شهيد عباسپور (آزمون جذب نيروی شرکت تابان انرژی پاسارگاد) ارسال نمايند.
4 .مدارك ارسالی برای ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نمی شود. همچنين به مدارك ناقص و يا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5 .داوطلبان می توانند جهت آگاهی از زمان و مکان آزمون، دروس امتحانی و کسب اطلاعات بيشتر به وب سايت مرکز آموزش های تخصصی قسمت آزمون های استخدامی مراجعه نمايند.

ردیف رشته شغلی مقطع و رشته تحصيلی جنسیت حداقل سابقه كاری مرتبط )سال( فرآیند جذب
1   تکنسين بهره برداری​  کارشناسی در رشته های مهندسی برق، مکانيك و شيمی (کليه گرايش ها) مرد 0 آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش
 کارشناسی در رشته مهندسی نفت (فقط گرايش بهره برداری) 0
2   تکنسين تعميرات  کارشناسی و پايين تر در رشته های برق و مکانيك (کليه گرايش ها) 0
 ديپلم در رشته های برق و مکانيك (فقط مراکز فنی و حرفه ای)
3   افسر ايمنی  کاردانی در رشته ايمنی و بهداشت (کليه گرايش ها) 0
4  کارشناس HSE  کارشناسی و بالاتر در رشته ايمنی و بهداشت (کليه گرايش ها) 5 مصاحبه تخصصی و گزینش
5  رييس تعميرات  کارشناسی و بالاتر در رشته های برق و مکانيك (کليه گرايش ها) 7
6  رييس بهره برداری  کارشناسی در رشتههای مهندسی برق، مکانيك و شيمی (کليه گرايش ها) 7
 7  کارشناس تعميرات  کارشناسی و باالتر در رشته های مهندسی برق، مکانيك و شيمی (کليه گرايش ها) 5
8 سرشيفت بهره برداری کارشناسی و بالاتر در رشته های مهندسی برق، مکانيك و شيمی (کليه گرايش ها)  5

جمع پرسنل مورد نياز (حداقل):


* جهت تکمیل فرم ثبت نام به لینک https://iranestekhdam.ir/wp-content/uploads/2020/01/Taban_Regist.pdf مراجعه نمایید.
100 نفر


منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸