اخبار / استخدامی / استخدام آموزش و پرورش به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام آموزش و پرورش

شرایط عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه آموزگاری، دبیری و هنرآموز 
شرایط عمومی<>۱) داشتن تابعیت ایران؛
۲) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۴) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛
تبصره: با عنایت به ماده (۸) مصوبه شماره /۱۴۰۰/۶۷۹۵دش مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی،دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان، نخبگانی که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده اند،میتوانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی، حداکثر تا یکسال (۱۲ماه) پس از تاریخ برگزاری آزمون (تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ برای رشته آموزگاری و تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۸ برای رشته های دبیری وهنرآموز)، نسبت به ارائه گواهی پایان خدمت خود به دستگاه اجرائی استخدام کننده اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه گواهی پایان خدمت توسط افراد مذکور در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی در آزمون مربوطه، استخدام و بکارگیری آنها کانلمیکن تلقی میشود. همچنین صدور شماره مستخدم، انعقاد قرارداد پیمانی و صدور حکم کارگزینی در بازه زمانی تعیین شده منوط به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم میباشد.
۵) داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛
۶) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
۷) نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
۸) عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام دردستگاههای اجرایی به موجب آراء قطعی مراجع قضایی و ذیصلاح؛
۹) داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند؛
۱۰) به استناد ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در آزمون در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند

<>تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، به عهده داوطلب پذیرفته شده میباشد. صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگزینی برای داوطلب پذیرفته شده نهایی، منوط به ارائه مدارک مثبت و مورد نیاز در این زمینه میباشد.
تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:
۱) افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی کشور
۲) انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط آموزش وپرورش
۳) افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.
۴) افرادی که دارای تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی باشند
۵) دارندگان مدارک تحصیلی معادل در شرایط احراز رشته تحصیلی
۶) دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر ازشرایط احراز رشته تحصیلی هر شغل
۷) دارندگان تابعیت مضاعف
یادآوری مهم: در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر (مرتبط یا غیرمرتبط) با شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در این دفترچه باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.

شرایط اختصاصی<>۱) شرط سنی:
داشتن حداقل سن بیست (۲۰) سال تمام وداشتن حداکثر چهل (۴۰) سال تمام (متولدین از ۱۳۶۲/۱۱/۹ تا ۱۳۸۲/۱۱/۰۹)
برای دارندگان لیسانس و فوق لیسانس تا اولین روز ثبت نام درآزمون.
یادآوری: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
۱) جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
۲) پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
۳) داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور درجبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛
۴) داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضد انقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه
۵) به موجب تبصره ۲ ماده واحده» نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مصوب
جلسه ۸۳۳ مورخ۱۳۹۹/۸/۲۷شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدت همکاری تمام وقت افرادی که به استناد یکی از قوانین
و مقررات موضوعه با واحدهای دولتی آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش همکاری کرده اند از حداکثر سن برای شرکت در آزمونهای استخدامی وزارت آموزش و پرورش کسر میشود.
۶) به موجب بند (الف) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، داوطلبان مشمول قانون مزبور به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال تا حداکثر پنج سال (۵) به سقف محدوده سنی اضافه خواهد شد. امتیازات فوق الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲/۵ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر میباشد.
۲) ضرایط ومقررات پذیرش و برگزاری دوره مهارت آموزی:

۱) گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی توسط پذیرفته شدگان با رعایت شرایط و ضوابط ذیل:
- به استناد ماده  ۲۸اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته شدگان استخدام پیمانی مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی (این دوره شامل مجموعه ای از دروس تربیتی، تخصصی و کارورزی (نظری، مهارتی) است که برای دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی و حوزوی پذیرفته شده در آزمونهای استخدامی آموزش وپرورش برابر آیین نامه خاص خود برگزار میشود. دوره مهارت آموزی مشاغل دبیری، در دانشگاه فرهنگیان و هنرآموز در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور میباشد.
- مهارت آموزانی که ازحضور در کلاس درس، امتحانات مواد درسی و یا آزمون جامع خودداری نمایند به عنوان انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و مشمول پرداخت هزینه های دوره آموزشی و خسارتهای وارده خواهند بود.
- بخشی از هزینه های برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هریک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش وپرورش میتواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه های مربوط اقدام نماید.
- شرایط، ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره یکساله مهارت آموزی بعد از قبولی نهایی و تایید صلاحیتهای عمومی توسط گزینش، از سوی دانشگاههای مجری دوره یکساله مهارت آموزی (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) اعلام خواهد شد. رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه مجری دوره مزبور، الزامی میباشد. پذیرفته شدگان
نهایی رشته های شغلی هنرآموزی جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شرکت یکساله مهارت آموزی میبایست از طریق پایگاه
اطلاع رسانی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به نشانی www.sru.ac.ir و پذیرفته شدگان نهایی رشته های شغلی دبیری
نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان به نشانی www.cfu.ac.ir موضوع را پیگیری نمایند.
- مدت دوره یکساله مهارت آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفا به عنوان شرط استخدام پیمانی در
آموزش و پرورش میباشد. گواهی پایان دوره مهارت آموزی، دارای ارزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی نمیباشد.
- محل مهارت آموزی دوره یکساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتایج قطعی توسط دانشگاه فرهنگیان تعیین خواهد شد.
- تغییر محل مهارت آموزی، صرفا در صورت وجود شغل، با رعایت جنسیت از طریق سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به عنوان مجری دوره مهارت آموزی، مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت آموزان ندارند در صورت وجود امکانات و تقاضای افراد، ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط امکان پذیر خواهد بود.
۲) با توجه به مصوب جلسه ۹۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین تبصره۴ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز «برای بوم خدمت» خواهد بود که به صورت شهرستانی صورت میپذیرد. بنابراین بعد از طی فرایند استخدامی، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت شهرستان به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود.
۳) فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم (سابق)، دانشگاه فرهنگیان و فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که
دارای تعهد خدمت به وزارت آموزشوپرورش میباشند، حق ثبتنام در آزمون استخدامی را ندارند.

۴) پذیرفته شدگان شغل محلهای آموزش و پرورش عشایری که دارای چند منطقه و یا ناحیه آموزش وپرورش میباشند.
 تعیین محل خدمت دقیق آنان براساس نیاز، بعد از گذراندن موفقیت آمیزدوره یکساله مهارت آموزی، از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط صرفا برای مدارس و مناطق عشایری اعم از ثابت یا کوچ رو صورت خواهدگرفت.
۵) محل خدمت یک منطقه آموزشی است که حسب نیاز آموزش و پرورش جهت استخدام و اشتغال پذیرفته شدگان == نهایی، در این آگهی مشخص شده است. لازم به ذکر است شهرستانهایی که در جدول فهرست شغل محلهای اداره کل آموزش و پرورش استانها، دارای چند منطقه آموزش و پرورش میباشند، منطقه آموزش و پرورش محل خدمت فرد قبول شده (قبل از اشتغال)، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه در یکی از مناطق آموزش و پرورش همان شهرستان تعیین خواهد شد.
۶) مهارت آموزان در زمان ثبتنام در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان،ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و
مدرک ICDL میباشند، در غیر اینصورت باید تعهد نمایند که حداکثر یک ماه ازشروع دوره یکساله مهارت آموزی، مدارک
مزبور را ارائه نمایند.
۷) پذیرفته شدگان نهایی ضمن شرکت و موفقیت در دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان میبایست در قالب برنامه سنجش صلاحیت حرفهای معلمان و در مسیر رشد معلمی در دوره های ضمن خدمت پیش بینی شده مطابق ضوابط اعلامی وزارت آموزش و پرورش موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت معلمی گردند. گذراندن حداقل ۱۲۰ ساعت ضمن خدمت مرتبط با امورتربیتی و مهارتهای معلمی برای پذیرفتهشدگان رشته های غیر امورتربیتی در دو سال نخست استخدام الزامی است.
۸) به منظور نگهداشت و افزایش ماندگاری نیروهای استخدام شده در دوره متوسطه و توانبخشی سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور، هرگونه تغییر سمت نیروهای بکار گرفته شده موضوع این آگهی به سایر مشاغل گروه معلم و کیفیت بخشی و یا انتقال ایشان به سایر دستگاههای اجرایی ممنوع است، مگر در موارد خاص که پس از بررسی واحد طرح و برنامه استان و با تایید مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری و حسب مورد (معاونت آموزش متوسطه، تربیت بدنی و سلامت) وزارتخانه انجام میگردد.


جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید
<>
منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

<>

<>

تاریخ خبر دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۲