اخبار / دانشگاهی / آغاز ثبت‌نام پذیرش در دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

آغاز ثبت‌نام پذیرش در دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی

<>به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبت‌نام پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال تحصیلی ۱۴۰۲ از امروز سه شنبه ۷ شهریور ‌ماه ۱۴۰۲ آغاز شد و این فرصت تا پایان روز دوشنبه ۱۳ شهریور ‌ماه ۱۴۰۲ ادامه دارد.

<>به داوطلبان توصیه می شود پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.ضمنا پس از تکمیل اطلاعات ثبت نام ، از اطلاعات ثبت نامی و کد رهگیری خود پرینت تهیه کنند.

<>داوطلبان باید دفترچه راهنمای ثبت‌نام را به طور کامل مطالعه کرده باشند و حتما شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام را داشته باشند.

<>داوطلبان باید سریال ۱۲ رقمی ثبت‌نام پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال تحصیلی ۱۴۰۲و هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به مبلغ ۱۴۳ هزار تومان را از قسمت خرید کارت تهیه کنند.

<>شرایط پذیرش داوطلبان

<>شرایط پذیرش داوطلبان در دو بخش عمومی و اختصاصی عبارتند از:

<>شرایط عمومی:

<>۱. اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

<>۲. ملتزم بودن به احکام عملی اسلام (انجام دادن واجبات و پرهیز از محرمات).

<>تبصره ۱: ملاک، وضعیت کنونی داوطلب در هنگام ثبت نام است.

<>تبصره ۲: اقلیت های دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی، از این شرط مستثنی هستند (به شرط عدم تجاهر به نقض احکام اسلامی).

<>۳. عدم احراز عناد (نه اعتراض) نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.

<>تبصره: در صورتی که داوطلب در گذشته با نظام جمهوری اسلامی عناد داشته است، باید تغییر نظر او احراز شود.

<>۴. نداشتن سابقه عضویت در سازمانهای غیر قانونی و فراماسونری و اعقاب آن براساس استعلام های انجام شده.

<>۵. عدم اشتهار و یا احراز فساد اخلاقی.

<>۶. عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال (در صورت اشتغال قبلی).

<>۷. عدم اعتیاد به مواد مخدر.

<>شرایط اختصاصی:

<>۱. داشتن دیپلم سه ساله نظام جدید (۶-۳-۳) (نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش) و یا دیپلم سه ساله نظام ترمی/ سالی واحدی (نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش) و یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (چهارساله یا شش ساله نظری و فنی و حرفه‌ای).

<>تبصره ۱: دانش آموزان سال آخر متوسطه که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ موفق به اخذ مدرک دیپلم می شوند، می توانند در این پذیرش شرکت کنند و جهت ثبت معدل کل خود باید میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده تا زمان ثبت نام اینترنتی را در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور وارد کنند. این داوطلبان می توانند در صورتی که گواهینامه پایان دوره برای ایشان صادر نشده است، کاربرگ شماره ۱۰۲ «کاربرگ تایید معدل مندرج در انتهای این دفترچه» را تکمیل و در صورت قبولی به مرکز آموزشی محل قبولی ارایه کنند.

<>تبصره ۲: افرادی که گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه آنان فاقد معدل است براساس بخشنامه شماره ۴۲۳/۳۲ مورخ ۸۵/۸/۸ شورای عالی آموزش و پرورش می توانند نسبت به ترمیم معدل گواهینامه صادره قبلی برابر ضوابط مربوط اقدام کنند. لذا داوطلبان مذکور لازم است گواهینامه پایان دوره متوسطه بدون معدل همراه با گواهی معدل دار (خاص دارندگان اینگونه گواهینامه ها) را داشته باشند.

<>۲. برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته های انتخابی.

<>۳. داشتن شرایط اختصاصی مربوط به رشته های تحصیلی مندرج در جدول مربوطه در دفترچه.

<>۴. داشتن سایر شرایط اختصاصی اعلام شده توسط هر یک از مراکز آموزشی براساس جدول مربوطه در دفترچه.

<>داشتن شرایط مربوط به وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد، مطابق شرایط مندرج در بخش مقررات وظیفه عمومی دفترچه.

<>شرایط اختصاصی اشتغال داوطلبان رشته محل های دارای تعهد اشتغال:

<>داوطلبان رشته محل های دارای تعهد اشتغال، که برای اشتغال در واحد متقاضی یا سایر مبادی بازار کار پذیرفته می شوند، علاوه بر شرایط فوق الذکر باید حایز شرایط زیر نیز باشند:

<>۱. اشتغال دانشجویان/ دانش آموختگان در محل کار تابع ضوابط و مقررات حاکم در کشور است.

<>۲. شرایط استخدامی و حقوق و مزایای قانونی تابع قوانین و مقررات حاکم در کشور است.

<>۳. برخورداری از صلاحیت عمومی و شرایط استخدامی الزامی است.

<>۴. داوطلبان ذکور باید هنگام اشتغال و پس از دانش آموختگی منع استخدامی به لحاظ نظام وظیفه نداشته باشند.

<>۵. حداکثر سن قابل قبول در زمان ثبت نام ۳۵سال تمام است.

<>۶. متقاضیان باید از سلامت جسمانی و روانی متناسب با شغل برخوردار باشند.

<>۷. داوطلبان هنگام اشتغال نباید در سایر سازمانها و موسسات دولتی یا غیر دولتی شاغل بوده و یا دارای تعهد خدمت باشند.


<>دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیــه رشتــه های کاردانی
و سایر مقاطع دانشگاه علمی کاربردی و دیگر دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش3

تاریخ خبر سه شنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۲