اخبار / استخدامی / استخدام بانک ملی در سال ۱۴۰۱ به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام بانک ملی در سال ۱۴۰۱

بانک ملی ایران برای ی تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل شماره  ۲۴۵۱۰مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی، از محل مجوز شماره۲۸۸۹۱مورخ۲۹/۰۴/۱۴۰۱سازمان اداری و استخدامی کشور، تعداد۱۷۳۲ نفر از افراد واجد شرایط را ازطریق برگزاری آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی،مصاحبه استخدامی وطی مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام مینمایدبرای ثبت نام اینجا کلیک نمایید.منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱