اخبار / استخدامی / استخدام استانداری گیلان در سال 99 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام استانداری گیلان در سال 99

استانداري گيلان، با استناد به آيين نامه استخدامي دهياريها و مجوز شماره ٤٠٥٦٧ مورخ ٤/٨/٩٨ سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور؛ به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز بخشي از دهياريهاي استان گيلان، از بين افراد واجد شرايط به صورت قرارداد كار معين، از طريق برگزاري آزمون عمومي و تخصصي و مصاحبه، پس از طي مراحل گزينش و حراست، نيرو ميپذيرد.

مهلت ثبت نام تا 15 مهر 99 می باشد.

> شرايط عمومی

١ -تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور، مصرح در قانون اساسي.
٢ -تابعيت ايران.
٣ -اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران.
٤ -دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت قانوني در مورد آقايان.
٥ -عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و عدم سابقه محكوميت جزايي موثر.
٦ -داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه در آن شغل استخدام مي شود.
٧ -نداشتن منع استخدام در دستگاه هاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني.
٨ -التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
٩ -به استناد قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان، داوطلبان استخدام نبايد جزو نيروهاي بازخريد خدمت يا بازنشسته باشند.

> شرايط اختصاصی

١ -حداكثر سن براي مقطع كارشناسي ٣٥ سال و مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ٤٠ سال تمام.
تبصره ١ : جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ٢٥ %و بالاتر، فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر، از شرط حداكثر سن معاف ميباشند و ساير مشمولين سهميه ٢٥ %و ٥ ،%در صورت ثبت نام در آزمون بر اساس تبصره ٢ همين ماده، مكلف به رعايت حداكثر سن هاي اعلام شده در اين آگهي مي باشند در غير اين صورت از ساير فرايند استخدام حذف خواهند شد.
تبصره ٢ : موارد زير به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر در بند مذكور اضافه خواهد شد :
الف : پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال
ب : داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند، به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها
ج : ميزان مدت خدمت ضرورت
د : داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و شركتهاي تحت پوشش آنها، شركتهاي بيمه هاي دولتي، شهرداري ها و موسسات و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده ميكنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش آنها از تاريخ ٢٢/ ١١/ ١٣٥٧ به خدمت اشتغال داشتهاند، به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها.

> مواد آزمون

الف- مواد آزمون عمومی

آزمون عمومی برای تمامی مشاغل شامل 50 سوال می باشد که شامل مواد زیر می باشد:

  1. فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)
  2. زبان و ادبیات فارسی
  3. معارف اسلامی
  4. زبان انگلیسی عمومی
  5. اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی
  6. هوش و توانمندی های عمومی

تبصیره: اقلیت های دینی مصرع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

ب- مواد آزمون تخصص

آزمون تخصصی شامل 100 سوال براساس رشته شغلی مورد انتخاب می باشد که شامل 30 سال از مباحث زیر خواهد بود:

نام شغلی منابع
كارشناس امور مالی – اصول تنظیم و كنترل بودجه دولتی
– اصول حسابداری
– حسابداری دولتی
– حسابداری مالی
کارشناس امور عمرانی – آیتم های نظارت بر پروژه های عمرانی

و 70 سوال در مورد دهیاری ها كه منابع مربوط به آن به شرح زیر می باشد:

نام شغل منابع
مشترک عمومی – قانون تعاریف و ضوابط تقسیم کشوری (مصوب 62/04/15 و اصلاحات بعدی)
– آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیم كشوری جمهوری اسلامی ایران (مصوب 63/07/22)
– قانون، تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران (مصوب 75/03/01 با اصلاحات بعدی)
– آیین نامه اجرایی، تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار (مصوب 78/01/11)
– آیین نامه اجرایی، تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی بخش (مصوب 78/01/11)
– آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش (مصوب 81/04/16 و اصلاحات بعدی)
– آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستا (مصوب 84/05/05)
– قانون تاسیس دهیاری های خودكفا در روستاهای كشور (مصوب 77/04/14)
– اساسنامه، تشكیلات و سازمان دهیاری ها (مصوب 80/11/21)
– اساسنامه شركت تعاونی دهیاری ها
– اساسنامه شركت تعاونی تولید روستایی
كارشناس امور مالی – قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب 87/03/19)
– آيين نامه مالي دهياري ها (مصوب 82/05/19)
– قانون برگزاري مناقصات (مصوب 83/11/03)
– دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي عمومي (مصوب 83/10/29 وزارت کشور)
– دستورالعمل اموال دهياري ها به استناد ماده 56 آيين نامه مالي دهياري ها (ابلاغيه شماره 173/9/113/س مورخ 85/02/17)
– دستورالعمل نحوه حسابرسي دهياري ها (موضوع تبصره 2 ماده 52 آيين نامه مالي دهياري ها)
– آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و بخش و شهرک
– ماده 38 قانون تأمين اجتماعي
-شرايط عمومي پيمان (صرفا مواد 34 لغایت 42)
کارشناس امور عمرانی – شرايط عمومي پيمان و بخشنامه هاي مربوط به نحوه رسيدگي به صورت وضعيت كارهاي عمراني
– آيين نامه اجرايي تهيه و تصويب طرح هاي هادي روستايي (براساس ماده هفتم اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 67/07/18)
– آيين نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها (مصوب 91/02/20)
– قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها (مصوب 84/10/14)
– تصويب نامه تعيين حريم راه هاي روستايي (مصوب 69/02/19)
– تبصره 2 ذيل بند 3 ماده 99 قانون شهرداري ها
– قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها
– آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها
– آيين نامه نحوه تعيين بستر و حريم رودخانه ها و انهار و بركه هاي طبيعي (مصوب 70/04/12)
– مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني (تجديد نظر دوم) نشريه شماره 55 سازمان برنامه و بودجه
– مشخصات فني عمومي راه، نشريه شماره 101 سازمان برنامه و بودجه كشور

تذکر: كليه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه ای با ضریب یک (1) می باشند، ضمنا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.جهت ثبت نام در آزمون
اینجا کلیک نماییدمنابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹