اخبار / استخدامی / استخدام دانشگاه های علوم پزشکی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی


نتایج نهایی آزمون استخدامی مهرماه وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام شد.


لیست آگهی‌های استخدام دانشگاه استان مهلت آگهی/خبر استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران مازندران 24 اسفند 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی __ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان کردستان
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل
تا 22 اسفند 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فارس
__
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی گلستان گلستان __ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان __ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان و بلوچستان __ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر
__
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هرمزگان
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان __ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد
__
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان __ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی تا 14 اسفند 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه مرکزی
تا 16 اسفند 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه و بویراحمد
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
خراسان رضوی
تا 15 اسفند 1402 مشاهده استخدام دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی __ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان
__
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان
تا 14 اسفند 1402 مشاهده استخدام دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل
تا 7 اسفند 1402 مشاهده استخدام علوم پزشکی لرستان لرستان تا 8 اسفند 1402 مشاهده استخدام دانشکده علوم پزشکی سیرجان
کرمان
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی
تا 13 اسفند 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال و بختیاری
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان خوزستان
تا 5 اسفند 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی لارستان فارس
تا 26 بهمن 1402
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان __ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان __ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی __
مشاهده دانشگاه علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی __ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  کرمان
__
مشاهده استخدام شرکت نیل آب و سبز اندیشان فسا فارس تا 17 بهمن 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین
تا 21 بهمن 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران تا 15 اسفند 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی
__
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان‌غربی
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی گراش فارس
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران __ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز البرز تا 12 بهمن 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی شوشتر خوزستان
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی
__
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان خوزستان
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر
تا 6 دی 1402
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گیلان
__
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان
تا 4 دی 1402
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام
تا 25 آذر 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی سراب
آذربایجان شرقی
تا 29 آذر 1402
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی
تا 2  دی 1402
مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خوزستان
تا 13 آذر 1402
مشاهده آزمون تاسیس دفاتر خدمات سلامت سراسر کشور
تا 12 آذر 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان و بلوچستان
تا 24 آبان 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان خوزستان
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی لارستان فارس
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر
تا 29 مهر 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری چهارمحال و بختیاری
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه مرکزی
تا 26 مهر 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان خوزستان
__ مشاهده استخدام سازمان غذا و دارو تهران تا 15 مهر 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی لارستان فارس
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان
__ مشاهده استخدام سازمان انتقال خون چند استان
تا 15 مهر مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی
تا 15 مهر 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان خوزستان
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌ شمالی خراسان شمالی
تا 15 مهر 1402 مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم قم
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران
__ مشاهده استخدام دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران
__ مشاهده استخدام دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی
تا 3 مهر 1402 مشاهده استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورسراسرکشورتا 2 مهر 1402مشاهده

منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامیتاریخ خبر دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲