اخبار / استخدامی / استخدام دانشکده علوم پزشکی آبادان به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام دانشکده علوم پزشکی آبادان

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان بمنظور تأمين نيروي انساني مورد نیاز   در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی واحدهای تابعه  از افراد به شرح جدول ذیل که  طرح خود را براساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان طی ننموده اند دعوت بعمل می آورد

رشته مقطع محل اشتغال
مامایی کارشناسی
1ـ مراکز آموزشی درمانی

2ـ بیمارستان

متقاضیان جهت ثبت نام به سامانه رشد مراجعه نمایند.

صرفا پذیرش از افرادی که مدت طرح خودرا براساس قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان طی نکرده اند صورت می گیرد.


جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.


منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۹